Мистецтво у розвитку особистості

Мистецтво у розвитку особистості [Текст] : монографія / Академія педагогічни наук України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти ; за ред., передмова та післямова Н. Г. Ничкало. — Чернівці : Зелена Буковина, 2006. — 224 с.