2013, Судьба и любовь Коко Шанель

2013, Судьба и любовь Коко Шанель

Судьба и любовь Коко Шанель [Текст] : роман / Евгений Белянкин. — Киев : Аура Букс, 2013. — 315 с. — На титульній сторінці вказано видавництво ANCORA.

Шифр: 821.161.1     Авторський знак: Б44

Дар: Мосієнко А.