Романси [Ноти] = Романсы : [для голосу у супроводі фортепіано] / Ю. Іщенко

Романси [Ноти] = Романсы : [для голосу у супроводі фортепіано] / Ю. Іщенко

Іщенко, Юрій Якович (1938-2021)
 Романси [Ноти] = Романсы : [для голосу у супроводі фортепіано] / Ю. Іщенко. — Київ : Мистецтво, 1965. — 20 с. — Видання паралельно українською та російською мовами.

Шифр: Щ943.4(4Укр)я44     Авторський знак: І-98

Дар: Щербакова Н. Ю.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.