2019, Проблемы и методы изучения старинной музыки

Проблемы и методы изучения старинной музыки [Текст] : сборник статей по материалам международной конференции 5-6 декабря 2014 года / Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова. — Санкт-Петербург : Скифия-принт, 2019. — 343 с.Шифр: 78.072     Авторський знак: П78 У статтях збірника обговорюється музика від XI до XX століття включно. Читати далі …

1978, Петр Ильич Чайковский

Петр Ильич Чайковский [Текст] = Pjotr Iljitsch Tschaikowski : [Альбом] / Гос. дом-музей П. И. Чайковского в Клину ; cост. П. Е. Вайдман, К. Е. Давыдова, И. Г. Соколинская ; вступ. статья Е. М. Орловой. — Москва : Музыка ; Leipzig : Deutscher Verlag für Musik, 1978. — 202 с. : іл., нот.

2011, Дипломна робота зі спеціальності 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Музика

Дипломна робота зі спеціальності 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Музика [Текст] : навчальний посібник / О. В. Комісаров, Г. Г. Кондратенко, К. І. Волинець ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, Інститут мистецтв. — 2011. — 92 с. Титульна сторінка, Вступ, Зміст – http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12892/

2011, Обучение пению школьников на фонетической основе родной речи / О. В. Комиссаров

Обучение пению школьников на фонетической основе родной речи [Текст] : монография / О. В. Комиссаров. — Киев : Издательская группа “Око”, 2011. — 204 с. : нот.

2017, Обучение пению школьников на фонетической основе родной речи / О. В. Комиссаров

Обучение пению школьников на фонетической основе родной речи [Текст] : монография / О. В. Комиссаров. — 2-е изд. , испр. доп. — Киев, 2017. — 204 с. : малюнки, ноти, табл., схеми.ISBN 966-95158-4-2 Шифр: 784.9     Авторський знак: К63

2020, Українське мистецтво XX – XXI ст.

Українське мистецтво XX - XXI ст.

Українське мистецтво XX – XXI ст.: стандарти професіоналізму, персоналії, явища, методики [Текст] : збірник наукових робіт / Департамент культури, молоді та спорту Чернігівськой обл. держ. адміністрації, Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, КВНЗ “Чернігівський музичний коледж ім. Л. М. Читати далі …

2020, Церковний спів Галичини Австрійської доби у критиці, персоналіях і нотних джерелах

Церковний спів Галичини Австрійської доби у критиці, персоналіях і нотних джерелах. Т. 5

Церковний спів Галичини Австрійської доби у критиці, персоналіях і нотних джерелах [Текст] / Ю. Ясіновський ; Інститут церковної музики УКУ ; редактор М. Качмар. — Варшава, 2020. — 404 с. — (Василіянські історичні дослідження ; т. V). Шифр: 783Я81 Книга присвячена церковному співу Галичини австрійських часів. Головним осердям книги Читати далі …