Пилип Омелянович Козицький: віртуальна виставка до 130-річчя від дня народження

Пилип Омелянович Козицький (1893-1960) – український радянський композитор, музикознавець, педагог, громадський діяч народився 23 жовтня 1893 р. Музика Козицького ґрунтується на народно-пісенній творчості, пов’язана з традиціями української музичної класики.

На виставці представлені статті з періодичних видань, що висвітлюють творчість Пилипа Козицького. Літературу можна замовити у читальному залі бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Література про життя та творчість Пилипа Козицького

      1. Антропова, Т. Київські учні Болеслава Яворського: специфіка становлення композиторських індивідуальностей Пилипа Козицького та Михайла Вериківського (на прикладі аналізу камерних творів 10–20-х років ХХ ст.) / Тетяна Антропова // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2014. – Вип. 112 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії (1913–1922 роки). – С. 96–123. – Бібліогр.: 15 назв.

      2. Гнатюк, Л. Освітні питання у музично-критичній спадщині П. О. Козицького / Лариса Гнатюк // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2000. – Вип. 12 : Історія музики в минулому і сучасності. – С. 10–25.

      3. Леоненко, Я. Сторінками співпраці Леся Курбаса та Пилипа Козицького / Яна Леоненко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2005. – Вип. 36, кн. 1 : Українська та світова музична культура: сучасний погляд. – С. 157–166.

      4. Некрасова, Т. Пилип Козицький. Універсальність творчої постаті / Тетяна Некрасова // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2015. – Вип. 113 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії (1923–1941). – С. 7–13.

      5. Ржевська, М. Модерністські тенденції у музиці Наддніпрянської України першої третини ХХ століття / Майя Ржевська // Наук. зап. [Терноп. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка]. Серія: Мистецтвознавство / Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С. 3–8.
      Про романси П. Козицького «Зимовий етюд» та «Плач, Венеро!», с. 6.

      6. Руденко, Л. Пилип Козицький як один з упорядників нотної бібліотеки хору Київської духовної академії / Людмила Руденко // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2008. – Вип. 67 : Музична культура України 20–30-х років ХХ століття: тенденції і напрямки. – С. 318–328. – Бібліогр.: 19 назв.

      7. Торба, О. Хоровий диптих «Дивний флот» П. Тичини – П. Козицького: до питання художнього синтезу слова та музики / Олександр Торба // Українське музикознавство : (наук.-метод. зб.) / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики. – Київ, 2010. – Вип. 36. – С. 174–186. – Бібліогр.: 11 назв.