Андрій Штогаренко: віртуальна виставка до 120-річчя від дня народження

      Симфонія № 2 : (Пам’яті товариша) : для струнного оркестру [Ноти] / А. Штогаренко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1967. — 103 с.
Шифр: Щ951.5-040(2Ук)П     Авторський знак: Ш92

      Симфония № 2 [Ноти] / А. Штогаренко ; перелож. для фп. в 4 руки Д. Завадинский. — Киев. — 97 с. — Рукопис.
Шифр: Щ952.425.4(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Симфонія № 3 [Ноти] : B-dur : (Київська) / А. Штогаренко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1975. — 210 с. — (Українська симфонічна музика).
Шифр: Щ951.11(4Укр)П     Авторський знак: Ш92

      Симфонія № 5 [Ноти] / А. Штогаренко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1982. — 176 с.
Шифр: Щ951.11-040(2Ук)П     Авторський знак: Ш92

      Симфонія № 6 [Ноти] : (“Біографічна”) / А. Штогаренко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1984. — 199 с. — (Українська симфонічна музика).
Шифр: Щ951.11(4Укр)П     Авторський знак: Ш92

      Україно моя : кантата-симфонія [Ноти] : для мішаного хору, солістів та симф. оркестру / А. Штогаренко ; Перелож. для фп в 4 руки Л. Мільман. — Ксерокс. — 50 c.
Шифр: Щ952.425.4(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Симфонічні танці [Ноти] : для фортепіано з оркестром / А. Штогаренко ; редакція партії фортепіано Р. О. Лисенка. — Клавір. — Київ : Музична Україна, 1985. — 103 с.
Шифр: Щ954.2-042(2Ук)Фп     Авторський знак: Ш92

      Концерт : для скрипки з оркестром [Ноти] : [Присвяч. М.Коляді] / А. Штогаренко. — Клавір. — Київ : Муз.Україна, 1973. — 55c.+п.скр.20с.
Шифр: Щ955.4-042(2Ук)Фп     Авторський знак: Ш92

      Концертино [Ноти] : для скрипки з оркестром / А. Штогаренко. — Клавір. — Київ : Музична Україна, 1974. — 24 c. + партія скрипки (8 с.). — Присвята: Юним скрипалям.
Шифр: Щ955.4(4Укр)Фп     Авторський знак: Ш92

      Концертино : для фп. з оркестром [Ноти] : [50 – річчю піонерської організації прісвяч.] / А. Штогаренко ; ред. І. Хуторянський. — Клавір. — Київ : Музична Україна, 1974. — 16 с.
Шифр: Щ954.296(2Ук)Фп     Авторський знак: Ш92

      Дивертисмент : (концерт) : для флейти і струнного оркестру [Ноти] / А.Я. Штогаренко. — Партитура. — Київ : Муз.Україна, 1969. — 111 с.
Шифр: Щ957.22-042(2Ук)П     Авторський знак: Ш92

      Дивертисмент : (концерт) : для флейти і струнного оркестру [Ноти] / А.Я. Штогаренко ; перекл. О.Кудряшова. — Клавір. — Київ : Муз.Україна, 1989. — 55с.+п.фл.15c. — (Інструментальні концерти).
Шифр: Щ957.22-042(2Ук)Фп     Авторський знак: Ш92

      Памяти Леси Украинки : сюита для симфонического оркестра [Ноти] / А.Я. Штогаренко. — Партитура. — Москва : Госмузиздат, 1952. — 92 c.
Шифр: Щ951.11-043(2Ук)П     Авторський знак: Ш92

      Пам’яті Лесі Українки : симфонічна сюїта [Ноти] / А. Штогаренко ; перекл. для фп. Н. Шульман. — Киев : Музфонд СРСР, 1954. — 24 с.
Шифр: Щ954.2-095-043(2Ук)     Авторський знак: Ш92

      Сюїта № 4 ( Молодіжна ) : для струнного оркестру [Ноти] / А. Штогаренко ; ред. Ю. Рожавська. — Партитура. — Київ : Союз сов.композиторов, 1962. — 38с.
Шифр: Щ951.5-043(2Ук)П     Авторський знак: Ш92

      Сюїта № 5 : (“Піонерська”) : для симфонічного оркестру [Ноти] / А. Штогаренко. — Партитура. — Киев : Музична Україна, 1977. — 136 с.
Шифр: Щ951.11-043(2Ук)П     Авторський знак: Ш92

      Концерт-поема [Ноти] : для фортепіано з оркестром (1976) / А. Штогаренко ; редакція партії фортепіано Р. О. Лисенка. — Клавір. — Київ : Музична Україна, 1980. — 40 с. — Присвята: М. В. Лисенкові.
Шифр: Щ954.2-042(2Ук)Фп     Авторський знак: Ш92

      Поема – концерт : для фп. з оркестром [Ноти] : [Прісвяч. М. В. Лисенкові] / А. Штогаренко ; ред. п. фп. Р. О. Лисенко. — Вид. 2-е. – Клавір. — Київ : Музична Україна, 1984. — 40 с.
Шифр: Щ954.2-042(2Ук)Фп     Авторський знак: Ш92

      Поема : для духового оркестру [Ноти] / А. Штогаренко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1990. — 48c.
Шифр: Щ951.7-051(2Ук)П     Авторський знак: Ш92

      Молодіжна поема : для симфонічного оркестру [Ноти] / А. Штогаренко. — Партитура. — Київ : Сов. композитор, 1960. — 117 с.
Шифр: Щ951.11-051(2Ук)П     Авторський знак: Ш92

      Із Путивля на схід сонці [Ноти] : Поема : для міш. хору та симф. оркестру / А. Штогаренко ; сл. П. Воронька. — Перекл. для хору з фп. — 32 с. — [Партизанському з’єднанню, двічі Герою Рад. Союзу С. А. Ковпаку присвяч.]. — На правах рукопису.
Шифр: Щ964(4Укр)Фп     Авторський знак: Ш92

      Про незабутнiх людей : вокально-симфонічні балади : для баса [Ноти] / А. Штогаренко. — Партитура і клавір. — Київ : Муз.Україна, 1970. — 51 с.
Шифр: Щ966(2Ук)ПФп     Авторський знак: Ш92

      Партизанські картини : для фп. с оркестром : перекл. для двох фп [Ноти] / А. Штогаренко ; ред. А. Лазаренко. — Клавир. — Київ : Сов.композитор, 1961. — 110 с.
Шифр: Щ954.2-042(2Ук)Фп     Авторський знак: Ш92

      Вальс (на українські теми) : для симфонічного оркестру [Ноти] / А. Я. Штогаренко. — Партитура. — Київ : Мистецтво, 1955. — 51 с.
Шифр: Щ951.11-058(2Ук)П     Авторський знак: Ш92

      Четыре украинских танца на основе народных танцевальных мелодий : для скрипки и фп [Ноти] / А. Штогаренко. — Київ : Муз.Україна, 1975. — 40с.+п.скр.12с.
Шифр: Щ955.4-42-058.5(2Ук)     Авторський знак: Ш92

***

      Молодежное трио : для скрипки, виолончели и фп [Ноти] / А. Штогаренко. — Партитура. — Москва : Музыка, 1964. — 86c. — (Камерные ансамбли).
Шифр: Щ952.142.8(2Ук)П     Авторський знак: Ш92

***

      Етюди-малюнки : для фортепіано [Ноти] : [Присвяч. С.Рахманінову] / А.Я. Штогаренко ; ред. Р.Лисенко. — Київ : Муз.Україна, 1981. — 32с.
Шифр: Щ954.2-058.2(2Ук)     Авторський знак: Ш92

      Образи [Ноти] = Образы : для фортепіано / А. Штогаренко. — Київ : Музична Україна, 1972. — 20 с. — Присвята: Б. М. Лятошинському.
Шифр: Щ954.2(4Укр)     Авторський знак: Ш92

***

      Фантазія : для скрипки соло [Ноти] / А. Штогаренко. — Київ : Сов.композитор, 1961. — 4с.
Шифр: Щ955.4-0-051(2Ук)     Авторський знак: Ш92

      Пісня [Ноти] : для скрипки і фп / А. Штогаренко, Д. Клебанов. — Київ : Мистецтво, 1955. — 6 с., 1 п. (2 с.).
Шифр: Щ955.4(4Укр)     Авторський знак: Ш92

***

      Балада ; Жартівливий марш [Ноти] : для віолончелі з фортепіано / А. Я. Штогаренко. — Київ : Мистецтво, 1965. — 20 c. (віолонч. 6 с.). — Пам’яті М. В. Лисенка.
Шифр: Щ955.6(Укр)     Авторський знак: Ш92

      Соната : для виолончели с фп [Ноти] / А. Штогаренко ; ред. парт. виолончели В.Червова. — Киев : Муз.Україна, 1978. — 39с.+п.виолонч.16с.
Шифр: Щ955.6-42-041(2Ук)     Авторський знак: Ш92

***

      Два украинских танца [Ноти] / А. Штогаренко ; перелож. [для баяна] Н. Ризоля. — Москва : Музгиз, 1954. — 13 с. — (Библиотека баяниста).
Шифр: Щ954.6-095(4Укр)     Авторський знак: Ш92

Вокальні твори

      Батьківщина [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. П. Тичини. — Харків : Мистецтво, 1946. — 3 с. — (Бібліотека шкільного хору).
Шифр: Щ984.0(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Вірменські ескізи [Ноти] : Сюїта : для хору a capella / А. Штогаренко ; сл. А. Ісаакяна. — 31 с. — На правах рукопису.
Шифр: Щ941.0(4Укр)     Авторський знак: Ш92
      Зміст: Вітчизна-джан (міш. хор) / перекл. М. Рильського ; Вже й журавлі в досвітній млі (жін. хор) / перекл. Л. Первомайського ; Чому, чому, признайся ти (чол. хор) / перекл. О. Ющенка ; Рідній країні (міш. хор) / перекл. М.Терещенка.

      Три хори в супр. фп. [Ноти] : З циклу “Щаслива юність” / А. Штогаренко. — Київ : Музфонд СРСР Укр. респ. філія, 1957. — 32 с. — Парал. укр., рос.
Шифр: Щ941.0(4Укр)     Авторський знак: Ш92
      Зміст: Колискова “За мир” (соло лір. сопрано і жін. хор) ; Юність вальс (міш. хор, соло тенор і сопрано) / сл. О. Голобутської ; Комсомольська молодіжна (міш. хор) / сл. В. Спасиченка.

      Хори а капела [Ноти] : з циклу “Про нашу любов”. Зош. 1. — Київ : Сов. композитор Укр. респ. відділення, 1959. — 22 с.
Шифр: Щ941.0(4Укр)     Авторський знак: Ш92
      Зміст: 1. Шануймо щирий дар любові ; 2. Про Улянку-харків’янку ; Ой, Дунай-ріка / сл. П. Воронька ; Женихи / сл. А. Малишка.

      Шевченкіана [Ноти] = Шевченкиана : хори без супроводу / А. Штогаренко ; сл. Т.Шевченка. — Київ : Мистецтво, 1964. — 43 с.
Шифр: Щ941.0(4Укр)     Авторський знак: Ш92
      Зміст: 1. І будуть люди на землі : мішаний хор ; 2. Наш атаман Гамалія : Чоловічий хор ; 3. На вгороді коло броду : жіночий хор ; 4. Караюся, мучуся… але не каюсь : мішаний хор ; 5. Гімн черничий : мішаний хор ; 6. Ой одна я, одна : жіночий хор ; 7. Я не нездужаю : мішаний хор.

      Золота квітка [Ноти] = Золотой цветок : Для хору з фп. / А. Штогаренко ; сл. нар. ; літ. обр. Д. Бобиря. — Київ : Музфонд СРСР Укр. респ. філія, 1951. — 8 с. — Текст парал. укр., рос.
Шифр: Щ941.1(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Київський вальс [Ноти]. — Київ : Музфонд СРСР Укр. респ. філія, 1950. — 6 с. — Текст парал. укр., рос.
Шифр: Щ941.1(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Непоборна радянська земля [Ноти] : Для соліста баритона з хором в супр. фп. / А. Штогаренко ; сл. Л. Первомайського. — Київ : Музфонд УРСР, 1947. — 5 с.
Шифр: Щ941.1(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Ой, як жалко [Ноти] : Для мішан. хору з фп. / А. Штогаренко ; сл. П. Воронька ; перекл. В. Грунічева. — Київ : Музфонд, 1949. — 11 с.
Шифр: Щ941.1(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Пісня про завод “Більшовик” [Ноти] : Для мішан. хору з фп. / А. Штогаренко ; сл. В. Спасиченка ; перекл. В. Грунічева. — Київ : Музфонд, 1949. — 6 с.
Шифр: Щ941.1(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Три песни [Ноти] : Для смеш. хора без сопровожд. / А. Штогаренко. — Москва ; Ленинград : Госмузиздат, 1949. — 24 с.
Шифр: Щ941.1(4Укр)     Авторський знак: Ш92
      Зміст: Вьется шлях по степи ; Гуцулка поёт ; Синеокая Катюша.

      Колгоспна величальна [Ноти] : Для жін. хору / А. Штогаренко ; сл. І. Неходи. — Київ : Музфонд УРСР, 1948. — 2 с.
Шифр: Щ941.2(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Галичанка [Ноти] : Для хору в супр. баяна / А. Штогаренко ; сл. П. Воронька. — Київ : Держвидав, 1959. — 3 с.
Шифр: Щ941.4(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Чотири пісні [Ноти] : Для чоловічого хору в супр. фп. із циклу “Народні месники” / А. Штогаренко ; сл. П. Воронька. — Київ : Музфонд СРСР Укр. респ. філія, 1957. — 23 с. — [40-річниці Великої Жовтневої соц. револіції присвяч.].
Шифр: Щ941.4(4Укр)я44     Авторський знак: Ш92
      Зміст: 1. Весільна партизанська ; 2. Із Путивля на схід-сонці ; 3. Галичанка ; 4. Коломийки.

      Гвардейская походная [Ноти] = Гвардійська похідна : Для хора с фп. / А. Штогаренко ; сл. І. Неходи. — Київ : Музфонд УРСР, 1948. — 2 с. — Парал. рос., укр.
Шифр: Щ941.6(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Марш Арсенальців [Ноти] : Похідна масова пісня : для хору в супр. духового оркестру / А. Штогаренко ; сл. О. Сокольницького. — Партитура. — Київ : Вироб. комб. Укрмузфонду, 1974. — 15 с. — (Спілка композиторів України).
Шифр: Щ941.6(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Марш Арсенальців [Ноти] : Похідна масова пісня : для хору з фп. / А. Штогаренко ; сл. О. Сокольницького. — Київ : Вироб. комб. Укрмузфонду, 1974. — 6 с. — (Спілка композиторів України).
Шифр: Щ941.6(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Моя Батьківщина [Ноти] = Моя Отчизна : Вибрані пісні та хори / А. Штогаренко ; упоряд. І. Віленський. — Київ : Музфонд СРСР Укр. респ. філія, 1951. — 128 с.
Шифр: Щ94(4Укр)я44     Авторський знак: Ш92
      Зміст: В’ється шлях степовий ; Синьоока Катруся / сл. В. Бичка.- Для голосу з фп. : Батьківщина / сл. П. Тичини ; Ода конституції ; Шахтарочка ; Жартівлива / сл. І. Неходи ; Москва / сл. М. Рильського ; Край чудовий / сл. П. Безпощадного, перекл. М. Упеника ; Партизан Качура / сл. П. Воронька ; Про партизанку Галю / сл. А. Турчинської ; Ви чули ту пригоду? ; Муштруйся, рекруте / сл. І. Франка ; Якби мені черевики / сл. Т. Шевченка ; Прощання / сл. А. Малишка ; Пісня дівчини / сл. Жаворонкова, перекл. О. Новицького ; Фронтова застольна / сл. Я. Бєлінського, перекл. О. Новицького ; Берізка / сл. С. Щипачова, перекл. Ф. Скляра ; Наливається калина / сл. нар.

      Пісня про Ворошилова [Ноти] : (похідна) : для хору з супр. фп. / А. Штогаренко ; сл. В. Сосюри ; рос. перекл. В. Зорового. — Київ : Мистецтво, 1938. — 4 с.
Шифр: Щ941.6(4Укр)     Авторський знак: Ш92

      Спасенье наше — друг в друге : для среднего голоса с фп [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. Евг. Евтушенко. — Ксерокс. — 2с.
Шифр: Щ943.2-42-043.3(2Ук)     Авторський знак: Ш92

      Скрипка маршала (баллада) : из цикла “О незабываемых людях” : для баса с оркестром [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. В.Фирсова. — Клавир. — на правах рукописи, 1965. — 11с.
Шифр: Щ943.3-042(2Ук)Фп     Авторський знак: Ш92

      Чотири украінські народні пісні [Ноти] / А. Штогаренко. — ксерокс. — 22с.
Шифр: Щ943.4-42-092(2Ук)     Авторський знак: Ш92
      Зміст: Закувала зозуленька ; Ой , чия ти , дівчинонько ; Не співайте, півні ; Пішла б на музики

Окремі музичні твори у збірках

      Балада : з Сюїти “Пам’яті Лесі Українки” [Ноти] / А. Штогаренко ; перекл. В.Стеценка // Твори : для дуета і тріо баяністів. [Вип.] 8 : Дуети. — Партитура. — К. : Муз.Україна, 1971. — С.3-12.

      Балада [Ноти] / А. Штогаренко // Педагогический репертуар для альта : навч. посібник для вищ. навч. закладів культури і мистецтв / транскр. та ред. С.В.Кулакова : навч. посібник для вищ. навч. закладів культури і мистецтв ; Мін-во культури і туризму України ; НМАУ ім. П.І.Чайковського. — Клавір з дадатком партій альта. — К. : Купріянова, 2007. — С.132-141.

      Веснянка [Ноти] / А. Штогаренко // Твори азербайджанських і українських композиторів : для скрипки з фп / упоряд. А.Рзаєв, Г.Сасько. — К. : Муз.Україна, 1979. — С.59-67.

      В’ється шлях степовий [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. В.Бичка // Хорові твори українських радянських композиторів. Зб. 1 / упоряд. Г. Верьовка. — 2-е вид. — К. : Музфонд.Укр.респ.філія, 1951.

      Вже й журавлі в досвітній млі [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. Л. Первомайського // Хорові твори українських композиторів для дитячого та жіночого хору / Мін-во освіти і науки України ; Нац. педінститут ім. М. П. Драгоманова ; упоряд. І. Зеленецька. — К., 2004. — С.123-127.

      Галичанка [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. П.Воронька // Рідна пісня : твори з репертуару Державного Українського народного хору / упоряд. Е.Скрипчинська, Г.Верьовка. — К. : Держвидав, 1960. — С.26.

      Гопак : з симфонічної “Сюїти Пам’яті Лесі Українки” [Ноти] / А. Штогаренко ; перекл. В.Стеценка // Твори : для тріо баяністів. [Вип.] 15. — [Партитура]. — К. : Муз.Україна, 1973. — С.24-42.

      Гопак : із Сюїти пам’яті Л.Українки [Ноти] / А. Штогаренко // Концертні п’єси : для духового оркестру / упоряд. Ф.Комлєв. — Партитура. — К. : Муз.Україна, 1975. — С.115-152.

      Гуцулка поет [Ноти] / А. Штогаренко ; слова П. Воронько ; перевод с украинского Т. Сикорской // Избранные хоры советских композиторов / составитель Г. Брук : без сопровождения. — Москва : Советский композитор, 1986. — Вып.10. — С. 40.

      Гуцулка співає [Ноти] / А. Штогаренко ; перекл. С. Творуна // Двадцять легких п’єс : для квартету мідних духових інструментів / упорядн. Л. Носов. — К. : Держвидав., 1962. — С.18-23.

      Гуцулка співає [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. П. Воронька // Хорові твори українських радянських композиторів (1917-1957) / ред. кол. : Вериківський М. І. ; Козицький П. О. ; Гембера Г. Я. — К. : Держ. вид. мистецтва. і муз. літ., 1957. — С. 118-123.

      Гуцулка співає [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. П.Воронька // Хорові твори українських радянських композиторів. Вип. 1. — К. : Муз.Україна, 1968. — С.17.

      Гуцулка співає [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. П.Воронька // Хорові твори українських радянських композиторів. Зб. 1 / упоряд. Г. Верьовка. — 2-е вид. — К. : Музфонд.Укр.респ.філія, 1951.

      Дар любові [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. С.Щипачова ; укр. пер. А.Шмигельського // Хорові твори : без супроводу : репертуарний збірник / упоряд. Я.Міщенко. — К. : Мистецтво, 1964. — С.25-27.

      Дівоча любов [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. П.Воронька // Хрестоматія : для сольного співу : Пісні, романси, арії українських композиторів. У 3 ч. Ч. 2 : [для викладач. і студ. вищ. і серед. навч. муз. закладів ] / упоряд. В.Л. Бриліна, Л.М. Ставінська. — К. : Освіта України, 2006.

      Етюд-малюнок : № 4 [Ноти] / А. Штогаренко // Етюди українських композиторів : для фп. : навч. посіб. для студентів ін-тів культури / Будз М.М. вступ. сл. авт. ; Рівнен. держ. інс-т культури. — Рівне, 1998.

      Етюд-малюнок : № 5 [Ноти] / А. Штогаренко // Етюди українських композиторів : для фп. : навч. посіб. для студентів ін-тів культури / Будз М.М. вступ. сл. авт. ; Рівнен. держ. інс-т культури. — Рівне, 1998.

      Етюд-малюнок [Ноти] / А. Штогаренко // Автографи. [1] : п’єси для фп. радянських композиторів / автори тексту та упоряд. В. Клин , М. Степаненко. — К. : Муз.Україна, 1975.

      З-за дротів концтабору : в супр. фп [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. Л.Зимного // Перший збірник хороспівів. — К. : Мистецтво, 1934. — С.36-40.

      Золота квітка [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. нар. ; пер. Я.Шведова // Хоровые песни украинских советских композиторов : на слова украинских советских поэтов. — М. : Музгиз, 1952.

      І будуть люди на землі ; Наш отаман Гамалія ; На вгороді коло броду ; Караюсь, мучуся…але не каюсь ; Ой одна я, одна ; Я не нездужаю [Ноти] / А. Штогаренко // Тарас Шевченко : Пісенний “Кобзар” : Хорова Шевченкіана. Зібр. хор. тв. у 7 т. : [До 200-річного ювілею] / уклад. П. Муравський ; ідея, вст. ст., біогр. довідки про композ., бібліогр. та заг ред. О. Шокала ; муз. ред. Т. В. Миронюка. — Київ : Просвіта, 2015. — Т. 2. — С. 50-72.

      Із Путивля на схід сонця [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. П.Воронька // Хорові твори українських радянських композиторів / упоряд. А.Філіпенко. — К. : Музфонд УРСР, 1950. — С.12-23.

      Київський вальс [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. М.Руденкка // Хрестоматія з читання хорових партитур / Перунов О. . — Мистецтво, 1963.

      Колискова : з циклу “Щаслива юність” [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. О.Галабудської // Курс читання хорових партитур : навчально-методичний посібник : для муз. – пед. факультетів і відділів пед. ін-тів. та педучилищ / упоряд. А.Коломiйця, В.Пащенка. — К. : Муз.Україна, 1977. — С.147-151.

      Метелик [Ноти] / А. Штогаренко // Фортепіанні твори українських композиторів для молоді. Ч. 1 / зібрала Т.Богданська. — Тернопіль : Астон, 2000. — С.55-57.

      Метелик [Ноти] / А. Штогаренко // Педагогічні п’єси українських радянських композиторів. Вип. 2 : для фп / упоряд. та ред. Б.Милич. — К. : Держвидав, 1957. — С.9-12.

      Навгороді коло броду [Ноти] / Андрій Штогаренко // Тарас Шевченко. Пісенний кобзар. Хорова Шевченкіана / укладач П. І. Муравський ; ідея видання, вступна стаття, біографічні довідки про композиторів, бібліографія й загальна редакція О. А. Шокало ; добір творів, музична редакція, бібліографія, біографічні довідки про композиторів Л. В. Бухонська, Т. В. Миронюк, М. І. Гулковський ; передмова І. Я. Павленко : [зібрання хорових творів у семи томах] : вибране : твори а капела ; твори з інструментальним супроводом. — Київ : ТОВ Фірма ІНКОС, 2020. — С. 62-64.

      На вгороді коло броду [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. Т.Шевченка // Співає жіночий хор : збірка хорових творів без супроводу / упоряд. І.О.Зеленецька. — К. : Муз.Україна, 1990. — С.32-35.

      Образи [Ноти] / А. Штогаренко // Українська фортепіанна музика XX-XXI століття. Т. 1 / упоряд. Т.Рощина. — К. : Музична Україна, 2018. — С.112-121.

      Ой одна я, одна [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. Т.Шевченка // Співає “Думка” : Концертний репертуар Державної заслуженої академічної хорової капели УРСР : Хори без супроводу / упоряд. В.І.Брус. — К. : Муз.Україна, 1970. — С.47-48.

      Ой одна я, одна [Ноти] / А. Штогаренко // Хорові твори на вірші Тараса Шевченка / упоряд. А.Г.Любченко. — К. : Муз.Україна, 1989.

      Ой одна я, одна [Ноти] : (з циклу “В казематі”) / Андрій Штогаренко // Тарас Шевченко. Пісенний кобзар. Хорова Шевченкіана / укладач П. І. Муравський ; ідея видання, вступна стаття, біографічні довідки про композиторів, бібліографія й загальна редакція О. А. Шокало ; добір творів, музична редакція, бібліографія, біографічні довідки про композиторів Л. В. Бухонська, Т. В. Миронюк, М. І. Гулковський ; передмова І. Я. Павленко : [зібрання хорових творів у семи томах] : вибране : твори а капела ; твори з інструментальним супроводом. — Київ : ТОВ Фірма ІНКОС, 2020. — С. 64-66.

      Песня [Ноти] / А. Штогаренко, Д. Клебанов // Пьесы украинских композиторов : для скрипки и фп. / сост. и ред. Б. Каськива. — Москва : Сов. композитор, 1978. — С. 21-25.

      Пісня без слів [Ноти] / А. Штогаренко // Твори : для труби в супроводі фортепіано : Репертуарний зб. з творів українських композиторів / упоряд. [та обр.] Н.Яблонський. — К. : Держ. видав. образ. мист. і муз. літ., 1961. — С.12-16.

      Пісня без слів [Ноти] / А. Штогаренко // Твори радянських композиторів : для труби з фортепіано / упоряд. та ред. парт. труби М.Бердиєва. — К. : Муз.Україна, 1982. — C.3-7.

      Пісня [Ноти] / А. Штогаренко, Д. Клебанов // Альбом учня-кларнетиста : уч.-пед. репертуар для учнів 4 – 5 кл. ДМШ / упоряд. М.Тимоха. — К. : Муз.Україна, 1975. — С.2-7.

      Пісня [Ноти] / А. Штогаренко,  Д. Клебанов // Скрипкові твори українських радянських композиторів / упорядники Н. Будовський , В. Стеценко. — Київ : Мистецтво, 1963. — Т. 2. — С. 108-112.

      Пісня [Ноти] : з “Сюїти пам’яті Лесі Українки” / А. Штогаренко ; переклад В. Панькова // Твори : для тріо баяністів. [Вип.] 18. — [Партитура]. — К. : Муз.Україна, 1976. — С. 3-9.

      Плясовая [Ноти] / А. Штогаренко // Пьесы украинских композиторов / ред.-сост. Б. Милич : для фортепиано : 1-4 классы. — Москва : Музыка, 1972.

      Поема [Ноти] / А. Штогаренко ; перекл. В.Стеценка // Твори : для дуета і тріо баяністів. [Вип.] 8 : Дуети. — Партитура. — К. : Муз.Україна, 1971. — С.12-20.

      Поема [Ноти] / А. Штогаренко // Твори радянських композиторів : для фп. Вип. 1 / упоряд. Ю.Щуровський ; ред. А. Корженевського. — К. : Муз.Україна, 1976. — С.46-51.

      Поэма памяти Кобзаря [Ноти] / А. Штогаренко // Сборник пьес : для струнного оркестра / сост. В.Блок и Б.Доброхотов. — М. : Музыка, 1964. — С.168-185.

      Святкова увертюра [Ноти] / А. Штогаренко ; інструментовка С. Творуна // П’єси / редактор Я. Зирянов : для духового оркестру. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1983. — С. 3-68.

      Синеокая Катюша [Ноти] / А. Штогаренко ; слова В. Бычко ; перевод с укранского Н. Берендгофа и Б. Лейтина // Избранные хоры советских композиторов / составитель Г. Брук : без сопровождения. — Москва : Советский композитор, 1986. — Вып.10. — С. 45.

      Синьоока Катруся [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. В. Бичка // Хорові твори українських радянських композиторів (1917-1957) / ред. кол. : Вериківський М. І. ; Козицький П. О. ; Гембера Г. Я. — К. : Держ. вид. мистецтва. і муз. літ., 1957. — С. 168-175.

      Синьоока Катруся [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. В.Бичка // Хорові твори українських радянських композиторів. Зб. 1 / упоряд. Г. Верьовка. — 2-е вид. — К. : Музфонд.Укр.респ.філія, 1951.

      У Києві, на Подолі [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. П.Воронько ; пер. Я.Шведова // Хоровые песни украинских советских композиторов : на слова украинских советских поэтов. — М. : Музгиз, 1952.

      Украинский танец [Ноти] / А. Штогаренко // Концертные пьесы : для баяна. Вып. 39 / перелож. А.Черных. — М. : Сов.композитор, 1983. — С.10-15.

      Український танець [Ноти] / А. Штогаренко // Концертні твори / обробка, перекладення та впорядкування М. І. Різоля : для квартету баяністів. — [Партитура]. — Київ : Музична Україна, 1982. — С. 63-78.

      Український танець [Ноти] / А. Штогаренко ; перекл. М.Різоль // Пісні і танці укр. рад. композиторів : для баяна / упоряд. І.Віленський. — К. : Музфонд СРСР, 1954. — С.50-55.

      Український танець [Ноти] / А. Штогаренко ; перекл. М.Різоль // Пісні і танці укр. рад. композиторів : для баяна / упоряд. І.Віленський. — К. : Музфонд СРСР, 1954. — С.55-61.

      У лісі [Ноти] / А. Штогаренко // Педагогічні п’єси українських радянських композиторів. Вип. 2 : для фп / упоряд. та ред. Б.Милич. — К. : Держвидав, 1957. — С.8-9.

      Фантазія [Ноти] / А. Штогаренко // Твори українських радянських композиторів : для скрипки соло : репертуар для музичних училищ та консерваторій / упорядкування та редакція О. М. Горохова. — Київ : Музична Україна, 1976. — С. 13-18.

      Фантазія [Ноти] / А. Штогаренко // Концертні транскрипції : (зі скрипки соло для баяна) : твори укр. та зарубіж. класики / Давидов М.А. Нац. Муз. Акад. України ім. П. І. Чайковського; Мін.-во культури і мистецтв України. — К. : НМАУ, 2004.

      Фантазія [Ноти] / А. Штогаренко // Концертні транскрипції творів скрипкової та фортепіанної класики для баяна / Давидов М. Міністерство культ. і мист. України; НМАУ ім. П.І.Чайковського. — К., 2015. — С.108-117.

      Шануймо щирий дар любові [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. С.Щипачева ; пер. з рос. А.Шмигельського // Хорові твори українських радянських композиторів. Вип. 2 / упоряд. В.И. Брусс. — К. : Муз.Україна, 1968. — С.17.

      Якби мені черевики [Ноти] / А. Штогаренко ; аранж. В.Дутчак // Кобзареві струни : вокальні твори на сл. Т.Шевченка в супр. бандури. Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / упоряд., аранжув., оброб. В.Дутчак. — Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. — С.18-24.

      Якби мені черевики [Ноти] / А. Штогаренко ; сл. Т.Шевченка // Сольний спів : сопрано : вокально-педагогічний репертуар : посіб. для вищ. навчальних закладів культури і мистецтва 1-2 рівнів акредитації / Кренців Я.М. Мін. культури і мистецтва України ; Держ. метод. центр навчал. закладів культури і мистецтва. — К. : Муз.Україна, 2005. — С.72-78.

Статті

 1.       Виховувати композиторську молодь [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1976. — № 3. — С. 2—4.
 2.       Гордость украинской музыки [Текст] / Андрей Штогаренко // Лев Николаевич Ревуцкий [Текст] : статьи, воспоминания / [составитель В. В. Кузык]. — Киев, 1989. — С. 5—7.
 3.       Мистецтво музики — дітям і юнацтву: З доповіді А. Я. Штогаренка на Пленумі [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1971. — № 3. — С. 3—5. — Пленум правління Спілки композиторів України.
 4.       Музична біографія часу [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1984. — № 3. — С. 2—3.
 5.       На шляху творчого зростання [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1981. — № 1. — С. 1—2. — XXVI з’їзду КПРС присвячено.
 6.       Образ сучасника в українській радянській музиці [Текст] / Штогаренко А. Я. // Музика. — 1976. — № 1. — С. 1—5.
 7.       Партійність, народність, майстерність [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1974. — № 2. — С. 1—4.
 8.       Пленум творчих спілок [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1982. — № 6. — С. 4.
 9.       Розмова про камерну музику [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1973. — № 2. — С. 8.
 10.       VII з’їзд композиторів України [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1979. — № 3. — С.1—4.
 11.       Сучасне музикознавство і завдання критики [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1974. — № 1. — С. 2-3.
 12.       Талант і натхнення молодих [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1978. — № 6. — С. 1—2.
 13.       Творчість — на рівень вимог сучасності [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1986. — № 1. — С.1—2.
 14.       Успіх наших земляків [Текст] / А. Я. Штогаренко // Музика. — 1970. — № 5. — С. 13.

Твори про життя та творчість А. Я. Штогаренка

Розділ I. Книжки, автореферати дисертацій, неопубліковані документи

 1. Ансамблевое взаимодействие в сюите «Четыре украинских танца» А. Штогаренко : метод. рекомендации для студентов муз. вузов / М-во культуры УССР, Респ. метод. каб. по учеб. заведениям искусств и культуры / сост. Н. И. Лаврик ; отв. за вып. В. И. Волохонович ; ред. Л. В. Московченко. – Киев : [б. и.], 1990. – 16 с.
 2. Боровик, М. К. А. Я. Штогаренко : нарис про життя і творчість / М. К. Боровик. – Київ : Держ. видав. образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1961. – 68 с. : ноти, іл.
 3. Боровик, Н. К. Андрей Штогаренко : жизнь, творчество, черты стиля / Н. К. Боровик. – Киев : Муз. Україна, 1984. – 176 с. : ноты.
 4. Боровик, Н. К. Творчество Андрея Яковлевича Штогаренко : автореф. дис. … канд. искусствоведения / Н. К. Боровик ; Акад. наук УССР, Отд-ние обществ. наук ; науч. рук. Н. М. Гордейчук. – Киев, 1963. – 19 с.
 5. Боровик, М. К. Творчість Андрія Штогаренка / М. К. Боровик. – Київ : Наук. думка, 1965. – 190 с. : ноти.
 6. Виноградов, Г. В. Музыкальная фактура и индивидуальный стиль композитора : (на примере симфоний Л. Ревуцкого, В. Лятошинского, А. Штогаренко) : автореф. дис. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство» / Виноградов Георгий Васильевич ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского. – Киев, 1982. – 23 с.
 7. Виноградов, Г. С. Андрей Штогаренко / Г. С. Виноградов. – Киев : Муз. Україна, 1985. – 56 с. : ил. – (Творческие портреты украинских композиторов).
 8. Виноградов, Г. С. Андрій Штогаренко / Г. С. Виноградов. – Київ : Муз. Україна, 1973. – 42 с.
 9. Дженков, В. Фактурно-хоровий аналіз сюїти з циклу «Дружба народів» А. Штогаренка : учб. посіб. / В. Дженков. – Київ, 1985. – 26 с. : ноти.
 10. Зноско-Боровский, А. А. Я. Штогаренко / А. Зноско-Боровский. – Киев : Мистецтво, 1951. – 49 с. : портр. – (Серия: Мастера искусства Советской Украины).
 11. Зноско-Боровський, О. Андрій Штогаренко : заслуж. діяч мистецтв УРСР / О. Зноско-Боровський. – Київ : Мистецтво, 1947. – 36 с. – (Серія: Майстри мистецтва України).
 12. Кравцов, Т. С. Полифония А. Я. Штогаренко : автореф. дис. … канд. искусствоведения / Т. С. Кравцов ; Акад. наук Укр. ССР, Секция обществ. наук ; науч. рук. М. Д. Тиц. – Киев, 1964. – 16 с.
 13. Сучасна українська музика : зб. ст. / Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Акад. наук УРСР ; редкол.: Л. Б. Архімович, Н. О. Горюхін, В. Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1965. – 244 с. : ноти.
 14. Творчість А. Штогаренка : зб. ст. / упорядкування Т. Кравцова. – Київ : Муз. Україна, 1979. – 198 с.
 15. Тимошенко, О. Вокально-фактурний аналіз «Шевченкіани» А. Штогаренка : учб. посіб. / О. Тимошенко, Н. Андрос ; М-во культури УРСР, Наук.-метод. каб. учб. закл. мистецтва і культури. – Київ : [б. в.], 1980. – 56 с. : ноти.
 16. Тимошенко, О. С. Українська хорова література : хорова творчість А. Штогаренка : учб. посіб. / О. С. Тимошенко, Н. І. Андрос ; М-во культури УРСР, Київ. держ. консерваторія ім. П. І. Чайковського. – Київ : [б. в.], 1984. – 89 с. : ноти.
 17. Филиппенко, Н. А. Штогаренко А. Я. Дивертисмент для флейты и струнного оркестра: фольклорно-жанровая сфера : пояснит. записка к магист. работе / Н. А. Филиппенко ; Каф. деревян. дух. инструментов ; рук. Ионов В. И. – Киев : [б. и.], 2013. – 76 с.
 18. Хіврич, Л. М. «Партизанські картини» А. Штогаренка / Л. М. Хіврич. – Київ : Мистецтво, 1963. – 24 с. : ноти. – (Серія: Любителям музики).

Розділ II. Статті з періодичних та продовжуваних видань

 1. Бас, Л. «Армянские эскизы» А. Штогаренко / Л. Бас // Совет. музыка. – 1961. – № 2. – С. 54–56.
 2. Виноградов, Г. «Молодежная пома» [А. Штогаренко] / Г. Виноградов // Совет. музыка. – 1960. – № 4. – С. 68–69.
 3. Виноградов, Г. Народні джерела поліфонії «Київської» симфонії А. Штогаренка / Г. Виноградов // Українське музикознавство : респ. міжвідом. наук.-метод. щорічник / Акад. наук УРСР, М-во культури УРСР. – Київ, 1986. – Вип. 21. – С. 25–35.
 4. Глаголєва, З. Вокальний цикл А. Я. Штогаренка «Про нашу любов» / З. Глаголєва // Українське музикознавство : (наук. міжвідом. щорічник) / Акад. наук УРСР, М-во культури УРСР. – Київ, 1967. – Вип. 2. – С. 71–80.
 5. Горюхіна, Н. О. Друга Симфонія А. Штогаренка / Н. Горюхіна // Українське музикознавство : (наук.-метод. міжвідом. щорічник) / Акад. наук УРСР, М-во культури УРСР. – Київ, 1968. – Вип. 3. – С. 95–103.
 6. Димченко, С. Перший на Україні : до 100-річчя від дня народж. А. Я. Штогаренка / С. Димченко // Музика. – 2002. – № 4/5. – С. 24–26.
 7. Дубравін, В. [Рецензія] / В. Дубравін // Музика. – 1986. – № 3. – С. 32. – Рец. на кн.: Боровик, Н. К. Андрей Штогаренко : жизнь, творчество, черты стиля / Н. К. Боровик. – Киев : Муз. Україна, 1984. – 175 с.
 8. Клин, В. Л. З фортепіанного доробку А. Штогаренка / В. Л. Клин // Музика – 1977. – № 4. – С. 10–11.
 9. Королюк, Н. «Шевченкіана» А. Штогаренка: (ідейно-образний зміст та його музичне втілення) / Н. Королюк, О. Тимошенко // Українське музикознавство : (респ. міжвідом. наук.-метод. зб.) / Акад. наук УРСР, М-во культури УРСР. – Київ, 1980. – Вип. 15. – С. 80–94.
 10. Лисенко, Н. До питання виконавської інтерпретації фортепіанних творів А. Я. Штогаренка на прикладі циклу «Образи» / Н. Лисенко // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2008. – № 71 : Проблеми фортепіанного виконавства та педагогіки. – С. 23–28.
 11. Муха, А. І. Статті про А. Штогаренка / А. І. Муха // Музика. – 1981. – № 3. – С. 12–13. – Рец. на кн.: Творчість А. Штогаренка : зб. ст. / упорядкування Т. Кравцова. – Київ : Муз. Україна, 1979. – 198 с.
 12. Носов, Л. Камерний вечір А. Я. Штогаренка / Л. Носов // Музика. – 1970. – № 4. – С. 10.
 13. Сергієва, О. В. Третя симфонія («Київська») Андрія Штогаренка: досвід аналізу в світлі музичного епічного / Сергієва О. В. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : [зб. ст.] / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2018. – Вип. 121. – С. 135–143.
 14. Сумарокова, В. Г. Особливості стилю віолончельної музики А. Штогаренка / Віра Сумарокова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство : [зб. наук. пр.] / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – № 1. – С. 38–44.
 15. Фещак, Н. Традиціоналізм у виконавському трактуванні жанрово-стильових особливостей струнного квартету (на прикладі творів В. Кирейка та А. Штогаренка) / Н. Фещак // Українське музикознавство : (наук.-метод. зб.) / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 311–329.
 16. Хіврич, Л. Мелодика симфонічних творів А. Я. Штогаренка / Л. Хіврич // Українське музикознавство : (наук. міжвідом. щорічник) / Акад. наук УРСР, М-во культури УРСР. – Київ, 1967. – Вип. 2. – С. 53–70.
 17. Шамо, Ю. Деякі особливості ритміки в камерно-інструментальних творах А. Штогаренка / Ю. Шамо // Українське музикознавство : (респ. міжвідом. наук.-метод. щорічник) / Акад. наук УРСР, М-во культури УРСР. – Київ, 1982. – Вип. 17. – С. 70–81.
 18. Шевченко, Н. С. «Етюди-картини» А. Штогаренка / Н. С.  Шевченко // Музика. – 1979. – № 4. – С. 12.
 19. Штогаренко, А. Я. Мистецтво музики – дітям і юнацтву : з доп. А. Я. Штогаренка на Пленумі [правління Спілки композиторів України] / [А. Я. Штогаренко] // Музика. – 1971. – № 3. – С. 3–5.