2020, Фестивація як комунікативний апропріатор глобалізаційних інтересів у культуротворчому просторі

2020, Фестивація як комунікативний апропріатор глобалізаційних інтересів у культуротворчому просторі

Фестивація як комунікативний апропріатор глобалізаційних інтересів у культуротворчому просторі [Текст] : монографія / Лариса Бабушка. — Ніжин : Лисенко М. М., 2020. — 269 с.

Шифр: 130.2     Авторський знак: Б12

Дар: Бабушка Л. Д.