Бондаренко Тетяна Олександрівна

02.09.1937 –

український музикознавець.

Заслужений діяч мистецтв України (2019).

Закінчила теоретичний (кл. Ф. Аерової) та композиторський (кл. Б. Лятошинського) факультети Київської консерваторії (1960). Від 2002 р. – професор кафедри теорії музики НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Джерела: ЕСУ

Твори у Бібліотеці НМАУ ім. П. І. Чайковського

 1. Бондаренко, Т. А. Методические рекомендации по курсу стилевого сольфеджио на дирижерско-хоровом факультете вуза [Текст] / Т. А. Бондаренко, И. А. Чижик ; Киевская гос. консерватория им. П. И. Чайковского; Кафедра теории музыки. — Киев, 1990. — 52 с.
  Шифр: 781.0(07)     Авторський знак: Б81

***

 1. Лекції з теорії гармонії [Текст] : навчальний посібник для вищих мистецьких навчальних закладів / Т. О. Бондаренко, І. А. Котляревський, І. Б. Пясковський та ін. — Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2018. — 356 с. : нот., табл.
  Шифр: 781.4     Авторський знак: Л43

***

 1. Бондаренко, Тетяна. “Будущее через прошлое — через прошлое к будущему” [Текст] // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : збірник статей та есе, присвячений ювілею Ніни Олександрівни Герасимової-Персидської / Міністерство культури і туризму України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. — 2008. — Випуск 78 : Мистецтвознавчі пошук. — С. 5—11.
 2. Бондаренко, Т.А. Быть апостолом культуры [Текст] // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського / Упоряд. О. С. Зінькевич. — Київ : МПДП “Друкар”, 1999. — Вип. 6 : Musicae Ars et Scentia. Книга на честь 70-річчя Н.О.Герасимової-Персидської. — С. 219-226.
 3. Бондаренко, Татьяна. [Воспоминания о Е. Берденниковой] [Текст] / Татьяна Бондаренко // Київське музикознавство. — 2007. — Випуск 24 : Екатерина Берденникова : избранные статьи и воспоминания. — С. 229—231.
 4. Бондаренко, Тетяна. Деякі композиційні особливості оброборк народних пісень для голосу і фортепіано Б. М. Лятошинського [Текст] // Українське музикознавство : (науково-методичний міжвідомчий щорічник) / Академія наук УРСР, Міністерство культури УРСР. — Київ, 1969. — [Випуск] 4. — С. 13—30.
 5. Бондаренко, Т. Динамическое равновесие мелодического и гармонического начал в музыке И. С. Баха как фактор воспитания слуха [Текст] // И. С. Бах и современность : сборник статей / Сост. Н. А. Герасимова-Персидская. — Киев : Музична Україна, 1985. — С. 136-148.
 6. Бондаренко, Тетяна. Звукова єдність мелодії і гармонії [Текст] // Музика. — 1974. — № 4. — С. 4-5. — Трибуна музикознавця.
 7. Бондаренко, Т. О. Наукові і педагогічні принципи діяльності Фріди Ісаківни Аерової [Текст] // Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського : Науковий журнал: / ред. кол.: Рожок В. І., Антонюк В. Г., Антонюк О. В. та ін. — Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2017. — № 3 (36) 2017 р. — С. 75-89.
 8. Бондаренко, Тетяна. Посібник з сольжеджіо [Текст] // Музика. — 1976. — № 4. — С. 31.
 9. Бондаренко, Т. Про взаємозв’язок мелодії та гармонії у творах радянських композиторів [Текст] // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. — Київ : Музична Україна, 1970. — Вип. 5. — С. 3-26.
 10. Бондаренко, Т. Про творчий підіхд до вивчення музично-теоретичних предметів [Текст] / Т. Бондаренко // Дослідження, досвід, спогади : збірник наукових і науково-методичних праць професорсько-викладацького колективу школи та Академії / Міністерство культури і мистецтв України, Київська середня спеціальна музична школа імені М. В. Лисенка при Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського. — Київ, 1999. — Випуск 1. — С. 182-193.
 11. Бондаренко, Т. О. Спогади про майбутнє [Текст] // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : збірник статей / Міністерство культури України, Національна музична академія України імені П. І. Чайковсько. — Київ, 2017. — Випуск 119 : Наукові діалоги з Н. О. Герасимовою-Персидською. — С. 13-26.
 12. Бондаренко, Т.О. У задзеркаллі композиторської творчості:спостереження за творчістю студентів-виконавців [Текст] // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : науковий журнал / Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського; Рожок В.І. — К., 2011. — № 1(10) 2011. — С. 87-100.