2020, Історія держави і права України

Історія держави і права України

Історія держави і права України [Текст] : навчальний посібник для студентів правничих спеціальностей / Наталія Тарасова, Вікторія Церклевич ; Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. — Львів : Магнолія 2006, 2020. — 334 с.

Шифр: 34     Авторський знак: Т19