Семен Гулак-Артемовський: віртуальна виставка до 210-річчя від дня народження

      Запорожець за Дунаєм [Ноти] : опера на три дii / Семен Гулак-Артемовський ; лiбретто Семена Гулака-Артемовського ; музична редакція, [передмова] Г. Майбороди ; редакція фортепіанного перекладу В. Кирейка. — Клавiр. — Київ : Музична Україна, 1983. — 150 с. : портрет.
Шифр: 971(4Укр)Фп     Авторський знак: Г94

      Запорожець за Дунаєм [Ноти] : опера на три дїі / Семен Гулак-Артемовський ; лібретто Семена Гулака-Артемовського; оркестровка Г. Майбороди. — Партитура. — Київ : Музична Україна, 1983. — 238 c.
Шифр: 971(4Укр)П     Авторський знак: Г94

      Запорожець за Дунаєм [Текст] : комічна опера на три дії : лібретто / С. С. Гулак-Артемовський ; [упорядкування і вступна стаття Д. Маковій, В. Степаніва ; текст лібретто подається в редакції М. Т. Рильського]. — Київ : Музична Україна, 1979. — 94, [2] с. : ілюстрації. — (Оперные и балетные либретто).
Шифр: 782(089.1)     Авторський знак: Г94

      Арія Карася [Ноти] : (Ой, щось дуже загулявся) : з опери “Запорожець за Дунаєм” / Артемовський – Йориш. — [Київ] : Мистецтво, 1937. — 11 с. — Номер дошки: М. 200.
Шифр: 943.3(4Укр)     Авторський знак: Г94

      Дуэт Андрея и Оксаны [Ноти] : [“Чорна хмара з-за діброви.”] : из оперы “Запорожец за Дунаем” : для тенора и сопрано с фортепиано / С. Гулак-Артемовский. — Москва : Музгиз, 1954. — 12 с. — (1654-1954). — Номер дошки: М. 24153 Г.
Шифр: 942.1(4Укр)     Авторський знак: Г94

      Дуэт Одарки и Карася [Ноти] : из оперы “Запорожец за Дунаем” : для сопрано и баса с фортепиано / С. Гулак-Артемовский. — Москва : Музгиз, 1954. — 3 с. — (1654-1954). — Номер дошки: М. 24153 Г.
Шифр: 942.1(4Укр)     Авторський знак: Г94

      Дует Одарки та Карася [Ноти] : з опери “Запорожець за Дунаєм” : [в супроводi фортепіано] / С. Гулак-Артемовський. — Київ : Музична Україна, 1974. — 23 с. — (Популярні дуети та арії з опер).
Шифр: Щ942.1(4Укр)     Авторський знак: Г94

      Песня Одарки [Ноти] : из оперы “Запорожец за Дунаем” : для сопрано с фортепиано / С. Гулак-Артемовский. — Москва : Музгиз, 1954. — 3 с. — (1654-1954). — Номер дошки: М. 24152 Г.
Шифр: 943.4(4Укр)     Авторський знак: Г94

      Романс Оксаны [Ноти] : [Місяцю ясний, зорі прекрасні] : из оперы “Запорожец за Дунаем” : для сопрано с фортепиано / С. Гулак-Артемовский ; русский текст Г. Шипова. — Москва : Музгиз, 1954. — 3 с. — (1654-1954). — Номер дошки: М. 24150 Г.
Шифр: 943.1(4Укр)     Авторський знак: Г94

      Финал [Ноти] : из оперы “Запорожец за Дунаем” : для сопрано и смешанного хора с фортепиано / С. Гулак-Артемовский. — Москва : Музгиз, 1954. — 11 с. — (1654-1954). — Номер дошки: М. 24092 Г.
Шифр: 943.1(4Укр)     Авторський знак: Г94

      Українське весілля [Ноти] : [вокально-хореографічний дивертисмент] / С. Гулак-Артемовський ; переклад для співу в супроводі ф-но Л. Кауфмана. — Київ, 1955. — 35 с.
Шифр: 941.1(4Укр)     Авторський знак: Г94

Українське весілля [Рукопис]

      Пісні та хори [Ноти] / С. Гулак-Артемовський ; упорякування, вступна стаття, редакція та коментарі Л. Кауфмана. — Київ : Мистецтво, 1963. — 60 с.
Шифр: 94(4Укр)я44     Авторський знак: Г94

      Стоїть явір над водою [Ноти] : [для голосу з фортепіано] / С. Гулак-Артемовський. — Київ : Музична Україна, 1988. — 3 с. — Присвята: 175 років від дня народження.
Шифр: 943.4(4Укр)     Авторський знак: Г94

Література про життя та твори Семена Гулака-Артемовського

Височинська, Людмила Йосипівна (1921-2002).
      Видатний український композитор і співак [Текст] / Л. Й. Височинська ; Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР ; [відповідальний редактор Л. С. Кауфман]. — Київ : [Б. в.], 1963. — 48 с. : ілюстрації. — (Серія VIII ; № 2).
Шифр: 78.071(477)     Авторський знак: В53

Запорожець за Дунаєм [Текст] : постава Державного академічного театру опери та балету УСРР, Київ : гастроль в Москві 11—21 березня 1936 року, приміщення Великого театру СРСР. — Харків : Мистецтво, 1936. — 68, [4] с. : ілюстрації.
Шифр: 782(089.1)     Авторський знак: З-33

Кауфман, Леонід Сергійович (1907-1973).
      С. С. Гулак-Артемовский: жизнь, личность, творчество [Текст] : [монография] / Л. С. Кауфман. — Москва : Музыка, 1973. — 167, [1] с. : ілюстрації, нотні приклади.
Шифр: 78.04Гул.-Арт.     Авторський знак: К30

Кауфман, Леонід Сергійович (1907-1973).
      Семен Гулак-Артемовський [Текст] / Л. Кауфман ; [редактор Р. М. Немировський]. — Київ : Музична Україна, 1973. — 38, [2] с. : ілюстрації. — (Творчі портрети українських композиторів).
Шифр: 78.04Гулак-Артем.     Авторський знак: К30

Кисельов, Григорій Леонідович (1901-1952).
      С. С. Гулак-Артемовский [Текст] / Г. Киселев ; [редактор П. Нестеровский]. — Киев : Мистецтво, 1951. — 27, [1] с. : ілюстрації, нотні приклади. — (Классики музыки).
Шифр: 78.071(477)     Авторський знак: К44

***

      1. Буряк, М. Класика на сучасній сцені / М. Буряк // Музика. – 1986. – № 6. – С. 9–12.
      У статті проаналізовано редакції опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».

      2. Буряк, М. Нове прочитання / М. Буряк. – 1984. – № 4. – С. 13–14.
      У статті проаналізовано редакції опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в ході постановок у різних театрах України.

      3. Кауфман, Л. «Запорожцю» – авторську редакцію / Л. Кауфман // Музика. – 1973. – № 2. – С. 12–13.
      У статті обґрунтовано необхідність відтворення авторської редакції опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» з огляду на існування багатьох інтерпретацій твору.

      4. Корчова, О. «Запорожець за Дунаєм»: поновлення дискусії / Олена Корчова // Музика. – 2013. – № 5. – С. 24–27.
      У статті проаналізовано деякі нюанси сценічної історії першої української класичної опери С. Гулака-Артемовського.

      5. Корчова, О. Семен Гулак-Артемовський: знайомий незнайомець / Олена Корчова // Музика. – 2013. – № 5. – С. 4–7.
      У статті проаналізовано особистість і творчість українського оперного співака та композитора С. Гулака-Артемовського.

      6. Кулієва, А. Художньо-інформаційний аспект опери «Запорожець за Дунаєм» С. С. Гулака-Артемовського / А. Кулієва // Музичне мистецтво і культура = Music art and of culture : наук. вісн. / М-во культури і туризму України, Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2007. – Вип. 8, кн. 2. – С. 290–301. – Бібліогр.: 10 назв.

      7. Списаренко, Б. Автор першої національної опери / Борис Списаренко // Українська музична газета. – 2003. – Січ. – берез. (№ 1). – С. 1.

      8. Тольба, В. «Запорожець» за Дніпром / Веніамін Тольба // Музика. – 1998. – № 2. – С. 26–29.
      У статті вміщено дослідження диригента, присвячене музично-вокальній та сценічній долі опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».

      9. Харитонова, В. Ф. «Запорожець за Дунаєм» на харківській сцені (до 200-річчя від дня народження С. С. Гулака-Артемовського) / В. Ф. Харитонова // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків, 2013. – С. 230–234.

      10. Чернета, Н. Счастливая сценическая судьба «Запорожец за Дунаем» / Николай Чернета // Из народа я, в народе я… Душа моя – мелодия : [публицистика] / Николай Чернета. – [Харьков : Точка, 2005]. – С. 154–156.

      11. Шаповал, Є. Дружба митців / Є. Шаповал // Музика. – 1983. – № 2. – С. 22–23. – Бібліогр.: 9 назв.
      Про дружбу С. Гулака-Артемовського з Т. Шевченком.

      12. Kadantseva, N. Female characters in Zaporozhetc za Dunayem («A Zaporozhian (Cossack) Beyond the Danude») by S. Hulak-Artemovsky and their fate in stage productions of Odessa musical theaters / Kadantseva Natalia // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2017. – № 3. – С. 165–169.
      У статті простежено оригінальну версію жанру опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» у протиставленні усталеній концепції «італійського наслідування».