Інтернет-путівник

Енциклопедії, словники, довідники

 1. Енциклопедія Сучасної України
 2. Українська музична енциклопедія. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2016. Т. 1 :  А-Д (pdf)
 3. Українська музична енциклопедія. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2016. Т. 2 : Е-К (pdf)
 4. Українська музична енциклопедія. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2016. Т. 3 :  Л-М. (pdf)
 5. Українська музична енциклопедія. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2016. Т. 4 :  Н-О. (pdf, 34Мб)
 6. Українська музична енциклопедія. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2018. Т. 5 : П. (pdf, 30Мб)
 7. Українська музична енциклопедія. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2023. Т. 6 : Р-С. (pdf, 24Мб)
 8. Мала українська музична енциклопедія / Осип Залеський. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1971.
 9. Мистецтво України: біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; за ред. А. В. Кудрицького. Київ, 1997. 700 с.
 10. Мистецтво України : енциклопедія в 5 томах. Том 1. (A-B) редкол.: А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. – Київ, 1995.  399 c.
 11. Українська енциклопедія джазу / В. С. Симоненко. Київ: Центрмузінформ, 2004. 231 с.
 12. Ukrainian Live Classic
 13. Grove Music Online
 14. Bayerisches Musiker-Lexikon Online (BMLO)
 15. A Dictionary of Music and Musicians (1900). Edited by George Grove
 16. MGG Online = Die Musik in Geschichte und Gegenwart
 17. Baker, Theodore. Baker’s Biographical Dictionary of Musicians. 5th ed. (rev. Slonimsky). New York: G. Schirmer, 1958. Internet resource. (pdf, 125Mb).
 18. Wyndham, Henry S, and Geoffrey L’Epine. Who’s Who in Music: A Biographical Record of Contemporary Musicians. Boston: Small, Maynard and Co, 1913. Internet resource. (pdf, 20 Mb)
 19. Riemann, Hugo, and Alfred Einstein. Hugo Riemanns Musik Lexikon. Berlin: M. Hesse, 1929. Internet resource. (pdf, 206 Mb)
 20. Apel, Willi. Harvard Dictionary of Music. London: Routledge & Kegan Paul, 1944. Internet resource. (pdf, 104 Mb)
 21. Словник-довідник музичних термінів (за книгами Ю.Є. Юцевича)
 22. Короткий вокально-хоровий термінологічний словник / укладач Е.К. Куцин. – Мукачево: МДУ, 2017.
 23. Українські композитори : біо-бібліографічний довідник / Марія Дитиняк. Едмонтон, 1986
 24. Словник української мови : академічний тлумачний словник (1970 – 1980)
 25. Український правопис (2019)

Бібліографічні, реферативні, наукометричні та повнотекстові бази даних

 1. Електронний каталог бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського
 2. Електронний каталог НБУВ (книжкові видання)
 3. Електронний каталог НБУВ (Ноти та музичні видання)
 4. Реферативна база даних “Україніка наукова”
 5. Національний репозитарій академічних текстів
 6. WorldCat (OCLC)
 7. Електронний каталог Бібліотеки конгресу США)
 8. Електронний каталог Британської бібліотеки
 9. SemanticScholar
 10. Scopus
 11. Web of Science
 12. ScienceDirect
 13. JSTOR
 14. Web of Science Core Collection. Social Sciences Citation Index.
 15. Open Ukrainian Citation Index (OUCI)
 16. CrossRef
 17. Google Академія
 18. ResearchBib
 19. Bibliographie des Musikschrifttums online
 20. Наукова періодика України (статті з періодичних видань України, НБУВ)
 21. Електронна бібліотека “Культура України” (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого)
 22. Відкрита електронна бібліотека (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого)
 23. LIBRARIA (архів української періодики онлайн)
 24. Index Copernicus
 25. Canadian Music Periodical Index (бібліографічна база даних статей канадської музичної періодики).
 26. Trove (об’єднаний ресурс бібліотек, музеїв, архівів та інших організацій для пошуку документів (зокрема, повнотекстових), пов’язаних з Австралією).
 27. Internet Archive: Digital Library (eBooks and Texts)
 28. Проект MUSE (Опція “ACCESS” – Only content I have access to)
 29. SSRN (Social Science Research Network)
 30. SciELO (публікації країн Латинської Америки)
 31. Європіана (портал-агрегатор оцифрованої європейської культурної спадщини)
 32. BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 33. OLC Kunst und Kunstwissenschaft (тематично виокремлена частина бази Online Contents)

Академічні тексти

 1. Автореферати дисертацій України (БД НБУВ)
 2. Doctoral Dissertations in Musicology (American Musicological Society)
 3. Dissertation.com
 4. Open Access Theses and Dissertations
 5. EThOS (Electronic Theses Online Service)
 6. DART-Europe E-theses Portal
 7. Theses Canada

Е-колекції нот

Спеціальні проекти

 1. IMSLP/Petrucci Music Library
 2. RISM (Répertoire International des Sources Musicales)
 3. Nineteenth Century Collections Online: British Theatre, Music, and Literature
 4. Oxford History of Western Music
 5. Bayerisches Musiker-Lexikon Online (BMLO)
 6. Archive of Popular American Music
 7. Digital Musicology Austria
 8. The Thesaurus Musicarum Latinarum (TML): Online Archive of Music Theory in Latin
 9. TMI = Thesaurus musicarum italicarum
 10. Portal Muzyki Polskiej (Польський музичний портал)
 11. ChoralWiki (безкоштовні хорові/вокальні партитури, тексти, переклади та інші матеріали)
 12. Biblioteka Caecilianum (Бібліотека Цесіліана: хорові твори на релігійні теми; Польща)
 13. Claudia`s Flutepage (Сайт про флейту та флейтистів)
 14. Musikarchive (Музичні архіви Німеччини)
 15. Музична бібліотека

Веб-сервіси

 1. LanguageТool (перевірка правопису, 27 мов)
 2. Google перекладач
 3. Citation Machine (формування бібліографічних посилань за міжнародними стилями АРА, MLA, Chicago, Harvard та ін.)
 4. MyBib (формування бібліографічних посилань за міжнародними стилями АРА, MLA, Chicago, Harvard та ін.)
 5. Служби “Запитайте у бібліотекаря”
  1. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
  2. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

Періодичні видання

  1. Актуальнi питання гуманiтарних наук
  2. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури
  3. Аспекти історичного музикознавства
  4. Вісник Закарпатської академії мистецтв = Newsletter Transcarpathian Academy of Arts
  5. Вісник КНУКіМ. Збірник наукових праць. Серія “Мистецтвознавство”
  6. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство
  7. Вісник Львівської національної академії мистецтв
  8. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв = National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald
  9. Вісник Прикарпатського університету. Серія “Мистецтвознавство”
  10. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв
  11. Культура і життя : загальнодержавна українська щотижнева газета
  12. Культура і мистецтво у сучасному світі
  13. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент
  14. Музика: український інтернет-журнал
  15. Музикознавча думка Дніпропетровщини
  16. Музикологија
  17. Музичне мистецтво і культура : науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової
  18. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського
  19. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Серія: мистецтвознавство
  20. Питання культурології
  21. Проблеми етномузикології
  22. Українська музика (архів 2011-2014)
  23. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії
  24. Українське музикознавство
  25. Український мистецтвознавчий дискурс
  26. Художня культура. Актуальні проблеми
  27. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського
  28. Asian-European Music Research Journal
  29. Analytical Approaches to World Music
  30. Antec: Revista Peruana de Investigación Musical
  31. Anuario Musical
  32. Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy
  33. Art Vision
  34. Computer Music Journal
  35. Current Musicology
  36. De musica disserenda
  37. El Oído Pensante
  38. Ethnomusicology Forum
  39. Eurasian Music Science Journal
  40. Fonti Musicali Italiane
  41. Gli Spazi della Musica
  42. Harmonia: Journal of Arts Research and Education
  43. IASPM Journal ( International Association for the Study of Popular Music)
  44. INSAM: Journal of Contemporary Music, Art and Technology
  45. Jahrbuch Musikpsychologie
  46. Journal of Creative Music Systems
  47. Journal of Film Music
  48. Journal of Jazz Studies
  49. Journal of Music, Technology & Education
  50. Journal of Music Theory
  51. Journal of Music Theory Pedagogy
  52. Journal of Musicology
  53. Journal of New Music Research
  54. Konservatoryum
  55. Leonardo Music Journal
  56. Lietuvos muzikologija
  57. Meshk : Journal of Religios Music
  58. Music Analysis
  59. Music Educators Journal
  60. Music Perception
  61. Music Theory Spectrum
  62. Música Oral del Sur
  63. Musicae Scientiae
  64. Musical Offerings: Soli Deo Gloria
  65. Musicologica Austriaca
  66. Musicologist
  67. Musicology Australia
  68. Musicology Today
  69. Muzikološki zbornik
  70. Online Journal of Music Sciences
  71. Orfeu
  72. Per Musi
  73. Perspectives of New Music
  74. Research Studies in Music Education
  75. Revista Electrónica de LEEME: Electronic Journal of Music in Education
  76. Revista Foro de Educación Musical, Artes y Pedagogía
  77. Revista Vórtex
  78. Rivista Italiana di Musicologia
  79. Studia Musicologica Norvegica
  80. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Musica
  81. Symbolon
  82. The American Music Research Center Journal
  83. The Journal of Music Research Online
  84. The Journal of Seventeenth-Century Music
  85. The Kapralova Society Journal: A Journal of Women in Music
  86. Transactions of the International Society for Music Information Retrieval
  87. Transposition: Musique et Sciences Sociales
  88. Vis: Nordic Journal for Artistic Research
  89. Voices: A World Forum for Music Therapy
  90. Yearbook for Traditional Music
  91. Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie