2020, Психологія особистості

Психологія особистості [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Мітіна. — Київ : Ліра – К, 2020. — 274 с. : табл.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.