2019, Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу

Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу

Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу [Текст] : біографічно-бібліографічний та мистецький нарис / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Б. І. Черняков та ін. — Вінниця : Нова книга, 2019. — 485 с. — (Dictum Factum).

ISBN 978-966-382-744-5

Шифр: 82.09     Авторський знак: Л84

Зміст, передмова, автобіографія Миколи Олексійовича Лукаша – https://nk.in.ua/pdf/1831r.pdf

Книга містить інформацію про життєвий та творчий шлях геніального українського перекладача Миколу Олексійовича Лукаша (1919–1988), роздуми фахівців про його роль у становленні українського перекладу, а також спогади сучасників про зустрічі з ним.
У першому розділі подається біографічно-бібліографічний нарис, що включає три частини: “Корифей українського художнього перекладу Микола Лукаш”, “Основні дати життя й творчості Миколи Лукаша” та “Микола Лукаш на сторінках перекладознавчої критики і в прижиттєвих публікаціях”.
Другий розділ (“Микола Лукаш і Харків”) містить цікаву розвідку Б. І. Чернякова про харківський період життя перекладача та справжній раритет – відновлений текст доповіді Миколи Лукаша “Прогресивна західноєвропейська література в перекладах на українську мову” на нараді Спілки Радянських Письменників України в справі художніх перекладів 16–18 лютого 1956 року. Ця доповідь допомагає зрозуміти динаміку становлення творчих принципів видатного майстра.
У третьому розділі розглядаються деякі аспекти творчої спадщини Миколи Лукаша, зокрема, обґрунтовується мовотворча функція його перекладів, вивчається роль незабутнього митця в сучасному світі, розбудовується портрет великого майстра на прикладі аналізу перекладу п’єси В. Шекспіра “Троїл і Крессіда”.
Четвертий розділ містить спогади сучасників про Миколу Лукаша. Розмаїття думок різних людей, як у калейдоскопі, поступово складається у яскравий таємничий візерунок, що віддзеркалює різні грані душі Моцарта українського перекладу.
Для науковців, перекладачів, мовознавців, літературознавців, викладачів, учителів української та зарубіжної літератур у середніх закладах освіти, бібліотекарів та усіх, хто цікавиться історією української культури, літератури, перекладу.