Колекція Альберта Шаца у Бібліотеці Конгресу

Власник нотної крамниці, музикознавець та композитор з Ростока (Німеччина) Альберт Шац (Albert Schatz) (1839-1910) мав намір написати історію опери на основі першоджерел. Хоча ця мета не була реалізована, зібрані ним джерела та його нотатки були придбані Бібліотекою Конгресу понад століття тому (1908 р.) й довгий час були цінним офлайн-ресурсом. Оскар Соннек (Oscar George Theodore Sonneck) – тодішній завідувач відділу музики Бібліотеки Конгресу, у 1914 р. видав двотомний «Catalogue of opera librettos printed before 1800» (електронна копія: том 1 –  https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015031737524&view=1up&seq=17, том 2 – https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015031737516&view=1up&seq=11) з описом частини цієї колекції, яка складається з майже 12 000 оперних і 238 лібрето ораторій та кантат, переважно з італійських, французьких і німецьких друкованих видань XVII–XIX століть. Наразі кожен документ колекції оцифровано та розміщено в Інтернеті – https://www.loc.gov/collections/albert-schatz/.

Див. також:

The Albert Schatz Opera Collections at the Library of Congress: A Guide and a Supplemental Catalogue / Mark Evan Bonds // Notes. – 1988. – Vol. 44, № 4. – С. 655-695. – DOI: https://doi.org/10.2307/941022


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.