Музика для гобоя [Ноти] / Олександр Яковчук

Музика для гобоя [Ноти] / Олександр Яковчук

Яковчук, Олександр Миколайович (1952-)
      Музика для гобоя [Ноти] / Олександр Яковчук ; музична редакція Надії Яковчук. — Київ : Спринт-Сервіс, 2021. — 50 с. — Dedicated to Janez Govednik. — На обкладинці: Music for oboe.

Яковчук Надія
Govednik Janez

Шифр: Щ957.23(4Укр)я44     Авторський знак: Я47


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.