Олег Семенович Тимошенко. Пам’ятаємо… Пишаємось… Вшановуємо

До 88-ї річниці від дня народження та 10-х роковин смерті видатного українського хорового диригента, педагога, професора, ректора Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, народного артиста України, академіка Національної академії мистецтв України Олега Семеновича Тимошенка (грудень 2020 р.)

 

Тимошенко О. Академії музичної еліти України – 90 літ / О. Тимошенко // Мистецькі Обрії’2003. – Київ, 2004. – С. 441-443. – (До 90-річчня НМАУ ім. П. І. Чайковського)

Тимошенко О. С. Академічна музична освіта в Україні як фактор формування духовності / О. Тимошенко // Духовність як основа консолідації суспільства. – Київ, 1999. – Т. 15. – С. 526-532.

Тимошенко О. С. Альма-матер українських музикантів: (Київській консерваторії – 80) / О. С. Тимошенко // Культура і життя. – 1993. – 20 лист.- С. 1.

Тимошенко О. Абітурієнт: питання підготовки до ВУЗу / О. Тимошенко // Музика, 1978. – № 2. – С. 24.

Тимошенко О. С. Альма-матер музикантів / О. Тимошенко // Культура і життя. – 1988. – 13 листопада. (Київській державній ордена Леніна консерваторії ім. П. І. Чайковського виповнюється 75).

Тимошенко О. Блискучий успіх / О. Тимошенко // Культура і життя. – 1975. – 18 липня.
(Про ІІ Міжнародний фестиваль дитячих хорових колективів, присвячений 30-річчю визволення Чехословаччини, у м. Братиславі)

Тимошенко О.С. Від редколегії / О.С.Тимошенко// Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Музикознавство з ХХ у ХХІ століття. – Київ, 2000.- С.3-5.

Тимошенко О.С. Від редколегії / О.С.Тимошенко// Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського.- Київ, 2003.- С.5.

Тимошенко О. Вокалізація як засіб виразності: Виконавство // Музика. – 1986. – № 2. – С. 18-19
(Про пов’язані вокальні роботи в хорі з образною структурою розучуваного твору, розуміючи її як засіб тембрової драматургії)

Тимошенко О. Вокально-фактурний аналіз “Шевченкіани” А. Штогаренка: учбов. посібн. / О. Тимошенко, Н. Андрос.- Київ, 1980.- 56 с.: нот.

Тимошенко О. Вступне слово на науково-практичній конференції “Музичне мистецтво ХХІ століття”/ О. Тимошенко// Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : зб. наук. праць / Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : “Софія”, 2009. – Вип. 5: Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – 10-12.

Тимошенко, О. С. Вступне слово ректора НМАУ ім. П. І. Чайковського / О. С. Тимошенко // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – Київ , 2002. – Вип. 16 : Культурологічні проблеми української музики. (Наукові дискурси пам’яті академіка І. Ф. Ляшенка). – С. З-5.

Тимошенко, О. С. Вступне слово ректора НМАУ ім. П. І. Чайковського / О. С. Тимошенко // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – Київ : КПП “Друкар”, 2002. – Вип. 19. Кн. 3 : Леся Дичко: грані творчості. – С.4-5.

Тимошенко, О. Вчений – педагог – людина (Пам’яті члена-кореспондента АМУ А. П. Лащенка) / О. Тимошенко // Мистецькі обрії’2008 : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Музична Україна, 2008. –. Вип. 1 (10). – С.359-360.

Тимошенко О., Красюк Л. Девальвація хорового мистецтва / О. Тимошенко, Л. Красюк // Музика. – 1990. – № 3. – С. 23-26.
(Ретроспективний огляд здобутків і втрат характерних для української хорової та виконавської шкіл у попередні періоди).

Тимошенко О. Добра традиція / О. С. Тимошенко // Культура і життя. – 1978. – 25 травня.
(Про концерт камерного хору Воронезького інституту мистецтв в Київській консерваторії ім. П. І. Чайковського)

Тимошенко О. Досвід – у сучасну практику / О. С. Тимошенко // Музика. – 1986. – № 5. – С. 12.
Про організацію оперно-театральної справи в перші роки радянської влади.

Тимошенко О. З думкою про завтрашній день / О. С. Тимошенко // Культура і життя. – 1998. – 11 листопада.

Тимошенко О. Завжди з піснею (О. Ю. Петровському укр. хор. диригенту – 70 років) // Культура і життя. – 1978. – 17 вересня.

Тимошенко О. С. Значення діяльності професора М. М. Геліса в музичній культурі України (вступне слово) / О. С. Тимошенко // Академічне народно-інструментальне мистецтво України ХХ-ХХІ століть : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23-28 березня 2003 р.). – Київ, 2003. – С. 3-4.

Тимошенко О., Королюк Н. К вопросуинтерпретации «Заповіта» С. Людкевича / О. С. Тимошенко, Н. Королюк // Вопросі музыкального исполнительства и педагогики: сб. трудов. – Киев, 1979. – С. 18-32.

Тимошенко О. Київській консерваторії – 80 / О. С. Тимошенко // Музика. – 1993. – №. 6. – С. 9.

Тимошенко, О. С. Музична культура України в світовому контексті / О. С. Тимошенко // Духовність і художньо-естетична культура : Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Науково-дослідний ін-т “Проблеми людини”; Нац. муз. академії України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2000. –Т. 17. – С.612-615.

Тимошенко, О. Музична освіта України на сучасному етапі / О. Тимошенко // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. / НМАУ ім. П. І. Чайковського ; Центр музичної україністики. – Київ , 2000. – Вип. 29. – С. 3-8

Тимошенко О. Музична освіта України в міжнародних зв’язках / О. Тимошенко // Мистецькі обрії’99: Альманах : наук.-теор. пр. та публікації / Академія мистецтв України. – Київ, 2002. – С. 95-104.

Тимошенко О., Лащенко А. Музичне життя України на сучасному етапі / О. Тимошенко, А. Лащенко // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 74-81.

Тимошенко О. С. На порядку денному підготовка творчої зміни / О. Тимошенко // Культура і життя. – 2002. – № 40. – 6 листоп.
(У Мін. культури і мистецтв Укр. : Колегія 30 жовтня ц. р. – «Про результати прийому до вищ. навч. закладів культури і мистецтв у 2002 р.» – виступ чл. колег., ректора НМАУ ім. П. І. Чайковського О. С. Тимошенка)

Тимошенко, О. Національна музична академія – вчора, сьогодні,завтра / О. Тимошенко // Мистецькі обрії’1998 : Альманах : наук.-теор. пр.. та публіцистика / Академія мистецтв України. – Київ : ВВП Компас, 1999. – Вип. 1. – С.285-299.

Тимошенко О. Національна музична академія / О. Тимошенко // Україна музична’98. – Київ, 1998. – С. 5-7.

Тимошенко О. По шляху вдосконалення підготовки кадрів музикантів – професіоналів Київської консерваторії /О. Тимошенко // Музика. – 1978. – № 5. – С. 24.

Тимошенко О. Провідний вуз республіки /О. Тимошенко // Музика. – 1982. – № 2. – С. 29 – 30.

Тимошенко О. С. Розвиток духовності і проблеми та перспективи академічної музичної освіти України /О. Тимошенко // Україна на порозі третього тисячоліття: і художньо-естетична культура. – Київ, 1999. – Т. 14. – С. 54 – 58.

Тимошенко О. Роздуми після конкурсу /О. Тимошенко // Музика. – 1999. – № 3. – С. 6.
З приводу першого в Україні конкурсу хорових диригентів.

Тимошенко, О. Роздуми після конкурсу / О. Тимошенко // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського / упоряд.: М. Давидов, В. Сумарокова. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 1999. – Вип. 2 : Виконавське музикознавство. – С.46-50.

Тимошенко О. Сучасна музична освіта: стан і перспективи / О. Тимошенко // Музична освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку : матеріали наук.-практ. конф. – Київ, 2001. – С. 13 – 15.

Тимошенко О. Сучасна музична освіта України: стан і перспективи / О. Тимошенко // Проблеми музичної освіти : зб. наук. пр. – Київ, 2003. – С. 10 – 13.

Тимошенко О. С. Сучасна система музичної освіти: реформаторські новації та традиції / О. Тимошенко // Культура і сучасність: Альманах. – 2001. – № 1 – 2. – С. 41 – 44.

Тимошенко, О. С. Українська хорова література. Хорова творчість А. Штогаренка : учбов. посіб. / О. С. Тимошенко, Н. І. Андрос. – Київ, 1984. – 89 с. : нот. – (Київська державна ордена Леніна консерваторія ім. П. І. Чайковського).

Тимошенко О. Хорові диригенти. Нове покоління / О. Тимошенко // Музика. – 2002. – № 1 – 2. – С. 7.
Огляд Другого Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів.

Королюк Н., Тимошенко О. «Шевченкініана» А. Штогаренка / Н. Королюк, О. Тимошенко // Українське музикознавство. – Київ, Музична Україна, 1980. – Вип. 15. – С. 80 – 94.

Тимошенко О. Ювілей музичної академії (1913 – 1998) / О. Тимошенко // Музика. – 1999. – № 1 – 2. – С. 20 – 21.

Про нагородження, присвоєння звань

 1. Про нагородження орденом «За заслуги» І ступеня Тимошенко О. С. академіка- секретаря відділення музичного мистецтва Академії мистецтв України, народного артиста України, м. Київ (Указ Президента № 1258 від 27.12.2007 р.). // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січ.
 2. За значний особистий внесок у розвиток української культури і музикального мистецтва, багаторічну плідну творчу, педагогічну і наукову діяльність // Культура і життя. – 2008. – 16 січ.
 3. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, які досягли 70-річного віку: Тимошенку Олегу Семеновичу – 1932 р. народження, нар. арт. України (Розпорядження Президента України 18 березня 2003 № 76) // Урядовий кур’єр. – 2003. – 22 березня. – С. 14.
 4. Про нагородження орденом «За заслуги» ІІ ступеня Тимошенко О. С., ректора Національної музичної академії України ім. П. Чайковського (Украз Президента України 5 грудня 2002 р. № 1134/2002) // Урядовий кур’єр. – 2002. – 7 груд.
 5. За значний особистий вклад в розвиток і відродження української національної культури, високий професіоналізм присвоєно звання «Народний артист України» Тимошенку О. С., диригенту, ректору Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського : Указ // Культура і життя. – 1992. – 3 жовт. – (№ 40). – С. 1.
 6. О присвоении звания «Заслуженный деятель искусств УССР» (Указ Президиума Верховного Совета УССР, 1979, 25 декаб). // Правда Украины. – 1979. – 27 дек.
 7. За багаторічну плодотворну роботу по підготовці висококваліфікованих кадрів та заслуги в розвитку радянського музичного мистецтва, нагородити проректора Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського, Почесноюї Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. (Указ Президії Верховної Ради УРСР 28.12.1982) // Вечерній Київ. – 1982. – 29 груд.
 8. За багаторічну плодотворну роботу по підготовці висококваліфікованих кадрів та заслуги в розвитку радянського музичного мистецтва, нагородити проректора Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського, Почесноюї Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. (Указ Президії Верховної Ради УРСР 28.12.1982) //Прапор Комунізму. – 1982, 30 груд.
 9. За багаторічну плодотворну роботу по підготовці висококваліфікованих кадрів та заслуги в розвитку радянського музичного мистецтва, нагородити проректора Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського, Почесноюї Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. (Указ Президії Верховної Ради УРСР 28.12.1982) //Культура і життя. – 1983. – 1 січ.

Інтерв’ю

 1. «Не відкладайте на завтра. Ми огранимо Ваш талант сьогодні»: До 90-річчя Національної музичної академії імені П. І. Чайковського // Культура і життя. – 2003. – 3 груд.
  Розмова з ректором НМАУ, академіком, нар. арт. України, професором О.Тимошенко
 2. В епіцентрі реформ // Культура і життя. – 2001. – № 1-6 січ. (Розмова про процес реформування системи муз. освіти, участь НМАУ в муз. житті нашої держави. Розмову вела О. Берегова)
 3. Визнаний центр європейської музичної культури: (Про здобутки і проблеми Національної Музичної Академії України ім. П. І. Чайковського розповідає ректор, нар. арт. України, академік Олег Тимошенко. Розмову вів Я. Чорногуз) // Українська культура. – 1997. –11-12. – С. 4-5.
 4. Золотий фонд наш // Культура і життя. – 1997. – 20 вересня. – С. 2.
  О. С. Тимошенко розповідає про Національну музичну академію.
 5. Музичної Академії ректор: Київській державної консерваторії ім. П. І. Чайковського – 80. Бесіда з ректором Київської консерваторії нар. арт. України, професором – О. С. Тимошенко (Бесіду вів В. Корнійчук) // Українська музична газета. – 1993. – № 4. – грудень. – С. 1-2.
 6. Звернення діячів укр. музичної культури по Президента, Верхов. Ради Каб. мін. України (А. Авдієвський, гол. Всеукр. муз. спілки, нар. артист України; Є. Савчук, гол. Хор. товариства ім. М. Леонтовича, нар. арт. України; О. Тимошенко, презид. Асоціації діячів муз. освіти і виховання, нар. арт. України, проф.) // Культура і життя. – 1993. – 26 червня. (Невже повертаються застійні часи).

Про Олега Семеновича Тимошенка

 1. Харченко П. Олег Тимошенко (До 75-річчя від дня народження) / П. Харченко // Мистецькі обрії’2008 : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки : наук.-теор. пр. та публіцистика / ІПСМ АМУ; гол. наук. ред. І. Д. Безгін; редкол.: А. В. Чебикін (голова), та і н. — Київ: Музична Україна, 2008. — Вип. 1 (10). – С.47-52.
 2. Пучко-Колесник Ю. Постать О. С. Тимошенка в контексті виконавських традицій київської хорової школи / Ю. Пучко-Колесник // Київське музикознавство : зб. ст. / Київ. ін-т музики ім. Р. М. Глієра. – Київ, 2012. – Вип. 41 : Культурологія та мистецтвознавство. – С.235-243.
 3. Пучко-Колесник Ю. Пам’яті О. С. Тимошенка – видатного митця України, фундатора виконавських традицій київської хорової школи / Ю. Пучко-Колесник // Дослідження. Досвід. Спогади / КССМШ ім. М. В. Лисенка : зб. наук. і наук.-метод. пр. – Київ, 2012. Вип. 9. – С.15-20.
 4. Лащенко А. П. Олег Тимошенко – діяч високої професійної компетентності / А. П. Лащенко // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського / ред.-упоряд. В. М. Сніжко. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. – Вип. 92 : Актуальні питання сучасного музикознавства та музичної освіти (до 70-річчя від дня народження А. П. Лащенка). – С.233-238.
 5. Малозьомова О. І. Покликання / О. І. Малозьомова, Т. В. Гусарчук. – Київ : Муз. Україна, 2002. – 136 с. : іл.
 6. Олегу Тимошенку – 75! // Українська музична газета. – 2007. – № 4. – жовт.-груд. – С. 6.
  Національна Всеукраїнська музична спілка вітає із ювілеєм, 75-річчям з дня народження Тимошенка О. С.
 7. Тимошенко О. С. Цінуймо успіхи, долаймо проблеми / О. С. Тимошенко // Культура і життя.-1998.-26 серп.
 8. Бенч О. Маестро, педагог, ректор / О. Бенч // Культура і життя. – 2002. – 4 грудня
  До 70-річчя з дня народження О. С. Тимошенко, нар. арт. України, академіка Академії мистецтв, ректора Нац. музичної академії України ім. П. Чайковського
 9. Берегова О. Будівничий хорових колективів / О. Берегова // Урядовий кур’єр. – 2002.- 7 груд.
  До 70-річчя від дня народження О. С. Тимошенка, нар. арт. України, академіка Акад. мистецтв України.
 10. В столичной консерватории отметили юбилей ректора Олега Тимошенко. Имениннику 70 лет, сорок из которых он посвятил родному вузу. // Киевские ведомости – 2002 – 6 дек.
 11. Гусарчук Т. Олег Семенович Тимошенко / Т. Гусарчук // Українська культура – 2008 – № 2 – С. 36.
 12. Іваненко В. «Зустріч з вами – свято» /В. Іваненко // Прапор комунізму. – 1978. – 9 лип.
 13. Лащенко А. Олег Тимошенко – діяч високої професійної компетентності / А. Лащенко // Мистецькі обрії 2000: Альманах: наук.-теор. пр. та публіцистика / Академія мистецтв України. – Київ, 2002.- С. 258 – 262.
 14. Малозьомова О. Олег Тимошенко (До 70-річчя від дня народження) / О. Малозьомова // «Мистецькі обрії» 2001-2002: Альманах : наук.-теор. пр. та публіцистика. – Київ; 2003. – С.449-453
 15. Некрасова Н. Вшанування ювіляра / Н. Некрасова // Музика. – 2003. – № 1-2. – С. 24.
  До 70-річчя ректора НМАУ ім. П. І. Чайковського О. С. Тимошенка
 16. Некрасова П. Нові обрії Грін Крос Україна. / П. Некрасова // Культура і життя. – 2002. – № 7.- 27 лют.
  Про підписання «Угоди про визнання між Грін Крос Україною та Грін Крос Інтернаціонал».
 17. Пальцевич Ю. Пам’яті Олега Тимошенка / Ю. Пальцевич // Культура і життя – 2012 – 14 вересня.
 18. Світланова С. Утверження. Тридцять років у музиці / С. Світланова // Веч. Київ. – 1978. – 5 квіт.
  Про творч. засл. працівн. культ. УРСР О. С. Тимошенка
 19. Токарчук В. Конференція Національної Всеукраїнської музичної Спілки / В. Токарчук // Українська музична. газета. – 1999. – № 1. – січ.-березень.
 20. Чудний В. Друга висота / В. Чудний // Культура і життя. – 1978. – 14 трав.
 21. Ювілей хормейстера. Олег Семенович Тимошенко // День.- 2007.-20 груд.
  До 75-річчя з дня народження
 22. Яворський Е. Особистість митця / Е. Яворський // Музика – 1998.- № 5.- С. 18-19.
  Про діяльність ректора Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського О. С. Тимошенко