2020, Сучасний танець: основи теорії і практики

Сучасний танець: основи теорії і практики

Сучасний танець: основи теорії і практики [Текст] : навчальний посібник / О. О. Бігус, О. О. Маншилін, Д. О. Кондратюк [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Кафедра сучасної хореографії. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. — 264 с.

Шифр: 793.3     Авторський знак: С91