2019, Педагогічна психологія

Педагогічна психологія

Педагогічна психологія [Текст] : навчальний посібник / Т. М. Лисянська ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — Друге видання, стереотипне. — Київ : Каравела, 2019. — 263 с.

Шифр: 159.9     Авторський знак: Л63