1957, Искусство пения : 40 мелодий, расположенных в порядке постепенного возрастания трудности : для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано / Г. Зейдлер

Зейдлер, Гаетано (1797-1848 )

Искусство пения [Ноти] : 40 мелодий, расположенных в порядке постепенного возрастания трудности : для сопрано или тенора в сопровождении фортепьяно. Части III-IV : № 21-40 / Г. Зейдлер ; общая редакция профессора Н. Л. Дорлиак. — Москва : Государственное музыкальное издательство, 1957. — 33 с. — Номер дошки: 26450.

Шифр: Щ943.9(3)я44     Авторський знак: З-4


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.