Драганчук, Вікторія Миколаївна (1974-)

український музикознавець.

25.06.1974 —

ЕСУ, ASUA

Твори у Бібліотеці НМАУ ім. П. І. Чайковського

  1. Музика як фактор психокоригування: історичний, теоретичний і практичний аспекти [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства : 17.00.03 / Драганчук Вікторія Миколаївна ; [науковий керівник Кияновська Любов Олександрівна] ; Міністерство культури і мистецтв України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2003. — 19 с.
    Шифр: 781.1     Авторський знак: Д72
  2. Музика як фактор психокоригування: історичний, теоретичний і практичний аспекти [Текст] : дис. … канд. мист.: 17.00.03 / В. М. Драганчук ; Волинський держ. ун-т ім. Л.Українки; Наук. кер. Кияновська Л. О. — Луцьк, 2003. — 236 с.
    Авторський знак: Д72
  3. Ментальний архетип “лицаря-захисника” у хоровій творчості Лисенка [Текст] / В. Драганчук // Українська музика : Науковий часопис. Щоквартальник / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. — Львів : ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 2013. — Число 4 (10). — С.33-40.
  4. Музична ментальність та її роль у вихованні молодших школярів [Текст] / Тетяна Герасимюк, Вікторія Драганчук // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського [Текст] : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство культури України, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. — Луцьк, 2012. — Випуск 9. — С. 384—392.
  5. Музичний твір: проблема впливу на реципієнта [Текст] / В. Драганчук // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — Віип. 21 : Музичний твір як творчий процес. — С. 59-69.
  6. Симфонія-диптих Є.Станковича в національно-ментальному полі “Слова про похід Ігорів” і Шевченкових переспівів [Текст] / В. Драганчук // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету ім. Л. Українки та НМАУ ім. П.І. Чайковського : Зб.наук. праць / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, НМАУ ім. П.І. Чайковського. — Луцьк, 2009. — С.5-22.