Микола Філаретович Колесса (1903-2006): віртуальна виставка

На виставці представлені нотні видання з фондів бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського. 

Колесса, Микола Філаретович (1903-2006).
      Пісні з Полісся [Ноти] : обробки : для хору без супроводу / Микола Колесса. — Київ : Музична Україна, 1968. — 15 c.
Шифр: 941.0(4Укр)я44     Авторський знак: К60
      Зміст
С-под явора стежечка
Да лецєлі гусоньки
Ой там на горі
Ой поля, ви, поля
Ой журавко
Повінь, повінь
Цішей, да цішей
П’ють людзі горілочку

Колесса, Микола Філаретович (1903-2006).
      Українські народні пісні з Полісся, Гуцульщини, Лемківщини [Ноти] : Обробки для мішаного, жіночого та чоловічого хорів / Микола Колесса ; Дрогобицька організація НСК України, Дрогобицьке державне музичне училище ім. В. Барвінського, Науково-культурологічне товариство “Бойківщина”, Дрогобицький науково-дослідний центр “Бойківщина”, сектор Інституту народознавства НАН України. — Дрогобич ; Полтава : Коло, 2003. — 21 с. — До 100-літнього ювілею композитора.
Шифр: 941.0(4Укр)я43     Авторський знак: К60
      Зміст
Цішей да цішей.
П’ють людзі.
Спод явора.
Да лецєлі гусоньки.
Ой, там на горі.
Повінь, повінь.
Ой, журавко.
Ой, поля, ви поля.
Не стій, вітре.
А в ліску, в ліску.
Ой, чого ж ти, дівчиноньку.
Ой, ішла я полонинков.
Долина, долина.
А як прийшла карта.
Промочив ня, промочив.
Пришол бим я до Вас.
Мала баба Михала.
На високій горі.
В зеленім гаю.
Ей, овце моє, овце.

Колесса, Микола Філаретович (1903-2006).
      Вибрані хорові твори [Ноти] : без супроводу : [для мішаного хору] / М. Колесса. — Київ : Мистецтво, 1952. — 47 c. — Номер дошки: М. 139.
Шифр: 941.1(4Укр)я44     Авторський знак: К60
      Зміст
Нас геній Сталіна веде / слова Т. Масенка.
Батьківщино, зоре ясна / слова П. Амбросій.
За мир / слова Д. Мегелика.
Пісня про Героя Соціалістичної Праці Федору Безуглу / слова Ю. Кругляка.
Українська весна / слова О. Ющенка.
Світлая доріженька / слова В. Григоренка.
Ой кум до куми : українська народна пісня.
Гей, видно село : українська народна пісня.
Загуляла да Лимериха : українська народна пісня.
Соловейко : українська народна пісня.
Ой у полі криниченька : українська народна пісня.
Ой, ой Семеночку : українська народна пісня.
Ой поля, ви поля : українська народна пісня.
Ой журавко : українська народна пісня.

Колесса, Микола Філаретович (1903-2006).
      Лемківське весілля [Ноти] : для мішаного хору в супроводі смичкового квартету або фортепіано / Микола Колесса. — Київ : Музична Україна, 1968. — 50 с.
Шифр: 941.1(4Укр)     Авторський знак: К60
      Зміст
Гудаки.
На високій горі.
Заквітла, заквітла.
Ей, оженься, Янічку.
Єщє-єм ся не оженив.
Вербина, вербина.
Здалека-сме приїхали.
Ей, шуміла лещіна.
Пустьте же нас.
Ой ци я, мамонько.
Гудаки.
Бив мене муж.
Гудаки.
Ей, до Львова доріженька.
Де ти мене, Василеньку, поведеш?.
Пані млада наша.
Не вступимеся з кута.
Гудаки.
Ой Янчик, Янчик.

Колесса, Микола Філаретович (1903-2006).
      Весняна пісня [Ноти] : [для хора та фортепіано] / М. Колеcса ; слова П. Голубничого. — Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958. — 3 c.
Шифр: 941.6(4Укр)     Авторський знак: К60

Українські народні пісні Лемківщини [Ноти] /  обробка для голосу з фортепіано М. Колесси. — Київ : Советский композитор, 1959. — 22 с. — Номер дошки: К-4.
Шифр: 943.4(4Укр)     Авторський знак: У45
      Зміст
Співаночки мої
Зозуленька кукат
Вечюр юж мі, вечюр
Люляй же мі, люляй
Шуміла дзедзина
Там на горі

Колесса, Микола Філаретович (1903-2006).
      Мені розповіли ті клени… [Ноти] : [для голосу з фортепіано] / М. Колесса ; слова І. Кутеня. — 4 с.
Шифр: 943.4(4Укр)     Авторський знак: К60

Колесса, Микола Філаретович (1903-2006).
      Обробки українських народних пісень [Ноти] : для голосу в супроводі фортепіано / М. Колесса. — Київ : Музична Україна, 1978. — 30 с.
Шифр: 943.4(4Укр)я44     Авторський знак: К60
      Зміст
Ой за горами волоньки
Чи то мi ся видит
Повiдж же мi
Одкаль павичка летiла(весiльна)
Високий брежок
Спiваночки моi
З-поза гори мiсяць зишов
Гори наши
Чому ж не прийшов
Про муху й комара

Колесса, Микола Філаретович (1903-2006).
      Усміхаються дівчата [Ноти] : для голосу з фортепіано / М. Ф. Колесса ; слова І. Кутеня. — Київ : Музфонд СРСР, 1953. — 4 с. — Текст паралельно українською та російською мовами.
Шифр: 943.4(4Укр)     Авторський знак: К60

Література про М. Ф. Колессу

1. Бермес, І. Микола Колесса – диригент і педагог / Ірина Бермес // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2003. – № 2. – С. 64–70. – Бібліогр.: 17 назв.

2. Микола Колесса: композитор, диригент, педагог : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Вищ. держ. муз. ін-т ім. М. В. Лисенка ; [впорядкування та редакція Я. Якубяка]. – Львів, 1997. – 132 с.

3. Ластовецька, З. Категорія соціального запиту і її вплив на композиторську творчість : (на прикладі творчості Миколи Колесси) / Зоряна Ластовецька // Київське музикознавство : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р. М. Глієра. – Київ, 2004. – Вип. 14. – С. 111—114. – Бібліогр.: 2 назви.

4. Лоснова, Д. Постать Миколи Колесси та тлі української історико-філософської думки першої половини 30-х років ХХ століття / Дар’я Лоснова // Київське музикознавство : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р. М. Глієра. – Київ, 2012. – Вип. 43. – С. 38–46. – Бібліогр.: 12 назв.

5. Ніколаєва Л. Камерно-інструментальні твори М. Колесси / Л. Ніколаєва // Музика. – 1979. – № 1. – С. 13–14.

6. Рудницький, О. Інваріантні ознаки інтерпретації творів Миколи Колесси представниками фортепіанної школи / Олег Рудницький // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2006. – № 59 : Смислові засади музичної творчості. – С. 194–201. – Бібліогр.: 6 назв.

7. Рудницький, О. Індивідуальні параметри взаємодії стильових напрямів першої половини ХХ століття та авторської інтенції у контексті розвитку жанрових моделей мініатюри (на прикладі фортепіанної творчості Миколи Колесси) / Олег Рудницький // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2012. – Вип. 38 : Пам’яті Ігоря Пясковського. – С. 176–189. – Бібліогр.: 5 назв.

8. Савицька Н. «Галицька п’ятірка»: біографічні сценарії у хронотопі європейської культури ХХ століття / Наталія Савицька // Київське музикознавство : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р. М. Глієра. – Київ, 2010. – Вип. 32 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 59–67. – Бібліогр.: 14 назв.
      Про М. Колессу, як одного з визначних представників Львівської композиторської школи.

9. Тучинська Л. М. Ф. Колесса – композитор і диригент / Л. Тучинська // Музика. – 1973. – № 6. – С. 20–21.