2019, Стильові характеристики української фортепіанної культури XX століття : монографія / Л. М. Шевченко

2019, Стильові характеристики української фортепіанної культури XX століття : монографія / Л. М. Шевченко

Шевченко, Лілія Михайлівна
      Стильові характеристики української фортепіанної культури XX століття [Текст] : монографія / Л. М. Шевченко ; Міністерство культури України, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. — Одеса : Астропринт, 2019. — 334, [2] с.

Міністерство культури України
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

Шифр: 785/789.03     Авторський знак: Ш37

Дар: Тимошенко М. О.