1954, Стихотворения / Т. Г. Шевченко

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861)

Стихотворения [Текст] / Т. Г. Шевченко. — Ленинград : Советский писатель, 1954. — 822, [2] с. : ілюстрації. — (Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание).

Шифр: 821(477)     Авторський знак: Ш38

Дар: Чижик І. О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.