2020, Professional Art Education, том 1, № 1

https://arteducation.pro/index.php/artedu/issue/view/3

Professional Art Education” – новий, заснований у 2020 році Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, науковий журнал, який планується видавати двічі на рік. Як зазначає редакція, журнал “організовано з метою широкого висвітлення актуальних проблем розвитку мистецтва й мистецької освіти, ознайомлення читачів з досягненнями української та світової мистецтвознавчої науки, історією та художньо-естетичною практикою. Особливістю збірника “Professional Art Education” є підтримка науково-аналітичних праць молодих учених, у т.ч. магістрів і аспірантів”.

ЗМІСТ