Подарунок від Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського

Щедрий подарунок отримала бібліотека від Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України – 35 сучасних видань! А саме:

 • Українська музична енциклопедія. Томи 1-6 (А-С);
  (електронні копії:
  Т. 4 (Н-О) – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2016/me4.pdf
  Т. 5 (П) – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2018/ume5.pdf
  Т. 6 (Р-С) – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2023/ume_6.pdf)
 • Українська фольклористична енциклопедія (електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2019/ufe.pdf);
 • Діячі української музичної культури у світі (ХIХ-ХХI століття) : біобібліографічний довідник (електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2022/diyachi.pdf);
 • Музична культура України і документальний кінематограф (за матеріалами ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного) : довідник (електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2014/muz.kult.pdf);
 • Українські народні думи
  • Т. 1. Думи раннього козацького періоду;
 • Українські народні думи (2007);
 • Історія української музики
  • Т. 2 : ХІХ ст.
  • Т. 5 : 1941–1958 рр.
 • Регіонально-жанрова антологія українського музичного фольклору
  • Том 1. Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини;
  • Том 2. Народна інструментальна музика Середньої Наддніпрянщини;
  • Том 5. Необрядовий музичний фольклор Центрального і Східного Полісся.
 • Українська музика: історичний, теоретичний та культурологічний дискурси (електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2019/ukr.muz.pdf);
 • Українська музична культура 1930-1941 років у європейському контексті: нові погляди, матеріали: колективна монографія (електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2021/muz.kultura.pdf);
 • Україна і світ: музичний полілог : колективна монографія (електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2021/poliloh.pdf);
 • Українська музична культура: глобалізаційні виклики та національні реалії: колективна монографія (електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2019/global.pdf);
 • Микола Лисенко та українська композиторська школа : до 160-річчя від дня народження М. В. Лисенка : збірник наукових праць;
 • Музична культура Донбасу, Криму : науково-популярні нариси;
 • Вітчизняна гуманітаристика в контексті повоєнного відновлення України та актуальних питань реформування НАН України у 2 частинах. Частина 1;
 • Грушевська Катерина. Українські народні думи : [у 2 томах]. Т. 1-2;
 • Квітка К. В. Українські народні мелодії. Частини 1-2;
 • Лісняк Інна. Академічне бандурне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століття (електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2019/lisnyak.pdf);
 • Стріха М. Максим Рильський перекладач оперних лібрето: літературний, мистецький, націєтворчий виміри (електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2020/striha.pdf);
 • Яциневич Я..Скорбна мати [Ноти] : ораторія на чотири частини для хору, двох солістів-сопрано, оркестру / Я. Яциневич ; поезія П. Тичини;
 • Хай М., Атаманчук В. Лірницька псальма «Про Лазаря».

Видання ІМФЕ ім. М.Т. Рильського завжди мають великий попит у студентів та викладачів Академії. Щиро дякуємо за багаторічну плідну співпрацю та подарунок, а також палко вітаємо започатковану установою довготривалу акцію з безкоштовної передачі наукових видань бібліотекам!

З виданнями можна буде ознайомитися згодом, після необхідної бібліотечної обробки.