Підрозділи бібліотеки

Адміністрація

Директор бібліотеки канд. іст. наук Каліберда Надія Юріївна
тел.: (044) 279-28-56; nadkaliberda@gmail.com


Заступник директора
тел.: (044) 279-28-56; librarynmau@gmail.com

Здійснює комплекс робіт з формування фонду бібліотеки новими нотними, книжковими та періодичними виданнями, неопублікованими документами відповідно до планів навчально-виховного та наукового процесів НМАУ, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку професійної музичної освіти України та світу.

Відділ наукової обробки документів і організації каталогів

Завідувач відділу – Чижова Оксана Володимирівна

Здійснює комплекс робіт з класифікації та систематизації документів, організації та ведення алфавітних та систематичних каталогів і картотек.

Відділ зберігання фондів

Завідувач відділу – Зеленова Світлана Дмитріївна

Здійснює комплекс робіт, пов’язаних з обліком, зберіганням та забезпеченням фізичного збереження фонду бібліотеки.

Інформаційно-бібліографічний відділ

Завідувач відділу – Горбенко Ніна Анатоліївна

Здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів в традиційному режимі та з використанням електронних інформаційних ресурсів.

Відділ обслуговування

Завідувач відділу – Ковальова Олена Олександрівна

Абонемент наукової літератури

Абонемент навчальної літератури

Читальний зал музикознавчої літератури

Здійснює оперативне бібліотечно-інформаційне обслуговування професорсько-викладацького складу, студентів, аспірантів та сторонніх користувачів відповідно до їх інформаційних запитів. Веде регулярну роботу з фондом щодо відповідності його складу навчальному та науковому процесів, інформаційним потребам користувачів, а також їх збереження.

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

Завідувач відділу – Нежурбіда Галина Георгіївна

Підтримує роботу АБС та програмного забезпечення комп’ютерів бібліотеки. Організовує створення інформаційних ресурсів бібліотеки на електронних носіях та в мережі Інтернет. Вивчає напрямки розвитку та функціональні можливості веб-сторінки бібліотеки.