Історія бібліотеки

Історія бібліотеки Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (НМАУ) міцно пов’язана з розвитком музичної культури України. Під час Другої світової війни її надзвичайно багаті фонди загинули.

Нове життя бібліотеки почалося у 1944 році, коли Київська консерваторія імені П. І.Чайковського повернулася з евакуації. У післявоєнний час її першим директором стала Л. Д. Файнштейн (1944-1967), згодом її замінила Р. П. Сабадаш (1967-1975), понад 40 років бібліотеку очолювала О. І. Довбиш (1975-2016), з 2016 року бібліотеку очолює кандидат історичних наук Н. Ю. Каліберда.

Формування фондів бібліотеки здійснюється відповідно до планів навчально-виховного та наукового процесів НМАУ, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку професійної музичної освіти України і світу, шляхом придбання нових видань, а також завдяки подарункам приватних осіб та організацій. Бібліотека зберігає приватні колекції видатних музичних діячів Г. Верьовки, О. Степанової, В. Топіліна, М. Донець-Тессеєр, В. Радизвон, К. Михайлова, Є. Мірошниченко, П. Макаренка, О. Шреєр-Ткаченко, Ю. Таранченка, І. Ф. Ляшенка, М. В. Дремлюги, О. С. Кудряшова, Є. Ф. Станковича, Д. М. Степовика, О. Коломійця, І. Боровик та багатьох інших. Сьогодні фонди містять понад 440 тис. одиниць збереження, з них близько 300 тис. – нотні видання творів класичних та сучасних українських і зарубіжних композиторів.

Система обслуговування читачів складається зі спеціалізованих абонементів (наукової та навчальної літератури) та читального залу музикознавчої літератури для оперативного забезпечення навчального процесу та інформаційних потреб користувачів всіх категорій. Сьогодні основними користувачами бібліотеки є не тільки студенти, аспіранти, викладачі та науковці НМАУ, а також студенти інших музичних навчальних закладів, музикознавці та музиканти України.

З 2006 року в структуру бібліотеки входить Лабораторія історії української музичної культури Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, яка є центром накопичення та зберігання архівних документів, що відносяться до епістолярної спадщини професорсько-викладацького складу та збереження матеріалів з історії Академії. За кілька десятиліть існування Лабораторії до її фонду залучено цінні матеріали з державних архівів та приватних фондів провідних діячів українського музичного мистецтва (К. М. Михайлова, Е. П. Скрипчинської, А. К. Буцького, О. Я. Шреєр-Ткаченко, Є. І. Чавдар, Н. Й. Захарченко та багатьох інших). Матеріали Лабораторії опрацьовуються студентами при написанні курсових та дипломних робіт, використовуються у наукових дослідженнях аспірантів та викладачів. Фонд Лабораторії – це «історична пам’ять» академії, що дає уяву про еволюцію її творчого життя.