2019, Лаврівський невменний Ірмологіон кінця XVI століття

Лаврівський невменний Ірмологіон кінця XVI століття [Ноти] : факсимільна публікація, коментар, дослідження. Т. 18 / підготував Ю. Ясіновський ; за участі М. Качмар ; редактор К. Ганнік. — Львів : Український католицький університет, 2019. — 599 с. — (Історія української музики ; Вип. 26: Джерела).

Шифр: Щ99
Л13

Факсимільне видання Лаврівського невменного Ірмологіона кінця XVI ст., яке супроводжується науково-критичним апаратом, репрезентує заключний етап розвитку безлінійного нотопису в Київській митрополії. Фактично це був час паралельного співіснування двох різних нотацій – давньої невменної та новітньої лінійно-мензуральної. Збірник поєднує в собі дидактичні принципи з богослужбовими, що в пізніших нотолінійних ірмологіонах стало всезагальною нормою. У півчому репертуарі Ірмологіона поряд з традиційними багатовіковими надбаннями виразно проявляються елементи нового – віртуозний калофонічний стиль окремих піснеспівів, що поширювався з Балкан, та перші спроби запису піснеспівів у багатоголосому викладі.

Рукопис тривалий час знаходився у Лаврівському Свято-Онуфріївському монастирі в Галичині, можливо, й там був створений, а згодом опинився в бібліотеці Перемиської греко-католицької капітули. Сьогодні зберігається у Бібліотеці Народовій у Варшаві.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.