Дневники. Щоденники, 1936—1969 / Борис Гмыря

Гмиря, Борис Романович (1903—1969).
      Дневники. Щоденники, 1936—1969 [Текст] / Борис Гмыря ; [составитель и автор сопроводительных текстов А. В. Принц]. — Харьков : Фолио, 2010. — 879, [1] с. : ілюстрації.

Принц, Ганна Василівна

Шифр: 78.04(477)Гмиря     Авторський знак: Г55

Дарчий напис: Шановним читачам Бібліотеки Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського

Дар: Принц Г.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.