1970, О театре : записки режиссера, статьи, беседы, речи, письма / А. Я. Таиров

Таїров, Олександр Якович (1885-1950)

О театре [Текст] : записки режиссера, статьи, беседы, речи, письма / А. Я. Таиров ; [редактор П. Марков ; составитель Ю. Головашенко ; художник С. Сахарова]. — Москва : Всероссийское театральное общество, 1970. — 600, [4] с. : ілюстрації. — Назва вказана на обкладинці.

Шифр: 792     Авторський знак: Т14

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.