2020, Загальна психологія

Загальна психологія

Загальна психологія [Текст] : підручник / В. П. Москалець. — Київ : Ліра – К, 2020. — 564 с. : іл.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.