Таранов, Гліб Павлович (1904-1989)

Таранов Г. П. (Глеб Павлович)

15.06.1904 — 25.01.1989

український композитор, педагог.

Професор, доктор мистецтвознавства (1944). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1957).

Твори у Бібліотеці НМАУ ім. П. І. Чайковського

 1. Алтайская сюита : для симфонического оркестра [Ноти] / Г.П. Таранов. — Партитура. — Москва : Сов.композитор, 1959. — 153 с.
  Шифр: Щ951.11-043(2Ук)П     Авторський знак: Т19
 2. Вогні на Ангарі : симфонічна поема : оp. 37 [Ноти] : [Присвяч.Тарановій Н.Д.] / Г.П. Таранов. — Партитура. — Київ : Сов.композитор, 1961.
  Шифр: Щ951.11-051(2Ук)П     Авторський знак: Т19
 3. Гавот : из симфонии № 6 памяти С.Прокофьева : ор. 43 : перелож. для скртпки с фп [Ноти] / Г. Таранов. — Ксерокс Рукопись, 1964. — 7 с.+2 с.парт.скр.
  Шифр: Щ955.4-42-095(2Ук)     Авторський знак: Т19
 4. Давид Гурамишивли : симфоническая поэма : ор. 32 : перелож. для 2-х фп. в 4 руки [Ноти] / Г.П. Таранов. — Рукопись. — 83 с.
  Шифр: Щ952.424.4-095-051(2Ук)     Авторський знак: Т19
 5. Давид Гурамішвілі : симфонічна поема : тв. 32 [Ноти] / Г.П. Таранов. — Партитура. — Київ : Держвидав, 1961. — 107 с.
  Шифр: Щ951.11-051(2Ук)П     Авторський знак: Т19
 6. Квинтет : соч. 38 : для флейты, гобоя, кларнета, валторны и фагота [Ноти] : [Посвящ. Наталии Даниловне Тарановой] / Г. Таранов. — Партитура и голоса. — Москва : Музыка, 1965. — 42 с.+5 п.
  Шифр: Щ952.716(2Ук)ПГ     Авторський знак: Т19
 7. Квартет № 2 : для двух скрипок, альта и виолончели [Ноти] / Г.П. Таранов. — Партитура. — Москва : Музгиз, 1959. — 63 с.
  Шифр: Щ952.107(2)П     Авторський знак: Т19
 8. Кончерто гроссо : тв. 50 : для флейти, англ. ріжка, фагота і струн. оркестру [Ноти] : [Пам’ятіi Г.Ф.Генделя] / Г.П. Таранов. — Партитура. — Київ : Муз.Україна, 1983. — 31 с.+3 парт.
  Шифр: Щ952.72-042(2Ук)ПГ     Авторський знак: Т19
 9. Нам вже сяє Ангара! : з циклу “Ми труда солдати” [Ноти] / Г. Таранов ; сл. О.Новицького. — На правах рукопису, 1959. — 8 с.
  Шифр: Щ941.6-42(2Ук)     Авторський знак: Т19
 10. Новий експрес : скерцо-поема : тв. 52 : для симфонічного оркестру [Ноти] / Г.П. Таранов. — Партитура. — Київ : Муз.Україна, 1984. — 43 с.
  Шифр: Щ951.11-056(2Ук)П     Авторський знак: Т19
 11. Патетичний секстет : для струнного квінтету і фп [Ноти] : [Пам’яті Зої Космодем’янської] / Г.П. Таранов. — Партитьура. — Київ : Муз.Україна, 1975. — 172 с.
  Шифр: Щ952.142.5(2Ук)П     Авторський знак: Т19
 12. Перший космічний : (скерцо-поема) [Ноти] / Г.П. Таранов. — Партитура. — Київ : Мистецтво, 1963. — 86 с.
  Шифр: Щ951.11-056(2Ук)П     Авторський знак: Т19
 13. Привіт Москві : пісня для міш. хору у супр. фп [Ноти] / Г. Таранов ; сл. П.Воронька. — Київ : Мистецтво, 1951. — 5 с.
  Шифр: Щ941.1-42(2Ук)     Авторський знак: Т19
 14. Симфонія № 4 : тв. 35 [Ноти] / Г.П. Таранов. — Партитура. — Київ : Муз.Україна, 1968. — 185 с.
  Шифр: Щ951.11-040(2Ук)П     Авторський знак: Т19
 15. Симфонія № 5 : тв. 41 [Ноти] / Г.П. Таранов. — Партитура. — Київ : Муз.Україна, 1972. — 191 с.
  Шифр: Щ951.11-040(2Ук)П     Авторський знак: Т19
 16. Симфония № 6 : ор. 43 : для камерного оркестра : перелож. для 2-х фп. в 4 руки [Ноти] : [Памяти С. Прокофьева] / Г. Таранов. — Рукопись, 1964. — 57 с.
  Шифр: Щ952.424.4-095-040(2Ук)     Авторський знак: Т19
 17. Симфонія № 8 : “Шушенська” [Ноти] / Г.П. Таранов. — Партитура. — Київ : Муз.Україна, 1986. — 87 с.
  Шифр: Щ951.11-040(2Ук)П     Авторський знак: Т19  
 18. Соната № 2 : соч. 22 : для фп [Ноти] / Г.П. Таранов. — Київ : Муз.Україна, 1971. — 54 с.
  Шифр: Щ954.2-041(2Ук)     Авторський знак: Т19
 19. Три етюди для фортепіано [Ноти] / Г. Таранов. — Київ : Музична Україна, 1974. — 15 с. — (Нові твори українських радянських композиторів).
  Шифр: Щ954.294(2Ук)я44     Авторський знак: Т19

***

 1. Все тихо [Ноти] / Г. Таранов // Романси українських радянських композиторів на слова М.Ю.Лермонтова / укр.перекл.Л.Первомайського. — К. : Мистецтво, 1941. — С. 34-37.
 2. Гавот [Ноти] : з симфонії № 6, пям’яті С. Прокоф’єва (тв. 43) / перекладення для скрипки з фортепіано автора // П’єси українських композиторів : для скрипки з фортепіано. — Київ : Музична україна, 1973. — С. 25-30.
 3. Дві п’єси на грузинські теми [Ноти] / Г. Таранов // Скрипкові твори українських радянських композиторів / упорядники Н. Будовський , В. Стеценко. — Київ : Мистецтво, 1963. — Т. 2. — С. 87-108.
 4. Желаю больших успехов [Текст] / Г. Таранов // Советская музыка. — 1960. — № 8. — С. 26-27.
 5. Мои воспоминания [Текст] / Г. Таранов // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2003. — № 30.-Кн. перша : Зі спадщини майстрів. — С. 210-226.
 6. Нам вже сяе Ангара [Ноти] / Г. Таранов ; сл. О.Новицького // На крилах пісні : збірник хорів : з репертуару Державної заслуженої капели УРСР “Думка”. — К. : Держвидав, 1960. — С.16-21.
 7. Поема [Ноти] / Г. Таранов // Автографи. [1] : п’єси для фп. радянських композиторів / автори тексту та упоряд. В. Клин , М. Степаненко. — К. : Муз.Україна, 1975.
 8. Поема : тв. 51 [Ноти] / Г. Таранов // П’єси : для арфи / ред.-упоряд. В.П.Полтарева. — К. : Муз.Україна, 1979. — С.3-8.
 9. Привіт Москві [Ноти] / Г. Таранов ; сл. П.Воронька // Державний Український народний хор : 10 пісень репертуару. Збірка 4 / cклав Г.Г.Верьовка. — К. : Музфонд, 1953.
 10. Соната № 1 : тв. 1 [Ноти] / Г. Таранов // Українська радянська фортепіанна музика : Хрестоматія. Т. 1, Ч. 3 / ред. кол. Задерацький В.В., Зноско-Боровський О.Ф., Клин В.Л. та ін. ; упоряд., ред. Ю.Ф.Вахраньова. — К. : Муз.Україна, 1976.
 11. Соната № 2 тв. 22 [Ноти] / Г. Таранов // Українська радянська фортепіанна музика : Хрестоматія. Т. 2, Ч. 1 / ред.- сост. і автор вступ. ст. Ю. Вахранев. — К. : Муз.Україна, 1979. — С.93-144.
 12. У чистих квартах : етюд [Ноти] / Г. Таранов // Етюди українських композиторів : для фп. : навч. посіб. для студентів ін-тів культури / Будз М.М. вступ. сл. авт. ; Рівнен. держ. інс-т культури. — Рівне, 1998.
 13. Хроматичний етюд : тв. 24 № 10 [Ноти] / Г. Таранов // Фортепіанні твори українських радянських композиторів для дітей / редактор-составитель Є. Ржанов. — Київ : Музична Україна, 1980. — Випуск 2. — C. 54-57.