Геннадій Іванович Ляшенко

Геннадій Іванович Ляшенко — український композитор, педагог, музикознавець, музично-громадський діяч, заслужений діяч мистецтв УРСР (1987), народний артист України (1996). Лауреат премії ім. М. Лисенка (1999), премії ім. Б. Лятошинського (2004), нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2008).
Народився 1 червня 1938 р. у м. Приморськ (колишній Ногайськ) Запорізької області. Музичну освіту почав здобувати у школі м. Дрогобич Львівської області, де зробив перші спроби в композиції. Закінчив Львівську консерваторію по (1963, клас композиції А. Солтиса). У 1968-1971 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі теорії музики Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського. Від 1971 р. викладач Київської консерваторії: від 1975 р. – доцент, від 1988 р. – професор. Виховав плеяду учнів (понад 30 композиторів і музикознавців), поміж яких: О. Безбородько, В. Гронський, В. Іванченко, М. Ковалінас, І. Тараненко, Д. Бобич (Хорватія), 3. Божанич, Я. Велянович (Сербія), Б. Л. Гомес (Еквадор) та інші.

Твори Геннадія Ляшенко з фондів бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського

Симфонія № 2 [Ноти] / Г. Ляшенко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1983. — 111 с.
Шифр: 951.11(4Укр)Пв     Авторський знак: Л99

Симфонія № 3 [Ноти] : Дніпрові райдуги / Г. Ляшенко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1987. — 140 с. — Текст паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 951.11(4Укр)Пв     Авторський знак: Л99

Український триптих [Ноти] : для камерного оркестру / Г. Ляшенко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1984. — 71 с. — Видання паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 951.3(4Укр)Пм     Авторський знак: Л99

Карпатські новели [Ноти] : сюїта для симфонічного оркестру за мотивами новел В. Стефаника / Г. Ляшенко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1979. — 67 с. — Видання паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 951.11(4Укр)Пм     Авторський знак: Л99

Квартет [Ноти] : для двох скрипок, альта і віолончелі / Г. Ляшенко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1978. — 27 с. — Присвята: квартету ім. М. В. Лисенка. — Текст паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 952.5(4Укр)Пм     Авторський знак: Л99

Квінтет [Ноти] : для духових інструментів / Г. Ляшенко. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1981. — 39 с. — Видання паралельно українською і російською мовами.
Шифр: 952.716(4Укр)Пм     Авторський знак: Л99

Сонатина / Г. Ляшенко. Сонатина / О. Красотов [Ноти] : для фортепіано / Г. Ляшенко. — Київ : Музична Україна, 1970. — 35 с.
      Шифр: 954.2(4Укр)     Авторський знак: Л99

Прелюдія, арієта і танець [Ноти] : для альта з фортепіано / Г. Ляшенко. — Київ : Музична Україна, 1971. — 7 с. + партія альта (4 с.).
Шифр: 955.5(4Укр)     Авторський знак: Л99

Соната [Ноти] : для віолончелі та фортепіано / Г. Ляшенко. — Київ : Музична Україна, 1982. — 28 с. + партія віолончелі (10 с.). — Текст паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 955.6(4Укр)     Авторський знак: Л99

Концерт : для флейти i камерного оркестру / Бiбiк В. Симфонiетта № 2 / Ляшенко Г. [Ноти] / В. Бібік. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1989. — 135 с. — Видання паралельно українською, російською, англійською мовами.
Шифр: 957.2(4Укр)я43Пм     Авторський знак: Б59

Роль фуги у драматургії неполіфонічних форм [Текст] / Г. Ляшенко. — Київ : Музична Україна, 1976. — 206, [2] с. : нотні приклади.
Шифр: 781.42     Авторський знак: Л99

Інтерв’ю з Геннадієм Ляшенком

Геннадій Ляшенко: «Прагну показувати життя у симбіозі…» : [інтерв’ю з композитором Г. Ляшенком про його бачення композиторської творчості / провела Анна Луніна] // Музика. – 2013. – № 3. – С. 10–15. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=13481

«Особистість – найбільша цінність кожної нації» : [інтерв’ю з композитором, нар. артистом України, Г. Ляшенком / записала Г. Конькова] // Конькова Г. Спрага музики: паралелі і час спогадів / Галина Конькова. – Київ, 2002. – С. 138–143.

Провідна тема – сучасність : [інтерв’ю з композитором Г. Ляшенком про акценти його творчості / провела Тамара Гнатів] // Музика. – 1987. – № 6. – С. 6–7. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=4163

Література про творчість Геннадія Ляшенка

1. Артемов, А. Соната Г. Ляшенка: створення і виконання / А. Артемов // Музика. – 1978. – № 5. – С. 8–9. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=5905

2. Безбородько, О. Спогади про вчителя : Завдяки моєму Учителю, Геннадію Ляшенку здійснилися моя дитяча мрія і покликання – я можу назвати себе композитором / Олег Безбородько // Українська музична газета. – 2017. – Жовт. – груд. (№ 4). – С. 7.

3. Боровик, И. Г. Ляшенко / Ирина Боровик // Украинский камерно-инструментальный ансамбль : (Проблемы исполнительства) / Ирина Боровик. – Киев, 1996. – С. 48–66. – Содержание: Трио для скрипки, виолончели и фортепиано. – С. 48–52 ; «DSCH»: музыкальные приношения композиторов Украины Д. Д. Шостаковичу. – С. 53–66.

4. Боровик, І. Твори для тріо / І. Боровик // Музика. – 1984. – № 4. – С. 21. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=4585
Про Тріо для фортепіано, скрипки й віолончелі Г. Ляшенка.

5. Боровик, І. Українські композитори – Д. Шостаковичу / І. Боровик // Музика. – 1985. – № 5. – С. 12–13. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=4578
      Про «Експресію» для голосу та фортепіано Г. Ляшенка, як частину з циклу на монограму «DSCH» Д. Шостаковича.

6. Булаш, О. П’ята симфонія Геннадія Ляшенка у контексті еволюції симфонічної творчості митця / Оксана Булаш // Українське музикознавство : (наук.-метод. зб.) / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 272–282. – Бібліогр.: 2 назви.

7. Галас, О. В. Містерії, вітражі та пейзажі хорової творчості Геннадія Ляшенка / Галас О. В. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2018. – Вип. 122 : Мистецтво композиції у вимірах творчості, науки та педагогіки (пам’яті Г. І. Ляшенка). – С. 53–61. – Бібліогр.: 7 назв. – URL: http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/141805

8. Гумен, О. Геннадій Ляшенко. Концерт для арфи та камерного оркестру / Олександр Гумен // Музична україністика: сучасний вимір : міжвідом. зб. наук. ст. / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського. – Київ, 2009. – Вип. 4 : На пошану доктора мистецтвознавства, професора Марії Загайкевич. – С. 120–125.

9. Денисенко, Я. О. «Технеми» для духових інструментів Геннадія Ляшенка в контексті жанрово-стильових засад сучасної української інструментальної музики / Денисенко Я. О. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2018. – Вип. 122 : Мистецтво композиції у вимірах творчості, науки та педагогіки (пам’яті Г. І. Ляшенка). – С. 71–78. – Бібліогр.: 4 назви. – URL: http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/141807

10. Денисенко-Сапмаз, М. Г. «Авторські знаки» в інструментальній творчості Геннадія Ляшенка / Денисенко-Сапмаз М. Г. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2018. – Вип. 122 : Мистецтво композиції у вимірах творчості, науки та педагогіки (пам’яті Г. І. Ляшенка). – С. 22–32. – Бібліогр.: 8 назв. – URL: http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/141747

11. Іванченко, В. Епічне і драматичне у Третій симфонії Г. Ляшенка / Віталій Іванченко // Українське музикознавство : (наук.-метод. зб.) / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2002. – Вип. 31. – С. 160–169.

12. Кирджа, Н. О. Європейські музичні традиції в альтових творах Геннадія Ляшенка / Кирджа Н. О. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2018. – Вип. 122 : Мистецтво композиції у вимірах творчості, науки та педагогіки (пам’яті Г. І. Ляшенка). – С. 63–70. – Бібліогр.: 5 назв. – URL: http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/141806

13. Кірчик, І. Вечір прем’єр / І. Кірчик // Музика. – 1984. – № 3. – С. 13. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=4586
      Про виконання «Привітальної увертюри» Г. Ляшенка в Колонному залі імені М. В. Лисенка, 1984 р., м. Київ.

14. Комлікова, А. В. Концерт для альта з оркестром Геннадія Ляшенка як відображення світогляду митця / Комлікова А. В. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2018. – Вип. 122 : Мистецтво композиції у вимірах творчості, науки та педагогіки (пам’яті Г. І. Ляшенка). – С. 33–41. – Бібліогр.: 7 назв. – URL: http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/141759

15. [Нові твори українських митців] // Музика. – 1975. – № 3. – 3-я с. обкл.
      Про чотиричастинну кантату Г. Ляшенка «Мати-Вітчизна» на слова М. Рильського, присвячену 30-річчю Перемоги.

16. Раабен, Л. Новое в советской музыке 70-х годов / Л. Раабен // Современные проблемы советской музыки : сб. ст. / ред. и сост. В. Смирнов. – Ленинград, 1983. – С 5–37.
      Про «Український триптих» Г. Ляшенка (1976) на с. 33–34.

17. Ржевська, М. Авторський концерт у сучасному соціокультурному просторі : (на прикладі концертів із творів Г. Ляшенка) / Майя Ржевська // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. орг. Нац. спілки композиторів України [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 75 : Композитор і сучасне соціокультурне середовище. – С. 47–56. – URL: http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/141737

18. Ржевська, М. Ю. Геннадій Ляшенко: обрії життя, обрії творчості / Ржевська М. Ю. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2018. – Вип. 122 : Мистецтво композиції у вимірах творчості, науки та педагогіки (пам’яті Г. І. Ляшенка). – С. 9–21. – Бібліогр.: 15 назв. – URL: http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/141737

19. Ржевська, М. Ю. Жанрово-стильові особливості камерної інструментальної музики Геннадія Ляшенка / Ржевська Майя Юріївна // Мистецтвознавчі записки =Notes on art criticism : [зб. наук. пр.] / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 43–50. – Бібліогр.: 8 назв. – URL: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/Mystetstv_zapysky/MZ_28_compressed.pdf

20. Ржевська, М. Ю. Риси симфонічної творчості Геннадія Ляшенка / Ржевська Майя Юріївна // Мистецтвознавчі записки : [зб. наук. пр.] / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 3–8. – Бібліогр.: 8 назв. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2013_24_3

21. Суторихіна, М. «Жовтнева» симфонія Г. Ляшенка / М. Суторихіна // Музика. – 1979. – № 6. – С. 3. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=6281

22. Суторихіна, М. Симфонічні прем’єри / М. Суторихіна // Музика. – 1984. – № 2. – С. 10–11. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=4587
      Про Концерт для віолончелі з оркестром Г. Ляшенка.

23. Тараненко, І. Геннадій Ляшенко – найкращий вчитель і друг / Іван Тараненко // Українська музична газета. – 2017. – Жовт. – груд. (№ 4). – С. 7.

24. Терещенко, А. «Вітражі й пейзажі» Геннадія Ляшенка / Алла Терещенко // Музика. – 2008. – № 2. – С. 8–9. – URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=2686

25. Тормахова, А. М. Інтонаційна єдність як фактор інтеграції задуму (на прикладі Другого концерту для віолончелі з оркестром Геннадія Ляшенка) / Тормахова А. М. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2018. – Вип. 122 : Мистецтво композиції у вимірах творчості, науки та педагогіки (пам’яті Г. І. Ляшенка). – С. 42–51. – Бібліогр.: 2 назви. – URL: http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/141804

26. Фещак, Н. М. Вібрація як засіб виразності у квартетах Г. Ляшенка та Є. Станковича / Фещак Наталія Миколаївна // Мистецтвознавчі записки : [зб. наук. пр.] / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 37–44. – Бібліогр.: 10 назв.

27. Фещак, Н. М. Специфіка виконавського трактування Квартету № 1 Геннадія Ляшенка / Фещак Н. М. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2018. – Вип. 122 : Мистецтво композиції у вимірах творчості, науки та педагогіки (пам’яті Г. І. Ляшенка). – С. 79–87. – Бібліогр.: 3 назви. – URL: http://naukvisnyknmau.com.ua/article/view/141808