2020, Дитяча розвивально-корекційна психологія

Дитяча розвивально-корекційна психологія

Дитяча розвивально-корекційна психологія [Текст] : модульний навчальний посібник для студентів ВНЗ за напрямом підготовки 6.030103 “Практична психологія” / Т. В. Дуткевич ; Міністерство освіти і науки України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, Кафедра психології освіти. — Київ, 2020. — 303 с.

Шифр: 159.9     Авторський знак: Д84