Віталій Сергійович Губаренко: віртуальна виставка

На виставці представлені видання з фондів бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського. На початку – твори Віталія Сергійовича, у другій частині – література про життя та творчість українського композитора, який посідає чільне місце серед оперних композиторів України, першим в українській музиці створив Симфонієту, флейтовий концерт, монооперу, камерну симфонію, симфонію-балет. 

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Помни меня [Ноти] : опера : (лирическая новелла в четырех картинах) : по мотиавм пьесы В. Ежова “Соловьиная ночь” : [ор. 19] / В. Губаренко ; либретто Р. Левина, В. Губаренко. — Клавир. — Київ : Музична Україна, 1984. — 166 с. — Присвята: Марине Черкашиной.
Шифр: 971(4Укр)Фп     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Листи кохання [Ноти] : моноопера в чотирьох частинах : для сопрано та струнного оркестру : за новеллою А. Барбюса “Ніжність” : [ор. 18 (1970)] / В. Губаренко ; лібретто [автора] ; переклад з російської В. Коротича. — Клавір. — Київ : Музична Україна, 1976. — 95 с. — Присвята: Валентині Соколик. — Видання паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 971(4Укр)Фп     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Загибель ескадри [Ноти] : музична драма на дві частини, шість картин : за однойменною п’єсою О. Корнійчука / В. Губаренко ; лібретто В. Губаренка, В. Бичка. — Клавір. — Київ : Музична Україна, 1970. — 190 с.
Шифр: 971(4Укр)Фп     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Альпийская баллада [Ноти] : лирические сцены в двух частях пяти картинах : по одноименной повести В. Быкова : [ор. 38] / В. Губаренко ; либретто М. Черкашиной. — Клавир. — Харьков, 1984. — 157 с.
Шифр: 971(4Укр)Фп     Авторський знак: Г93

      Камінний господар [Ноти] : балет на 3 дії, 7 картин : за мотивами однойменної драми Лесі Українки / В. Губаренко ; лібретто Е. Яворського. — Клавір. — Київ : Музична Україна, 1974. — 183 с. — Видання паралельно українською і російською мовами.
Шифр: 972(4Укр)Фп     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Вий [Ноти] : опера-балет в трех действиях, четырех картинах с прологом и эпилогом по повести Н. В. Гоголя : ор. 32 / В. Губаренко ; либретто М. Черкашиной , Л. Михайлова. — издание факсимильное. — Клавир. — Київ : Музична Україна, 1990. — 287 с. — Присвята : Борису Афанасьеву.
Шифр: 972(4Укр)Фп     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Зелені святки [Ноти] : симфонія-балет : переклад [автора] для двох фортепіано / В. Губаренко. — Київ, 1997. — 58 c.
Шифр: 952.424.4(4Укр)     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Симфонiя № 2 [Ноти] : тв. 11 : [1965] / В. Губаренко ; передмова Надія Некрасова ; [редактор М. Ф. Старицький]. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1985. — 119 с. : портрет. — (Українська симфонічна музика). — Присвята: Степану Турчаку. — Видання паралельно українською та російською мовами, текст паралельно українською, російською, англійською, французькою, німецькою, іспанською мовами.
Шифр: 951.11(4Укр)Пв     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Симфонiя № 3 [Ноти] : для симфонічного оркестру та чоловічого хору : [тв. 22, 1974] / В. Губаренко ; текст народний та Р. Левіна ; [редактор О. Ф. Андрєєва]. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1983. — 110 c. — Присвята: Партизанам України. — Видання паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 964(4Укр)Пв     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Concerto Grosso [Ноти] : для струнного оркестру : [оp. 33, 1981] / В. Губаренко ; [передмова, підготовка до друку] Олександр Щетинський. — Партитура. — [Харків] : Акта, [2019]. — 37 с. — Видання паралельно українською та англійською мовами.
Шифр: 951.5(4Укр)Пв     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Простягни долоні [Ноти] : вокальний цикл : для тенора з фортепіано : [ор. 26, 1977] / В. Губаренко ; на слова Володимира Сосюри. — Харків, 1977. — 26 c.
Шифр: 943.1(4Укр)     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Вокальний цикл [Ноти] : для середнього голосу з симфонічним оркестром / В. Губаренко ; слова Й. Уткіна. — Клавір. — Київ : Мистецтво, 1965. — 26 с. — Видання паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 943.2(4Укр)Фп     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Осінні сонети [Ноти] : для баритона в супроводі фортепіано : ор. 35 / В. Губаренко ; слова Дмитра Павличка. — Харків, 1983. — 22 c.
Шифр: 943.2(4Укр)     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Три пісні [Ноти] : з музики до комедії В. Шекспіра “Дванадцята ніч” : для середнього чоловічого голосу в супроводі фортепіано / В. Губаренко. — Київ : Музична Україна, 1967. — 11 с. — Видання паралельно українською і російською мовами.
Шифр: 943.2(4укр)     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Два романси [Ноти] : для меццо-сопрано в супроводі фортепіано : [ор. 13] / В. Губаренко ; слова Ф. Кривіна. — Київ : Музична Україна, 1968. — 8 с. — Видання паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 943.2(4Укр)     Авторський знак: Г93

Губаренко, Віталій Сергійович (1934-2000).
      Барви та настрої [Ноти] : 4 вокальні етюди на слова І. Драча : для баса в супроводі фортепіано / В. Губаренко. — Київ : Музична Україна, 1968. — 28 с. — Видання паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 943.3(4Укр)     Авторський знак: Г93

Література про життя та творчість Віталія Губаренка

Яворський, Едуард Никифорович (1928-2012).
      Віталій Губаренко [Текст] / Е. Яворський ; [редактор Р. М. Немировський]. — Київ : Музична Україна, 1972. — 49, [3] с. : фотографії. — (Творчі портрети українських композиторів).
Шифр: 78.04Губаренко     Авторський знак: Я22

Драч, Ірина Степанівна (1958-).
      Композитор Віталій Губаренко [Текст] : формула індивідуальності: монографія / Ірина Драч ; [редактор Л. А. Гнатюк]. — Суми : Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2002. — 226, [2] с. : портрет.
Шифр: 78.04Губаренко     Авторський знак: Д72

      Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : збірник статей / Міністерство культури України, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. — 2003. — Випуск 32, книга 4  : Віталій Губаренко: сторінки творчості. Статті, дослідження, спогади. — До 90-річчя НМАУ ім. П. І. Чайковського. — 206 с.
Шифр: 781.0     Авторський знак: Н34

Полянська, Галина Миколаївна (1953-).
      Жанровий пошук у балетній музиці Віталія Губаренка [Текст] : [монографія] / Галина Полянська ; [редактор Л. А. Гнатюк]. — Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. — 327, [1] с. : портрети, фотографії.
Шифр: 78.04Губаренко(477)     Авторський знак: П54

 1. Губаренко В. Києву присвячую / Віталій Губаренко // Музика. – 1982. – № 2. – С. 4–5.
  Про роботу над постановкою опери-балету «Вій».
 2. Виставкіна О. Історична еволюція концепції образа Дон Жуана та його інтерпретація В. Губаренком у балеті «Камінний господар» / Олександра Виставкіна // Українське музикознавство : (наук.-метод. зб.) / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2010. – Вип. 36. – С. 227–241. – Бібліогр.: 10 назв.
 3. Гейвандова К. Н. Перше прочитання / К. Н. Гейвандова // Музика. – 1985. – № 4. – С. 12.
  Про першу постановку опери В. Губаренка «Альпійська балада» в оперній студії Харківського інституту мистецтв імені І. П. Котляревського.
 4. Голинська О. «Вій»: нове прочитання / Ольга Голинська // Музика. – 2014. – № 6. – С. 4–7.
  Про прем’єру опери-балету Віталія Губаренка «Вій» за мотивами однойменної повісті М. Гоголя Одеського національного театру опери та балету.
 5. Гордійчук М. Дума про безсмертя / Микола Гордійчук // Музика. – 1970. – № 2. – С. 9–10.
  Про оперу В. Губаренка «Мамаї» за драмою Ю. Яновського «Дума про Британку».
 6. Давидова О. Категорії любові та смерті у симфонії-балеті В. Губаренка «Liebestod» / Оксана Давидова, Юлія Якимчук // Українське музикознавство : (наук.-метод. зб.) / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 259–265. – Бібліогр.: 3 назви.
 7. Драч И. «Несвоевременные» сочинения в пространстве музыкальной истории / Ирина Драч // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2004. – Вип. 33 : Музика у просторі культури. – С. 230–237.
  У статті проаналізовано деякі причини «несвоєчасності» лірико-комічної опери В. Губаренка «Кому посміхалися зорі».
 8. Драч И. Письмо как мифологема в оперном контексте / Ирина Драч // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. наук. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2000. – Вип. 13 : Чотири століття опери: оперні школи XIX–XX ст. – С. 117–124. – Бібліогр.: 6 назв.
  У статті, в контексті теми оперного епістолярію, проаналізовано особливості моноопер В. Губаренка «Листи кохання» (1977) та «Самотність» (1993).
 9. Драч І. Деякі аспекти оркестрового стилю В. Губаренка / Ірина Драч // Наук. зб. Львів. держ. муз. акад. ім. М. Лисенка : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Львів. держ. муз. акад. ім. М. Лисенка, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Львів, 2001. – Вип. 4 : Питання стилю і форми в музиці. – С. 148–159. – Бібліогр.: 11 назв.
 10. Драч І. «Образ часу» в музиці українських «шістдесятників» : (на прикладі Другої симфонії В. Губаренка) / Ірина Драч // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2000. – Вип. 12 : Історія музики в минулому і сучасності. – С. 32–41. – Бібліогр.: 15 назв.
 11. Драч, І. Пам’ятай мене / Ірина Драч // Музика. – 2004. – № 3. – С. 22–23.
  Про творчість Віталія Губаренка
 12. Драч І. Складові індивідуальності / Ірина Драч // Музика. – 1999. – № 3. – С. 2–4.
  Про розвиток творчої особистості В. Губаренка.
 13. Жарков О. Лірична муза митця / Олександр Жарков // Музика. – 1991. – № 3. – С. 5.
 14. Калашник П. Провідна тема / П. Калашник // Музика. – 1983. – № 6. – С. 5.
  Про твори В. Губаренка, присвячені дружбі з Росією та радянській Армії.
 15. Киценко Т. Выразительные и конструктивные особенности нетерцовых структур в опере-балете В. Губаренко «Вий» / Татьяна Киценко // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2012. – Вип. 34. – С. 323–331. – Библиогр.: 5 назв.
 16. Киценко Т. Семантика нетерцовых структур в творчестве Виталия Губаренко (на примере музыкально-театральных произведений) / Киценко Татьяна // Наукові асамблеї : матеріали магістер. читань 11–13 трав. 2010 р. / Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2010. – С. 17–22. – На обкл. назва: Магістерські читання-5. – Библиогр.: 5 назв.
 17. Киценко Т. Фактурно-гармонический комплекс в музыкальном языке Второй симфонии В. С. Губаренко / Татьяна Киценко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. наук. ст.] / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2013. – Вип. 108 : Механізми новацій у музичній творчості. – С. 81–87. – Библиогр.: 6 назв.
 18. Киценко Т. Экспрессивно-драматургические функции нетерцовых структур в музыкально-театральных произведениях В. С. Губаренко / Татьяна Киценко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. наук. ст.] / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2012. – Вип. 104 : Драматургічна організація музичного твору. – С. 130–136. – Библиогр.: 6 назв.
 19. Лобуренко Є. Театри звітують / Є. Лобуренко // Музика. – 1986. – № 2. – С. 5.
  У статті йдеться про вистави, прем’єра яких відбулася в музичних театрах України протягом 1980–1985 рр., зокрема про постановки творів В. Губаренка, а саме: опери-балету «Вій» за однойменною повістю М. Гоголя та балету «Комуніст».
 20. Лукашев В. А. Режисерське вирішення пластично-просторового образу в сучасній моноопері («Листи кохання» Віталія Губаренка в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Миколи Лисенка) / В. А. Лукашев // Часоп. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2015. – № 4. – С. 66–74. – Бібліогр.: 13 назв.
 21. Наумова О. Інтерпретація шевченківського міфу про Україну в опері-ораторії Віталія Губаренка «Згадайте, братія моя…» / Олена Наумова // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2013. – Вип. 106 : Культурологічні аспекти сучасного митецького дискурсу : пам’яті Людмили Костянтинівни Каверіної. – С. 406–425. – Бібліогр.: 18 назв.
 22. Некрасова Н. «Згадайте, братія моя…» / Надія Некрасова // Музика. – 1992. – № 5. – С. 6–7.
  Про оперу-ораторію В. Губаренка «Згадайте, братія моя…» за Т. Шевченком.
 23. Полянська Г. Національні традиції музичного театру та їх спадковий розвиток / Галина Полянська // Українське музикознавство : (наук.-метод. зб.) / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2002. – Вип. 31. – С. 56–66. – Бібліогр.: 7 назв.
 24. Полянська Г. Симфонія-балет «Зелені святки» Віталія Губаренка / Галина Полянська // Українське музикознавство : (наук.-метод. зб.) / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2001. – Вип. 30. – С. 169–177. – Бібліогр.: 7 назв.
 25. Черкашина-Губаренко М. Віталій Губаренко – ескізи до портрета / Марина Черкашина-Губаренко // Музика. – 2009. – № 3. – С. 26–29.
 26. Черкашина-Губаренко М. Р. Віталій Губаренко і Стефан Турчак: зоряні часи творчої співдружності композитора та диригента-інтерпретатора / Черкашина-Губаренко М. Р. // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2019. – Вип. 124 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 170–182. – Бібліогр.: 7 назв.
 27. Черкашина-Губаренко М. Любовь за границами жизни и смерти (еще раз о драматургическом потенциале монооперы Виталия Губаренко «Письма любви») / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. наук. ст.] / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2012. – Вип. 104 : Драматургічна організація музичного твору. – С. 120–130. – Библиогр.: 2 назв.
 28. Черкашина-Губаренко М. Феномен композитора у сучасній музичній творчості та специфіка творчого процесу / Марина Черкашина-Губаренко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. пр., присвяч. ювілею проф. Тамари Гнатів / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2006. – № 44 : Музика ХХ століття: погляд із ХХІ. – С. 46–56.
  Про особливості композиторської творчості В. Губаренка.
 29. Шмат І. Хор і пошуки в жанрі / І. Шмат // Музика. – 1981. – № 1. – С. 6–7.
  Про тісну взаємодію хору з оркестром в Третій симфонії В. Губаренка.
 30. Шмельова Н. Мир шекспировской комедии в театральных дебютах Виталия Губаренко / Наталья Шмелева // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [зб. ст.] / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2012. – Вип. 99 : Музичне мистецтво: сучасні аспекти дослідження, кн. 3. Серія «Наукова думка молодих». – С. 452–466. – Библиогр.: 6 назв.
 31. Щьоголєва О. Вокальний цикл Віталія Губаренка «Простягни долоні» в сучасному виконавському проекті / Олена Щьоголєва // Часоп. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2020. – № 2/3. – С. 168–179. – Бібліогр.: 8 назв.