12 сонетів Вільяма Шекспіра [Ноти] = 12 Sonnets by William Shakespeare : в українському перекладі Остапа Тарнавського : для баса і фортепіано / О. Яковчук

12 сонетів Вільяма Шекспіра [Ноти] = 12 Sonnets by William Shakespeare : в українському перекладі Остапа Тарнавського : для баса і фортепіано / О. Яковчук

Яковчук, Олександр Миколайович (1952-)
      12 сонетів Вільяма Шекспіра [Ноти] = 12 Sonnets by William Shakespeare : в українському перекладі Остапа Тарнавського : для баса і фортепіано / О. Яковчук. — Друге видання. — Київ : Фоліант, 2019. — 66 с. — Присвячується знаменитому оперному співаку Павлові Гуньці. — Паралельно українскою та англійською мовами.

Гунька Павло Васильович (1959-)
Шекспір Вільям (1564-1616)

Шифр: Щ943.3(4Укр)     Авторський знак: Я47

Дар: Яковчук О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.