1948, Сборник пьес : для фортепиано : композиторов XVII-XVIII веков : для детей

      Сборник пьес [Ноти] : для фортепиано : композиторов XVII-XVIII веков : для детей (начинающих и более подвинутых) / под редакцией А. Н. Юровского. — Москва ; Ленинград : Государственное музыкальное издательство, 1948. — 36 с. — Номер дошки: м. 18471 г.

Юровський, Олександр Наумович (1882-1952)

Шифр: 954.29(3)я43     Авторський знак: С23

  • Фортепіано — Твори для навчання та практики (вправи, гами, етюди) — Збірка творів різних авторів
  • Педагогічний репертуар для фортепіано

Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.