Людмила Юрченко

Видання з творами з репертуару Людмили Юрченко

Orpheus : Oper in 3 Akten / Chr. W. Gluck ; bearbeitet von Alfr. Dörffel, Otto Singer. — Klavierauszug nach der französische Partitur. — Frankfurt/M ; Leipzig ; London ; New York: C. F. Peters, [19xx]. — [5], 142 с. — (Edition Peters ; Nr. 54a). — Номер дошки: 9902. — Текст німецькою та французькою мовами.

Der Troubadour : Drama in vier Akten / G. Verdi ; herausgegeben von Kurt Soldan. — Klavierauszug. — Leipzig : C. F. Peters, [19xx]. — [5], 232 с. — (Edition Peters ; Nr. 1379). — Номер дошки: 10944. — Текст німецькою та італійською мовами.

Кармен : опера в четырех действиях / редакция Э. Гиро ; либретто А. Мельяка и Л. Галеви по одноименнной новелле П. Мериме ; перевод А. Горчаковой в литературной обработке Е. Геркена. — Переложение для пения с фортепиано. — Москва : Музыка, 1981. — 407 с. — Номер дошки: 11186.

Тарас Бульба : історична опера на п’ять дій, сім карт [Ноти] / Микола Лисенко ; лібретто М. П. Старицького за однойменною повістю М. В. Гоголя; музична редакція Л. М. Ревуцького ; літературна редакція М. Т. Рильського. — Клавір. — Київ : Музична Україна, 1987. — 341, [2] c.

Романси 1920-х : [ для голосу з фортепіано та з ансамблем] [Ноти] / Борис Лятошинський ; Національна академія мистецтв України ; Інститут проблем сучасного мистецтва ; автор-упорядник І. Б. Савчук ; [передмова О. В. Козаренко, вступна стаття І. Б. Савчук]. — Видання друге, перероблене і виправлене. — Київ ; Ніжин : ПП Лисенко, 2015. — 291 с.
Зміст:
3 невиданого (орієнтовно 1919-1924 pp.)

Сум весни = Весна грустит : (1919-1920) / слова Г. Гейне ; російський переклад А. Шкаффа

Серпанок = Дымка : (1919-1920) / слова К. Бальмонта

Тиша й пахощі квітів у дрімоті = Тишина, благоуханье дремлющих цветов : (1922, 13-16 квітня) / слова Д. Ратгауза

Вітрила чорні на човні = На чёрных парусах корабль  : (1924) / слова Г. Гейне ; український переклад Г. Грінєвича ; російський переклад П. Вейнберга

Якби мені серце холодне = О, если б мне сердце холодное : (1924, 10 травня) / слова К. Бальмонта

Вони закохались обоє = Они любили друг друга : (1924, 22 травня) / слова Г. Гейне ; український переклад Г. Грінєвича ; російський переклад А. Фета

Коли я в бурхливому морі плавав = Когда я в бурном море плавал : (1924, 7 травня) / слова Ф. Сологуба

Знову гай зазеленів = Снова роща зеленеет : (1924) / слова Г. Гейне ; російський переклад М. Михайлова

Гостював в твоєму серці = Я гостил в твоём сердечке : (1924) / слова Ігоря Сєвєрянина ; український переклад Д. Гомона

П’ять романсів для баса та ф-но : тв. 5

Після бою = После битвы : тв. 5, № 1 / слова І. Буніна ; український переклад Г. Грінєвича

Смерть = Смерть : тв. 5, № 2 / слова І. Буніна

Був цар = Был царь : тв. 5, № 3 / слова Г. Гейне ; український переклад Г. Грінєвича ; російський переклад А. Шкаффа

Похоронна пісня = Похоронная песнь : тв. 5, № 4 / слова П.-Б. Шеллі ; російський переклад К. Бальмонта

Приснився мені = Мне снилось : тв. 5, № 5 / слова Г. Гейне ; український переклад Г. Гриневича ; російський переклад П. Вейнберга

Три романси для низького голосу та ф-но : тв. 6

Прокляте місце = Проклятое место : тв. 6, № 1 слова Ф. Геббеля ; український переклад М. Литвинця ; російський переклад I. Дорошука

Листя осіннє шуміло = Листья шумели уныло : тв. 6, № 2 / слова О. Плещеєва ; український переклад М. Литвинця

В піску на дальнім перехресті = Зарыт на дальнем перекрёстке : тв. 6, № 3 / слова Г. Гейне ; український переклад Д. Ревуцького ; російський переклад П. Вейнберга

Два романси для низького голосу, струнного квартету, кларнета, валторни та арфи на сл. К. Бальмонта : тв. 8

Комиші = Камыши : тв. 8, № 1 / слова К. Бальмонта

Підводні рослини = Подводные растения : тв. 8, № 2 / слова К. Бальмонта

«Місячні тіні». Чотири романси для низького голосу та ф-но : тв. 9

В промінні білім = И месяц белый : тв. 9, № 1 / слова П. Верлена ; український переклад Г. Кочура ; російський переклад В. Брюсова

Прелюдія = Прелюдия : тв. 9, № 2 / слова Ігоря Сєвєрянина ; український переклад Г. Кочура

Молодик = Новолуние : тв. 9, № 3 / слова К. Бальмонта ; український переклад Г. Кочура

Втеча місяця = Исчезновение луны : тв. 9, № 4 / слова О. Уайльда ; український переклад Г. Кочура ; російський переклад П. Потьомкіна

Два романси для високого голосу та ф-но на сл. П.-Б. Шеллі : тв. 10

В’януть мрії мої в самоті = Мечты в одиночестве вянут : тв. 10, № 1 / слова П.-Б. Шеллі ; російський переклад К. Бальмонта

Місяць = Луна : тв. 10, № 2 / слова П.-Б. Шеллі ; російський переклад К. Бальмонта

Чайка : тв. 11 / слова К. Бальмонта ; український переклад І. Стешенко

Два романси для високого голосу та ф-но на сл. М. Метерлінка : тв. 12

Із М. Метерлінка = Из М. Метерлинка : тв. 12, № 1 / слова М. Метерлінка ; російський переклад О. Чуміної

Коли жених пішов = Когда жених ушёл : тв. 12, № 2 / слова М.Метерлінка ; російський переклад О. Чуміної

Доповнення до тв. 12

Сонце = Солнце, 1940 / слова М. Лермонтова ; український переклад Л. Первомайського

В райдугу чайка летіла : тв. 32, № 1 / слова Л. Первомайського

Чотири романси для середнього голосу та ф-но на сл. П.-Б. Шеллі : тв. 14

Хоч не звучать гармонійні пісні = Пусть отзвучит гармоничное, нежное пение : тв. 14, № 1 / слова П.-Б. Шеллі ; український переклад І. Стешенко ; російський переклад К. Бальмонта

Я ласк твоїх боюсь = Я ласк твоих страшусь : тв. 14, № 2 / слова П.-Б. Шеллі ; український переклад І. Стешенко ; російський переклад К. Бальмонта

На добраніч = Доброй ночи : тв. 14, № 3 : перша редакція / слова П.-Б. Шеллі ; український переклад І. Стешенко ; російський переклад К. Бальмонта

На добраніч = Доброй ночи : тв. 14, № 3 : друга редакція / слова П.-Б. Шеллі ; український переклад І. Стешенко ; російський переклад К. Бальмонта

Минулії дні = Минувшие дни : тв. 14, № 4 : перша редакція / слова П.-Б. Шеллі ; російський переклад К. Бальмонта

Минулії дні = Минувшие дни : тв. 14, № 4 : друга редакція / слова П.-Б. Шеллі ; український переклад І. Стешенко ; російський переклад К. Бальмонта

Озімандія = Озимандия : тв. 15 / слова П.-Б. Шеллі ; український переклад Г. Гріновича ; російський переклад К. Бальмонта

Три романси для високого голосу та ф-но на вірші старовинних китайських поетів : тв. 17

Давне = Старинное : тв. 17, № 1 / слова Цуя Гофу ; український переклад С. Балацького ; російський переклад Ю. Щуцького

При яшмових сходах туга = У яшмовых ступеней : тв. 17, № 2 / слова Лі Бо ; український переклад С. Балацького ; російський переклад Ю. Щуцького

Над струмком бентежно кликнув птах = Поток, где поет птица : тв. 17, № 3 / слова Вана Вея ; український переклад С. Балацького ; російський переклад Ю. Щуцького

Жахливий холод вечорів = Ужасен холод вечеров : (1926) / слова О. Блока

Єсть карії очі : (1927) / слова Т. Шевченка

Песни для голоса с фортепиано : в трех томах. Том 1 / Ф. Лист ; составление, редакция, вступительная статья и комментарии Я. И. Мильштейна. — Москва : Музыка, 1979. — 150 с. : портр.
Зміст:
Златокудрый ангел мой… / слова Ч. Бочеллы ; перевод С. Заяицкого
Три сонета Петрарки : вторая редакция (ок. 1865) / перевод А. Бердникова
Сонет XXXIX (47)
Сонет XC (104)
Сонет CV (123)
Жемчужина / слова Т. Гогенлоэ ; перевод А. Бердникова
Как дух Лауры… / слова В. Гюго ; перевод В. Коломийцева
Как жизнь нам спасти… / слова В. Гюго ; перевод С. Заяицкого
Дитя, будь я царем… / слова В. Гюго ; перевод Дм. Седых
Когда бы чудесный луг… / слова В. Гюго ; перевод А. Машистова
Могила и роза / слова В. Гюго ; перевод Дм. Седых
Гастибельца : (болеро) / слова В. Гюго ; перевод М. Павловой
Старый бродяга / слова П.-Ж. Беранже ; перевод Т. Сикорской
Жанна д’Арк на костре: (драматическая сцена) / слова А. Дюма ; перевод И. Емельяновой
Я утратил все – жизнь и силы… / слова А. де Мюссе ; перевод А. Машистова
Он так любил!.. / слова Д. де. Жирарден ; перевод А. Машистова
Женские слезы / слова К. Павловой ; перевод И. Емельяновой
Не брани меня, мой друг… / слова А.К. Толстого
Гори, солнца луч!.. / слова А. Теннисона ; перевод Т. Сикорской
Три сонета Петрарки : первая редакция
Сонет 1
Сонет 2
Сонет 3
Как дух Лауры…: (первая редакция) / слова В. Гюго ; перевод В. Коломийцева

Аида : опера в четырех действиях / Дж. Верди ; либретто А. Гисланцони ; [перевод Г. Лишина и Гр. Олизара]. — Переложение для пения с фортепиано. — Москва : Музыка, 1978. — 310, [2] с. — Номер дошки: 9941.

Риголетто : опера в 3-х действиях : для пения с фортепиано / Дж. Верди. — Москва : Государственное музыкальное издательство, 1934. — 317 с. — Текст російською та італійською мовами. — URL: https://www.europeana.eu/en/item/9200474/BibliographicResource_3000149430286

Романсы и песни : для голоса в сопровождении фортепиано : в трех томах. Том 3, часть первая / Э. Григ ; составление Н. Мохова. — Москва : Музыка, 1982. — 119 с.
Зміст:
Шесть песен на слова Г. Гейне, Э. Гейбеля, Л. Уланда, Вальтера фон дер Фогельвейде, И.В. Гете и Ф. Боденштедта : oр. 48
№ 1. Привет / слова Г. Гейне ; перевод А. Фета
№ 2. Я знаю, час пробьет… / слова Э. Гейбеля ; перевод П. Суханова
№ 3. В вечерний час… / слова Л. Уланда ; перевод В. Аргамакова
№ 4. Соловей умолк / слова Вальтера фон дер Фогельвейде ; перевод П. Суханова
№ 5. Время роз / слова И. В. Гете ; перевод И. Галкина
№ 6. Сон / слова Ф. Боденштедта ; перевод В. Аргамакова
Шесть стихотворений Х. Драхмана : oр. 49
№ 1. Бродяга / перевод И. Галкина
№ 2. О волна, всколыхни челнок…: баркарола / перевод М. Слонова
№ 3. Привет вам, дамы! / перевод И. Суханова
№ 4. Тает вечер над водой… / перевод А. Тарасовой
№ 5. Рождественский снег / перевод М. Слонова
№ 6. Весенний дождь / первод В. Аргамакова
Норвегия. Цикл песен на слова И. Паульсена: oр. 58
№ 1. Возвращение на родину / перевод Н. Райского
№ 2. К отчизне / перевод М. Слонова
№ 3. Хенрик Вергеланн / перевод Н. Райского
№ 4. Путник / перевод Н. Райского
№ 5. Вдали от родины / перевод Н. Райского
Элегический цикл на слова И. Паульсена : oр. 59
№ 1. Когда я умру / перевод И. Суханова
№ 2. Сосна / слова Г. Гейне ; перевод на русский В. Аргамакова
№ 3. Свежа ты, как весна… / перевод Н. Рождественской
№ 4. Почему взор твой ясный… / перевод Н. Рождественской
№ 5. Прощание / перевод Н. Рождественской
№ 6. С тех пор, как ты в могиле / перевод В. Аргамакова
Песни на слова В. Крага : oр. 60
№ 1. Маргарита / перевод В. Аргамакова
№ 2. Песня матери / перевод В. Аргамакова
№ 3. В челне / перевод В. Аргамакова
№ 4. Кричала птица / перевод Н. Мохова
№ 5. Иванова ночь / перевод И. Суханова

Романси : [для голосу в супроводі фортепіано] / Г. Майборода. — Київ : Музична Україна, 1981. — 159 с. : портрет.
Зміст:
Мавзолей / слова А. Малишка ; перевод с украинского А. Андреева

Дивною і вічно молодою = Дивною и вечно молодою / слова А. Малишка ; перевод с украинского С. Спасского

Дума («Ой по горі ромен цвіте») / слова Т. Шевченка ; перевод с украинского Б. Турганова

Полягли жита = Полегли хлеба / слова Д. Павличка ; перевод с украинского Л. Татаренко

Осіння пісня / слова В. Сосюри

Айстри = Астры / слова В. Сосюри ; перевод с украинского Л. Титовой

Бажання («Хай пісня ця буде в житті не остання») = Желание («Пускай эта песня не будет последней») / слова В. Сосюри ; перевод с украинского Л. Титовой

Не сумуй (Елегія) = Не грусти (Элегия) / слова В. Сосюри ; перевод с украинского И. Тутковской

«Над окошком месяц» / слова С. Єсеніна

«Сожженное письмо» /  слова О. Пушкіна

«Вновь к тебе» / слова А. Міцкевича ; перевод с польского В. Брюсова

«Песня скитальца» / слова А. Міцкевича ; перевод с польского Н. Асеева

Сонет / слова В. Сосюри ; перевод с украинского М. Ларина

Гаї шумлять = Леса шумят / слова П. Тичини ; перевод с украинского Вс. Рождественского.

Розлітайтеся, мрії мої = Развейтесь, мечтанья мои / слова І. Франка, перевод с украинского А. Бродского

Прощання = Прощанье / слова Т. Масенка ; перевод с украинского И. Тутковской

Лист = Письмо / слова В. Сосюри ; перевод с украинского И. Тутковской

Троянди = Розы / слова В. Сосюри ; перевод с украинского Л. Титовой

«Луна проснулась» / слова О. Блока

«Все это – жизнь моя» / слова С. Щипачова

Не дивися на місяць весною = Не гляди ты на месяц весною / слова Лесі Українки ; перевод с украинского Т. Волгиной

Не минай з погордою = Не гляди презрительно / слова І. Франка ; перевод с украинского В. Инбер.

Література про творчість Людмили Юрченко

Перемога київської співачки : [інтерв’ю з Людмилою Юрченко] //Театрально-концертний Київ. — 1975. — № 11. — С. 10. — URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=6087

Чарівне меццо-сопрано / Я. Гордійчук // Театрально-концертний Київ. — 1979. — № 5. — С. 2-3. — URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=1748

…Артестизм, привабливість, яскрава емоційність / Л. Григоренко // Театрально-концертний Київ. — 1982. — № 5. — С. 2-3. — URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=2532

Наче світло далекої зірки / М. Варзацька // Театрально-концертний Київ. — 1982. — № 5. — С. 2-4. — URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=5642

Біографічні статті

Юрченко Людмила Володимирівна [Електронний ресурс] // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка : [вебсайт]. — URL: http://knpu.gov.ua/content/yurchenko-lyudmila-volodimirivna

Юрченко Людмила Володимирівна [Електронний ресурс] // Вікіпедія : [вебсайт]. — URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0