2019, Охорона праці в галузі освіти

Охорона праці в галузі освіти

Охорона праці в галузі освіти [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Б. Смирнитська, Р. М. Тріщ, С. М. Артюх ; Міністерство освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія. — Харків : Світ Книг, 2019. — 388 с.

Шифр: 331.45     Авторський знак: С50