Безбородько Олег Анатолійович: віртуальна виставка

Олег Безбородько – композитор та піаніст, завідувач кафедри спеціального фортепіано №1 Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, кандидат мистецтвознавства.

Народився у Києві 3 квітня 1973 р. Музичну освіту здобув у Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського (клас фортепіано проф. І. В. Павлової, клас композиції проф. Г. І. Ляшенко), в аспірантурі Консерваторії м. Невшатель (Швейцарія, проф. С. Деферн) та на майстер-класах видатних педагогів-піаністів П. Бадура-Скоди, Н. Фішер, Ч. Розена, Дж. Хавілл, Н. Штаркмана, Г. Черні-Стефанської та ін. Стипендіат урядів України та Швейцарії, Університету м. Оттава.

О. Безбородько – автор симфонічної, камерної, хорової та популярної музики.

Лауреат конкурсу ім.С.Людкевича (1995, Канада), лауреат конкурсу піаністів Джани Ходжиз (1997, США), дипломант конкурсу піаністів ім. М. Лисенка (1997), лауреат конкурсу композиторів «Gradus ad Parnassum» (2005), лауреат Премії ім. Л. Ревуцького (2008), лауреат Премії ім. М. В. Лисенка (2017), учасник Бієнале нової музики в Florida State University (США, 2015), має почесний диплом Національної Академії мистецтв України, член журі конкурсів: Міжрегіональний конкурс «Чернігів скликає таланти» (2003), Конкурс серед студентів вищих навчальних закладів України на отримання стипендії фірми «Бехштайн» (2010), Всеукраїнський конкурс піаністів «Харківські музичні асамблеї – 2016», Всеукраїнський конкурс юних піаністів «Різдвяні мініатюри» (2010, Київ), член журі з присудження Премії ім. Л. Ревуцького.

Композитор отримував стипендії імені С.Рахманінова, В.Косенка, Президента України, Верховної Ради України, у 1997 році отримав стипендію Університету м.Оттава (Канада) ім.М.Яворської, у 1999 році став стипендіатом Уряду Швейцарської конфедерації.

Виставка складається з наступних розділів:

Олег Безбородько – композитор

Наукові праці Олега Безбородька

Наукові праці про творчість Олега Безбородька

Інтерв’ю Олега Безбородька

Олег Безбородько – піаніст

  • Твори з репертуару (з фондів бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського)

Афіші, фото- та відеоматеріали

      

      

Олег Безбородько – композитор

Ноти з фондів бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського

Миньонеты и поэметты нашего времени : для фортепиано в 4 руки [Ноти] / О. Безбородько. — Gerakas : Musica Ferrum, 2015. — 26 c.
Шифр: Щ952.425.4-054(2Ук)     Авторський знак: Б39

Коммос [Ноти] / О. Безбородько // П’єси українських композиторів : для скрипки соло / Міністерство культури України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ; редактор-упорядник О. В. Спренціс. — Київ : КІМ, 2012. — С. 31-34.
Шифр: Щ955.4(4Укр)я43     Авторський знак: П96 

Sternschnuppen: für Mandoline Solo [Ноти] = [Зорепад : для мандоліни соло] / O. Bezborodko ; [E. Olenchyk gewidmet]. — Aachen : Grenzland-Verlag Theo Hüsgen, [2003]. — 6 c.
Шифр: Щ956.6-0-058.8(2Ук)     Авторський знак: Б39

Молитва митця [Ноти] / О. Безбородько // Українська фортепіанна музика XX-XXI століття. Т. 3 / упоряд. Т.Рощина. — К. : Музична Україна, 2018. — С. 84-88.
Шифр: Щ954.2(4Укр)я43     Авторський знак: У45 

Одна мамка, сорок дідиків [Ноти] / О. Безбородько // Українська фортепіанна музика XX-XXI століття. Т. 3 / упорядник Т. Рощина. — Київ : Музична Україна, 2018. — С. 82-84.
Шифр: Щ954.2(4Укр)я43     Авторський знак: У45 

Сонет 43 / О. Безбородько ; слова В. Шекспіра // Сонет в українській камерно-вокальній музиці [Ноти] : навчально-методичний посібник /  автори-упорядники С. Луковська, О. Осока. — Житомир, 2020. — С. 217-223
Шифр: Щ943.4(4Укр)     Авторський знак: С62

Дві пісні (кантата) на вірші Марини Цвєтаєвої : “В зале” ; “В огромном городе моем-ночь” [Ноти] / О. Безбородько // Музика XXI століття : твори для камерного оркестру / упорядник Валерій Матюхін. — [Партитура]. — Київ : Музична Україна, 2016. — С.66-101.
Шифр: Щ951.3(2Ук)Пя43     Авторський знак: М89

Інтермеццо [Ноти] / О. Безбородько // Фортепіанна мініатюра сучасних укр. композиторів : навч.-метод. посібник / НМАУ ім. П.І.Чайковського; авт.-упоряд. Т.Корольова. — К., 2018. — С.114-120.
Шифр: Щ954.2(2Ук)я43     Авторський знак: Ф80  

Le Tombeau [Ноти] / О. Безбородько // Фортепіанна мініатюра сучасних українських композиторів : навчальний посібник / автор-упорядник Т. В. Корольова ; Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. — Київ, 2020. — Частина 2. — С. 31-42.
Шифр: Щ954.2(4Укр)я43     Авторський знак: Ф80 

Ноти (повний текст)

Концерт для скрипки з духовим оркестром [Ноти] = Concerto for violin and wind orchestra / Олег Безбородько https://escholarship.org/uc/item/9f0409dr

Concerto Luminoso [Ноти] : for violin, cello and string orchestra / Oleg Bezborodko https://escholarship.org/uc/item/9wd56083

Наукові праці Олега Безбородька

Національний образ фортепіано / Олег Безбородько //  Fine Art and Culture Studies. — 2023. — № 3. — С. 3-10. — DOI: https://doi.org/10.32782/facs-2023-3-1

Chinese National Piano Style in “Two Poem Classics of The Tang Dynasty” by Xu Zhenmin / Oleg Bezborodko // Studia Universitatis Babeş-Bolyai Musica.  — 2022. — № 2.  — С. 21-32.  — DOI: https://doi.org/10.24193/subbmusica.2022.spiss2.02

«Чому вони бояться?» : (інтерпретація пізньої фортепіанної творчості Валентина Сильвестрова) [Текст] / Безбородько О. А. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2021. — Випуск 131 : Інтерпретаційний потенціал музичного твору. — С. 38-50.  — DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4190.2021.131.243208

Взаємодія композиторських і виконавських засобів виразності в Другій сонаті-баладі Бориса Лятошинського [Текст] / Безбородько О. А. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2018. — Випуск 122 : Мистецтво композиції у вимірах творчості, науки та педагогіки : (пам’яті Г. І. Ляшенка). — С. 110-124.  — DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4190.2018.122.141857

Innovative use of the damper pedal in the contemporary piano music = [Новаторське застосування правої (демпферної) педалі в сучасній фортепіанній музиці] [Текст] / О. Безбородько // Вісник Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2017. — №3. — С. 89-94.

Теми для самостійної роботи студентів з фахової дисципліни «Методика навчання гри на фортепіано» : методична розробка для студентів та педагогів музичних вишів / упорядник О. А. Безбородько. – Київ : НМАУ, 2017. – 15 с. — URL: https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/Metodika-navchannya-gri-na-fortepiano.pdf

Всесвітньо невідомий композитор [Текст] : [про композитора, поета, журналіста та музичного критика Володимира Олександровича Дукельського (псевдоним Вернон Дюк)] / Олег Безбородько // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : збірник статей / Міністерство культури України, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. — 2014. — Випуск 112 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії (1913-1922 роки). — С. 157-170.

Музична естетика нового часу : про вплив рідної мови на національну музику [Текст] / О. А. Безбородько // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2013. — № 1. — С. 148-151. — URL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/137246

Педаль sostenuto и её роль в пространственно-временной организации фортепианной фактуры [Текст] / Олег Безбородько // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2013. — Випуск 108 : Механізми новацій у музичній творчості. — С. 72-81.

Драматургический потенциал музыкального понятия [Текст] / Олег Безбородько // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2012. — Вип. 103-А : Музична драматургія: теорія і практика. — С. 31-39.

Музыкальное произношение и артикуляция как композиторские средства выразительности / О. А. Безбородько // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2012. – № 15. – С. 102-106. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_15_27

Основные направления вербально-музыкальной компаративистики / О. А. Безбородько // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2012. – № 8. – С. 136–140. — URL: 

Національно-вербальний фактор музичної творчості : автореферат дисертації … кандидата мистецтвознавства : 17.00.03 / Олег Анатолійович Безбородько ; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2010. — 16 c. — URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10boafmt.zip
      Наведено теоретичне та практичне обгрунтування національно-вербального підходу до вивчення музичної творчості. Розкрито роль і значення вербальної парадигми музичного мистецтва, розглянуто історію становлення та розвитку національного аспекту вербально-музичної компаративістики. Проаналізовано особливості впливу національної вербальної мови на музичне мислення й творчість у різних галузях музичного мистецтва. Обгрунтовано методи застосування національно-вербального підходу до вивчення феноменів музичного мистецтва. Здійснено практичне застосування національно-вербального підходу на прикладі аналізу артикуляції в клавірній музиці XVIII ст. і розгляду різних традицій її інтерпретації.

Значение и роль вербальной парадигмы в психологии, эстетике и практике музыкального творчества и образования [Текст] / Олег Безбородько // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2008. — Вип. 74 : Естетика і практика музичної освіти. — С. 89-103.

Особенности и эволюция певучей трактовки клавишных инструментов от И.С.Баха к романтикам [Текст] / О. Безбородько // Київське музикознавство : Зб.ст. / НМАУ ім. П.І. Чайковського; Київський ін-т музики ім. Р.М. Глієра;. — К., 2005. — Вип.18 : Культурологія та мистецтвознавство. — С.211-221.

“Русские” фуги И. С. Баха [Текст] / Олег Безбородько // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2005. — Випуск 48 : Художня цілісність як феномен музичної творчості та виконавства. — С. 225—232.

К вопросу о национальном генезисе стилевых особенностей артикуляции в фортепианных произведениях венских классиков [Текст] / Олег Безбородько // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2004. — № 37 : Стиль музичної творчості: естетика, теорія, виконавство. — С. 222-232.

***

      Лятошинський, Борис Миколайович (1895-1968)
Твори для фортепіано [Ноти] / Борис Лятошинський ; упорядник Олег Безбородько. — Київ : Музична Україна, 2016. — 129 с.
Шифр: Щ954.2(2Ук)я44     Авторський знак: Л97
      Зміст:
Соната № 1 : ор. 13 ; Відображення : ор. 16 ; Соната-балада № 2 : ор. 18 ; Балада : ор. 22 ; Три прелюдії : ор. 38 ; Дві прелюдії на основі українських народних пісень : ор. 38 bis ; П’ять прелюдій : ор. 44 ; Концертний етюд-рондо ; Траурна прелюдія.

Наукові праці про творчість Олега Безбородька

Українська музика з єврейським акцентом: «Шість єврейських мелодій» Юрія Іщенка, «Сarpe diem» Олега Безбородька / Ольга Борисівна Соломонова // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2024. — № 139. — С. 75-91. — URL: http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/301118.

Твори для скрипки-соло Олега Безбородька: жанровостильовий аспект / Марія Бабій // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. . — 2023. — № 4 (61). — URL: http://chasopysnmau.com.ua/article/view/301191

Творчі наративи сучасних українських композиторів як предмет музикознавчого аналізу / Степурко Віктор Іванович // Вісник Національної академії керівних кадрів культури
і мистецтв. — 2023. — № 1. — С. 281–287. — URL: https://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/277683

Фортепіанні твори Олега Безбородька / Вадим Юрчук, Наталія Єфименко // Актуальнi питання гуманiтарних наук. — 2022. — Вип 52, том 3. — С. 109-119. — URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/52_2022/part_3/14.pdf

Камерно-інструментальне мистецтво України кінця ХХ –
початку ХХІ століть (семіологічний аналіз)
: монографія / Анастасія Кравченко ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2020. — 300 с. — URL: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/monohrafii/Kamerno_nstrumentalne_mistectvo_Kravchenko_monografya.pdf

Феномен авторсько-виконавської постнеокласичної творчості як наукова проблема (діалектично-творча колізія “автор-артист”) / І. Д. Єргієв // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2020. — № 1. — С.25-30. — URL: https://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/1092

Міфологічні інтенції в сучасній українській музичній культурі (на прикладі камерної музики В. Рунчака та О. Безбородька) / Ігор Савчук // Художня культура. Актуальні проблеми.  — 2019.  — № 15(1) (2019).  — DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.15(1).2019.169001.

Композиторський стиль Олега Безбородька: візії постмодерну / Перцов Микита Олегович // Культура і сучасність.  — 2019.  — № 1.  — С. 134-138. — URL: http://journals.uran.ua/kis/article/view/180582.

Флейтова музика України: витоки, історична еволюція та сучасні тенденції : автореферат дисертації … кандидата мистецтвознавства : 26.00.01 / Микита Олегович Перцов; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2018. — 16 c. — URL: http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3259.
      Здійснено теоретичне та практичне обгрунтування комплексного дослідження флейтової музики України і на цій основі проаналізовано її витоки, історичну еволюцію, сучасні тенденції та перспективи розвитку. З’ясовано, що становлення флейтової національної школи пов’язано із формуванням професійної багаторівневої освіти (музичні училища, консерваторії) та розвитком композиторської практики. У середині XX ст. з’являються флейтові твори концертного типу, а на початку XXI ст. збільшується кількість камерних ансамблевих та сольних; у творах сучасних композиторів (О. Безбородько, О. Шмурак та ін.) широко використовуються новітні виконавські техніки – multiphonics, whistle tones, jet whistles. Встановлено, що в XX – XXI ст. у зв’язку з активізацією уваги до флейти в популярній музиці з’являються нові прийоми гри, і в таких напрямах, як джаз та World Music, використовуються етнічні різновиди флейти. Виникають модифікації європейської флейти шляхом здійснення численних змін у конструкції, проводяться експерименти з матеріалами (срібло, золото, титан, платина, ПВХ) і конструкціями типів головок (головка-метелик, головка глісандо, “UpRite”, система Кінгма, Drelinger та ін.). Перспективи функціонування флейти в Україні визначаються її поширенням в естрадній музиці.

Специфіка ролі флейти в інструментальних камерних творах Олега Безбородька [Електронний ресурс] / Микита Перцов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2017. — № 1. — С. 10-17. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2017_1_4

Тенденції жанрово-стильової динаміки української скрипкової мініатюри другої половини XX – початку XXI століть : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / А. О. Мельник; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2016. – 16 c.
      Досліджено жанр скрипкової мініатюри, його генезу та тенденції розвитку. На матеріалі мініатюр для скрипки соло та скрипки з фортепіано І. Альбової, О. Безбородька, В. Борисова, О. Войтенка, В. Гомоляки, О. Гнатовської, К. Домінчена, Г. Жуковського, Ю. Іщенка, І. Карабиця та ін. виявлено жанрово-стильову динаміку жанру у творчості українських композиторів другої половини XX – початку XXI ст. Визначено основні критерії жанру скрипкової мініатюри, вперше запропоновано його класифікацію та внутрішньожанрову типологію. Обгрунтовано роль і місце української скрипкової мініатюри у вітчизняній музичній культурі.

Міфологічні інтенції в сучасній українській музичній культурі (на прикладі камерної музики В. Рунчака та О. Безбородька) [Електронний ресурс] / І. Савчук // Сучасне мистецтво. – 2016. – Вип. 12. – С. 144-151. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2016_12_16

Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / А. О. Чібалашвілі; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. — Київ, 2015. — 16 c.
      Вперше класифіковано прояви концептуального синтезу як знакового явища сучасної музичної культури. Розкрито основні засади концептуального синтезу на прикладі камерних музичних творів доби постмодерну, яка розглядається в єдності проявів його іманентних властивостей, що дозволило систематизувати його як один із головних компонентів композиторської творчості кінця XX – початку XXI ст. Систематизовано прояви концептуального синтезу у творах українських композиторів кінця XX – початку XXI ст. з погляду ідейно-змістовного синтезу, що уможливив зведення в єдину систему його проявів у творах О. Безбородька, А. Загайкевич, С. Зажитька, А. Карнака, В. Рунчака, Л. Сидоренко, К. Цепколенко, М. Шоренкова. Доведено позицію щодо існування концептуального синтезу в сучасній українській камерній музиці. Уточнено термінологічну основу підходів до вивчення явища концептуального синтезу; межі функціонування явищ “міжвидовий синтез мистецтв”, “взаємодія мистецтв” та “внутрішньовидовий синтез” у рамках ідеї концептуального синтезу. Розглянуто прояви концептуального синтезу в камерних творах та їх вплив на подальші міждисциплінарні експерименти українських композиторів; виявлено у творчому методі сучасних українських композиторів стійке прагнення до концептуального синтезу як значного компоненту творчого методу.

Фантазії для скрипки на запозичені теми в контексті становлення віртуозно-романтичного стилю виконавства : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Т. В. Ляхіна; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. — Одеса, 2014. — 18 c.
      Досліджено скрипкову фантазію на запозичені теми у творчості віртуозів-композиторів XIX ст. Характерні риси жанрового різновиду інструментальної фантазії розглянуто в аспекті історичної ретроспективи та в контексті становлення індивідуального виконавського і композиторського стилю скрипалів-віртуозів. Особливу увагу приділено висвітленню внутрішніх закономірностей віртуозно-романтичного стилю виконавства у скрипковому мистецтві XIX ст. і його впливу на формування жанрової моделі фантазії на запозичені теми. Вивчення матеріалів з історії та теорії жанру дозволило створити класифікацію скрипкових фантазій та розробити їх типологію. Матеріалом дослідження стали скрипкові твори віртуозів-композиторів XIX ст., а також найбільш показові для розвитку жанру твори різних історичних епох. Уперше в українському музикознавстві введено до наукового обігу скрипкові фантазії Д. Алара, О. Безбородька, Г. Венявського та інших.

Українська скрипкова мініатюра: до проблеми історії жанру / Алла Мельник // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. ― 2014. — Вип. 39. — С. 201-214. — URL: https://intermusic.kh.ua/vypusk39/vypusk39-201-214.pdf

Фортепіанний факультет. Кафедра спеціального фортепіано № 1 / М. Степаненко, О. Безбородько // Національній музичній академеї України імені П. І Чайковського 100 років / автор-упорядник В. Рожок. — Київ : Музична Україна, 2013. —С. 318-324.

Скрипкова транскрипція та її інтерпретація у композиторській і виконавській практиці (на прикладі творів Олега Безбородька) [Текст] / Наталія Миронова // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. — 2013. — Випуск 105 : На скрижалях музичної історії: українська музика та культурний процес : на пошану Маріанни Давидівни Копиці. — С. 408-424.

Інтертекстуальність в українській музиці двадцятого століття: інтонація, жанр, стиль: автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Є. В. Харченко ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2011. — 16 с. — URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11HEVIJS.zip
      Введено інтертекстуальну методологію до музично-історичних методів дослідження музики. Висвітлено процес утворення музичних інтертекстуальних зв’язків на основі перетворення факту-художнього факту в інтертекст. Виокремлено основні стуктурні одиниці-інтертексти, завдяки яким реалізуються міжтекстові зв’язки в конкретних артефактах – інтонація, жанр і стиль. Охарактеризовано відміності між полістилістикою й інтертекстуальністю. Проаналізовано творчість Б. Лятошинського та виведено теорію “інтонаційного словника” композитора, визначено три інтонаційні комплекси. Вперше введено до музикознавчого обігу ряд невідомих і маловідомих творів О. Безбородька, Г. Гаврилець, І. Карабиця, Ж. Колодуб, Г. Ляшенка, С. Пілютикова, К. Цепколенко, І. Щербакова, М. Скорика, В. Сильвестрова.

“Міф про КОММОΣ” у дзеркалі сучасного музичного процесу / Ігор Савчук // ART-курсив. — 2010. — Вип. 4. — С. 9-13. — URL: https://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/ART-kursiv-04.pdf

Особливості фортепіанного стилю в багателях сучасних українських композиторів / Наталія Борисенко // Київське музикознавство. – 2010. – Випуск 34. – С. 295–304.

Дивосвіт фортепіанної музики Олега Безбородька [Текст] / Євгенія Харченко // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2007. — № 56 : Музика третього тисячоліття: перспективи і тенденції. — С. 188-198.

Інтерв’ю Олега Безбородька

Олег Безбородько: «Україна зараз − це символ добра в усьому світі» : [інтерв’ю] / розмовляла Діана Коломоєць // Музика : український інтернет-журнал. — 2022. — 15 червня. — URL: https://mus.art.co.ua/oleh-bezborodko-ukraina-zaraz-tse-symvol-dobra-v-usomu-sviti/

Олег Безбородько: «В академічній музиці має бути наставник» : [інтерв’ю] / [записала] Інна Іванова // Музика : український інтернет-журнал. — 2018. — 4 червня. — URL: https://mus.art.co.ua/oleh-bezborodko-v-akademichnij-muzytsi-maje-buty-nastavnyk/

Музиканти, пред’явіть ваші ноти. Молоді українські композитори: як вони поживають і що пишуть? [інтерв’ю з Олексієм Шмураком, Любавою Сидоренко, Олегом Безбородько, Золтаном Алмаші] /Юлія Бентя . — 2009. — 10 жовтня. — URL:

Олег Безбородько на фортепіано імітує карпатську дримбу :[інтерв’ю] / Олеся Найдюк // Газета по-українськи. — 2008. — 25 березня. — URL: https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_oleg-bezborodko-na-fortepiano-imituye-karpatsku-drimbu/217017

Олег Безбородько – піаніст

Твори з репертуару (з фондів бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського)

Вибрані твори [Ноти] = Ausgewählte Werke für Klavier : для фортепіано / Й. Брамс‏ ; редакція [та передмова] В. Бойкова. — Київ : Музична Україна, 1983. — 247 c. — (Перлини світової музики).
Шифр: 954.2(3)я44     Авторський знак: Б87

Твори для фортепіано [Ноти] / М. Равель. — Київ : Музична Україна, 1976. — 216c. — (Перлини світової музики).
Шифр: Щ954.2(3)я44     Авторський знак: Р13

Сонати для фортепіано [Ноти] / В.А. Моцарт ; ред. К. Мартінсена та В. Вейсмана. — Київ : Музична Україна, 1975. — 326с. — (Перлини світової музики).
Шифр: Щ954.2-041(3)я44     Авторський знак: М86

Твори для фортепіано [Ноти] / Іван Карабиць ; упорядкування М. Копиця. — Київ : Музична Україна, 2014. — 65 с.
Шифр: Щ954.2(2Ук)я44     Авторський знак: К21
      Зміст: Варіації (1964) ; Прелюдія і токката ; Соната (1964) ; Сонатина (1967) ; П’ять мініатюр (1984) ; Варіація на тему Б. Лятошинського ; Елегія ; День за днем ; Самотність

24 прелюдії для фортепіано [Ноти] / Іван Карабиць ; коментарі Артем Ляхович. — Київ, 2012. — 108 с.

Мрії [Ноти] : для фортепіано : op. 13М. Лисенко. — Київ : Мистецтво, 1950. — 7 с.
Шифр: Щ954.2(4Укр)     Авторський знак: М88

Твори для фортепіано [Ноти] / Борис Лятошинський ; упорядник Олег Безбородько. — Київ : Музична Україна, 2016. — 129 с.
Шифр: Щ954.2(2Ук)я44     Авторський знак: Л97
      Зміст: Соната № 1 : ор. 13 ; Відображення : ор. 16 ; Соната-балада № 2 : ор. 18 ; Балада : ор. 22 ; Три прелюдії : ор. 38 ; Дві прелюдії на основі українських народних пісень : ор. 38 bis ; П’ять прелюдій : ор. 44 ; Концертний етюд-рондо ; Траурна прелюдія.

3 прелюдії для фортепіано [Ноти] = Три прелюдии для фортепиано : тв. 38 / Б. Лятошинський. — Київ : Мистецтво, 1964. — 15 c. 
Шифр: 954.2(4Укр)     Авторський знак: Л97

Фортепіанні твори [Ноти] / Л. Ревуцький. – Київ : Мистецтво, 1963. – 32, [1] c.

Песни без слов [Ноти] : [ для скрипки с фортепіано] : (2004) / В. Сильвестров. — Ксерокс. — 16 с.
Шифр: Щ955.4-42-054(2Ук)     Авторський знак: С36
      Зміст: Элегия ; Баркарола ; Музыкальный момент

Три пьесы : для скрипки с фортепіано [Ноти] : (август 2005) / В. Сильвестров. — Ксерокс. — 19 с. — Присвята: Хелле Мустонен
Шифр: Щ955.4-42-058(2Ук)     Авторський знак: С36
      Зміст: Колыбельная ; Баркарола ; Колыбельная

Тихие песни [Ноти] : вокальный цикл на стихи поэтов-классиков : для баритона и фортепиано / В. Сильвестров. — Москва : Советский композитор, 1985. — 97 с.
Шифр: Щ943.2(4Укр)     Авторський знак: С36

Українська фортепіанна музика XX-XXI століття. Т. 1 [Ноти] / упоряд. Т. Рощина. — Київ : Музична Україна, 2018. — 143с.
Шифр: Щ954.2(4Укр)я43     Авторський знак: У45

Українська фортепіанна музика XX-XXI століття. Т. 2 [Ноти] / упоряд. Т. Рощина. — Київ : Музична Україна, 2018. — 175с.
Шифр: Щ954.2(4Укр)я43     Авторський знак: У45

Українська фортепіанна музика XX-XXI століття. Т. 3 [Ноти] / упоряд. Т.Рощина. — Київ : Музична Україна, 2018. — 160с.
Шифр: Щ954.2(4Укр)я43     Авторський знак: У45

 

Афіші, фото- та відеоматеріали

13.09.2014. ГогольFest. Культурний Проект. Подвійний відблиск : твори сучасних українських композиторів : концерт у виконанні Олега Безбородька.

04.03.2015. Національний камерний ансамбль “Київські солісти”. Лауреати міжнародних конкурсів Тарас Яропуд (скрипка), Наталя Яропуд (віолончель), Олег Безбородько (фортепіано). У програмі: Ф. Мендельсон. Фортепіанне тріо № 1 ; Д. Шостакович. Фортепіанне тріо № 2.

07.06.2019/ Odessa Classics extra series. Одеський художній музей. «Пілігрими». Музика, як шлях. «Love Letter» Сильвестров i Польова. Інна Галатенко (сопрано), Олег Безбородько (фортепіано), Мирослава Которович (скрипка). Кураторка проекту Мирослава Которович

06.09.2019. Шостий міжнародний музичний фестиваль “Black sea music fest”. Всеукраїнський тур. Національний одеський філармонійний оркестр. Диригент Хобарт Ерл. Солістка Мідорі. Соліст Орест Смовж. Остапович “Пісні кохання”. Безбородько “Концерт для скрипки з оркестром”, Бетховен “Два романси”, “Концерт для скрипки з оркестром”.

06.09.2019. Одеська національна музична академія імені Антоніни Нежданової. Майстер клас Олега Безбородька з композиції.

04.12.2021. Валентин Сильвестров. Багателі – XII. Олег Безбородько, фортепіано

26.03.2022. Концерт Мізукі Айта (Mizuki Aita). Місто Саката (Японія). Oleg Bezborodko (Kyiv) / LIKHTAR (Світова прем’єра)

29.09.2022. PIANO MARATHON: Valentyn Sylvestrov. Bagatelles – XII. Oleh Bezborodko

Композиторські діалоги Академії.

24.10.2022. Valentyn Silvestrov, Oleg Bezborodko, Klavier. Inna Galatenko, Gesang

29.10.2015. Inna Galatenko, soprano; Oleh Bezborodko, piano. A special appearance by composer Valentyn Silvestrov

24.02.2021. Національна філармонія України. Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України. Художній керівник і головний диригент – Володимир Сіренко. Соліст – Олег Безбородько (фортепіано).
Програма:
В. А. Моцарт – Серенада ре мажор, КV 239
В. Сильвестров – Концертино для фортепіано з оркестром
Й. Брамс – Серенада № 2 ля мажор, тв. 16

12.06.2013 Республіканський Будинок Актора. CONCERT OPEN (грають солісти НКА «Київські Солісти»)

***

Наталя Левчишина. Портрет О. Безбородька

Голова журі з присудження Премії Ревуцького 2022.

Вручення Премії імені Миколи Лисенка.

В журі конкурсу Харківські Асамблеї з Тетяною Вєркіною, Юстасом Дваріонасом та Вольфгагнгом Манцем.

З ректором Максимом Олеговичем Тимошенко.

В Оксфорді з організаторами та учасниками Фестивалю BOUQUET KYIV STAGE.

З Валентином Сильвестровим

З диригентом Анджеєм Бауером. Дні Української музики у Варшаві.

З диригентом Крістофером Линдон-Джі та Симфонічним оркестром Національної філармонії.

З диригентом Хобартом Ерлом.

Студентський оркестр НМАУ. Диригент І. Андрієвський

З Дмитром Ткаченком та Віталієм Протасовим на прем_єрі Скрипкового концерту.

З композитором Ігорем Щербаковим.

З композитором Олексаедром Щетинським.

З Національним духовим оркестром, диригент – Володимир Рунчак.

З Національним Одеським Філармонійним оркестром. Диригент – Хобарт Ерл.

З Національним Симфонічним оркестром України, диригент – Володимир Сіренко, концертмейстер – Максим Грінченко).

З організатором та директором музичної олімпіади Голос Країни, випускницею класу О. Безбородька Ганною Росенко.

Зі скрипалькою Мирославою Которович.

Зі струнним квартетом Collegium

Зі студентами після концерту класу.

Інтерв’ю Українському радіо (Галина Бабій).

Кафедра спеціально фортепіано № 1.

Під час запису диска з творами Сильвестрова (Вільнюс).

На запису диску. (Фото D.Matvejev©)

На марафоні Сонат Бетховена в Харківській філармонії.

На прем’єрі Флейтового концерту.

Перед концертом з Інною Галатенко та В. Сильвестровим.

Після державного іспиту (з оркестром) випускниці Наталії Соломко з диригентом Володимиром Сіренком.

Після ювілейного концерту В. Сильвестрова з композитором, скрипалькою Богданою Півненко та диригентом Володимиром Сіренком

Подвійний концерт Мендельсона зі скрипалькою Ольгою Шелешковою та диригентом Еркі Пекк.

Речиталь з творів Олександра Щетинського.

Речиталь на Гогольфесті.

12.06.2012. Речиталь на КиївМузикФесті.

***

Piano Concertino: II. Pastorale

Piano Concertino: II. Pastorale

Oleg Bezborodko. Valentin Silvestrov: Works
Conductor: Christopher Lyndon-Gee
Orchestra: Lithuanian National Symphony Orchestra
Artist: Oleg Bezborodko
Composer: Valentin Silvestrov

Piano Concertino: III. Serenade

Conductor: Christopher Lyndon-Gee
Orchestra: Lithuanian National Symphony Orchestra
Artist: Oleg Bezborodko
Composer: Valentin Silvestrov

Valentin Bibik. Piano Concerto # 1 – Bezborodko, Karabits

Валентин Бибик. Концерт для фортепіано та симфонічного оркестру №1, ор. 4 (1968)
Олег Безбородько (фортепіано), Національний симфонічний оркестр України, диригент – Кирило Карабиць.

Bouquet Kyiv Stage in Oxford. Piano Marathon: Oleh Bezborodko

Багателі – ХІІ Миттєвості (2003) ор. 10
I. Ранковий вальс (Н. Суку)
ІІ. Пастораль (Й. Єрміню)
III. Intermezzo (Ю. Смірнову)
4 багателі (2008) ор. 81
7 різдвяних вальсів (2006) ор. 70
3 п’єси (2006) ор. 80 (В. Годзяцькому)
I. Миттєвість Моцарта…, II. Пастораль, III. Вальс
4 п’єси (2006) ор. 139
I. Прелюдія, II. Менует, III. Серенада, IV. Постлюдія
3 п’єси (2006-2007) ор. 144 (Регіні Д.)
I. Багатель, II. Різдвяна серенада, III. Постлюдія
3 багателі (2007) ор. 83 (І.С. Царевич)
5 серенад (2007) ор. 104 4 п’єси (2007) ор. 97
I. Серенада, II. Вальс, III. Менует, IV. Серенада
3 вальси (2002-2003) ор. 11
(І. “Вальс миттєвостей” … присв. А.Волконському, ІІ. “Швидкоплинний вальс” …присв. В.Сусліну, ІІІ. “Місячний вальс” …присв. В.Фельцману)

Bouquet Kyiv Stage in Oxford. Piano Marathon: Oleh Bezborodko

Bagatelles – XII Moments (2003) op. 10
I. Morning Waltz (dedicated to N. Suku)
II. Pastoral (dedicated to J. Erminyu)
III. Intermezzo (dedicated to Y. Smirnov)
4 Bagatelles (2008) op. 81
7 Christmas Waltzes (2006) op. 70
3 Plays (2006) op. 80 (dedicated to V. Hodziatko)
I. Mozart’s moment…,
II. Pastoral,
III. Waltz 4 Plays (2006) op. 139
I. Prelude,
II. Minuet,
III. Serenade,
IV. Postlude
3 Plays (2006-2007) op. 144 (dedicated to Regina D.)
I. Bagatelles, II. Christmas serenade, III. Postlude 3 Bagatelles (2007) op. 83 (dedicated to I.S. Tsarevich)
5 Serenades (2007) op. 104
4 Plays (2007) op. 97 I. Serenade, II. Waltz, III. Minuet, IV. Serenade
3 Waltzes (2002-2003) op. 11
(I. “Waltz of Moments” … dedicated to A. Volkonsky,
II. “Fleeting ​​Waltz” … dedicated to V. Suslin,
III. “Moon Waltz” … dedicated to V. Feltsman)

“Класик-проект” – 2023. Фортепіанний речиталь Олега БЕЗБОРОДЬКА

за участі Ореста СМОВЖА (скрипка) та Ірини СІКОРСЬКОЇ (ведуча музикознавиця). Концерт відбувся в рамках VІІ Всеукраїнского фестивалю-конкурсу “Класик-проект” – 2023, 26 січня 2023 року, м. Кропивницький

00:00 Вступне слово Ірини СІКОРСЬКОЇ
07:46 М.Лисенко “Мрія на солодкім меду”. Виконує Олег БЕЗБОРОДЬКО
13:14 слово Ірини СІКОРСЬКОЇ
14:14 Л.Ревуцький “Пісня” g-moll, ор. 17 №1. Виконує Олег БЕЗБОРОДЬКО 20:29 слово Ірини СІКОРСЬКОЇ
22:00 Б.Лятошинський “Соната-балада” № 2, ор. 18. Виконує Олег БЕЗБОРОДЬКО 33:04 слово Ірини СІКОРСЬКОЇ
34:52 В.Сильвестров “Багателі”. Виконує Олег БЕЗБОРОДЬКО
47:10 слово Ірини СІКОРСЬКОЇ
48:53 О.Безбородько “Молитва митця”. Виконує автор.
53:02 слово Ірини СІКОРСЬКОЇ
54:05 Б.Лятошинський Дві прелюдії на основі українських народних пісень, ор. 38. Виконує Олег БЕЗБОРОДЬКО
58:58 слово Ірини СІКОРСЬКОЇ
1:01:00 Олег Безбородько про новий твір
1:04:48 СВІТОВА ПРЕМ’ЄРА!!! О.Безбородько “Голосій-соната” для скрипки і фортепіано в трьох частинах. Виконують: Орест СМОВЖ (скрипка), Олег БЕЗБОРОДЬКО (фортепіано)
1:21:32 слово Ірини СІКОРСЬКОЇ
1:22:56 Олег Безбородько про твір
1:27:56 О.Безбородько “Contra spem spero”. Виконують: Орест СМОВЖ (скрипка), Олег БЕЗБОРОДЬКО (фортепіано) Відеозапис і монтаж – Марина ДОЛГІХ.

Bach. “Triple Concerto” BWV 1044 – Svitzer, Smorguner, Bezborodko. Kyiv Kamerata.
Oleksandr SHCHETYNSKY. Piano works. Oleg BEZBORODKO, piano

Енциклопедичні та довідкові видання

Безбородько Олег // Словник музикантів України / Іван Лисенко. — Київ : Рада, 2005.  — С. 24-25.

Олег Безбородько // Music-review Ukraine : [вебсайт] http://www.m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/5c7e6086e915ac7dc22577b100699221?OpenDocument

Безбородько Олег Анатолійович // Український музичний світ : популяризація українських композиторів, диригентів та виконавців [вебсайт] https://musical-world.com.ua/artists/bezborodko-oleg-anatolijovych/

***

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7031-4078

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=1xgpky0AAAAJ

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/39216940

Науковці України (НБУВ) http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004681

Вікіпедія (українською) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Національна спілка композиторів України
– Безбородько Олег Анатолійович – https://composersukraine.org/index.php?id=543
– Безбородько Олег Анатолійович: нотні видання музичних творів – https://composersukraine.org/index.php?id=2817
Безбородько Олег Анатолійович: преса, відгуки – https://composersukraine.org/index.php?id=2820
– Безбородько Олег Анатолійович: творчий доробок https://composersukraine.org/index.php?id=2821