2020, Соціологія: терміни і поняття

Соціологія: терміни і поняття [Текст] : навчальний енциклопедичний словник-довідник / ред. В. М. Піча ; Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Новий Світ – 2000, 2020. — 657 с.

Шифр: 316(03)     Авторський знак: С69