Теоретичні основи дванадцятитонової серійної композиції / Олексій Войтенко

Войтенко, Олексій Сергійович (1981-).
      Теоретичні основи дванадцятитонової серійної композиції [Текст] / Олексій Войтенко. — Київ : Фенікс, 2023. — 215, [1] с. : нотні приклади.

Шифр: 781.6     Авторський знак: В65

Дар: Войтенко О. С.

Дарчий напис: Бібліотеці НМАУ від автора

ISBN 978-966-136-913-8

В книзі композитора Олексія Войтенка представлено оригінальну теоретичну концептуалізацію методу додекафонної композиції Арнольда Шенберга, який узагальнено за 100 років його існування та якому відкрито нові перспективи практичного застосування. Додекафонний метод розглянуто в трьох контекстах: 1) уточнення його теоретичних основ; 2) зазначення спільних та відмінних рис із класичною традицією композиції в межах тонально-гармонічної системи; 3) осмислення додекафонії з позиції основних засад метафізики Аристотеля. Окрім того, ця робота є узагальненням більш ніж 20-річного композиторського досвіду її автора. Книгу адресовано насамперед композиторам і музикознавцям, а також всім музикантам-фахівцям, чиї інтереси стосуються теоретичної проблематики музики ХХ століття.

Ключові слова: додекафонія, серійність, дванадцятитоновість, система спорідненості, інтервал, інтервальні роди, основний тон ряду, гармонія, Шенберг, Аристотель.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.