Поширені питання

Хто має право користування бібліотекою?

Відповідно до п. 2.1 «Правил користування бібліотекою» право запису та отримання в користування видань надається таким категоріям:

студентам НМАУ всiх форм навчання; аспірантам, докторантам, асистентам-стажистам НМАУ; професорсько-викладацькому складу НМАУ, який працює на постійній основі (не сумісники); штатним працівникам інших структурних підрозділів та служб НМАУ.

Інші категорії, які не визначені у п. 2.1, вважаються сторонніми користувачами i обслуговуються тільки у читальному залі без права отримання літератури на абонемент.

Терміни на які видаються видання з фонду бібліотеки

Відповідно розділу 4. «Правил користування бібліотекою», з метою оптимального бібліотечно-інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів Академії, на різні види документів, які зберігаються у фонді бібліотеки існують різні терміни користування. Це залежить від кількості примірників видань, які є в наявності, а також від приналежності певних видань до категорії унікальних, які мають історико-культурну та наукову цінність та не можуть надаватися у користування на загальних умовах.

Вся інформація щодо порядку користування літературою представлена у вищеназваному розділі.

Що робити, якщо ноти або книжки були втрачені/пошкоджені?

Відповідно до п. 6.3. «Правил користування бібліотекою» користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність за крадіжку, втрату чи пошкодження видань з бібліотечного фонду згідно законодавству України.

Якщо користувач не може повернути видання до бібліотеки з вище названих причин, необхідно звернутися до відповідного обслуговуючого підрозділу бібліотеки, з фонду якого було видано літературу з метою фізичної заміни (ідентичним, перевиданням або рівноцінним) чи відшкодування його вартості, сплативши ринкову ціну, яка діє на день розрахунку.

(п. 6.3.2. «Правил користування бібліотекою»).

У випадку пошкодження видання також необхідно звернутися до відповідного обслуговуючого підрозділу для з’ясування можливості відновлення чи його заміни.

Важливо: не намагайтесь відновити пошкоджене видання самостійно, це може призвести до негативних наслідків.

ПІДПИСАННЯ ОБХІДНИХ ЛИСТІВ
Відповідно до п. 4.19 «Правил користування бібліотекою» підписання обхідних листів здійснюється в робочі години Бібліотеки по черзі на трьох пунктах обслуговування:

  • абонементі навчальної літератури,
  • читальному залі музикознавчої літератури,
  • абонементі наукової літератури.

Обхідний лист підписується за умови повернення всіх видань, які були у користуванні, до Бібліотеки.
У разі втрати видання з бібліотечного фонду необхідно звернутися до пункту обслуговування з якого була видана відповідна література та відповідно до п. 6.3.2 «Правил користування бібліотекою» відшкодувати збитки.