2020, Європейські жанрові традиції в українській органній музиці

Європейські жанрові традиції в українській органній музиці

Європейські жанрові традиції в українській органній музиці (друга половина XX – початку XXI століття) [Текст] : монографія / Д. Купіна. — Дніпро : Ліра, 2020. — 192 с.

Шифр: 78.04