Сонати : для віолончелі та фортепіано : № 1, 2 / І. Ф. Карабиць

2020, Сонати [Ноти] : для віолончелі та фортепіано : № 1, 2 / І. Ф. Карабиць

Сонати [Ноти] : для віолончелі та фортепіано : № 1, 2 / І. Ф. Карабиць ; редактори Н. Біджакова, Т. Моргунова. — Київ : Музична Україна, 2020. — 37 с., (12 с.).

Шифр: Щ955.6(4Укр)     Авторський знак: К21


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.