Фукс, Георг (1868-1949)

Fuchs J. G. P. (Johann Georg Peter)

німецький письменник і театральний режисер.

15.06.1868 — 16.06.1949

Твори у Бібліотеці НМАУ ім. П. І. Чайковського

*****

  1. Владимирова, Наталія Вікторівна
    Естетико-художні засади реформаторів західноєвропейського театру межі ХІХ-ХХ століть (Е.Г. Крег, Г. Фукс, А.Аппіа) [Текст] : автореф. дис. … д-ра мистецтвознав.: 26.00.01 / Н. В. Владимирова ; Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого. — Київ, 2009. — 32 с.
    Авторський знак: В57
  2. Владимирова, Наталія Вікторівна
    Естетико-художні засади реформаторів західноєвропейського театру межі ХІХ—ХХ століть (Е. Г. Крег, Г. Фукс, А. Аппіа) [Текст] : дис. … докт. мист.: 26.00.01 / Н. В. Владимирова ; Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. — Київ, 2009. — 384 с.
    Авторський знак: В57