1958, Песня Ольги (“Как у нас на улице…”) ; Песня Наташи (“По камушкам…”) : из оперы “Русалка” / А. Даргомыжский

Даргомижський, Олександр Сергійович (1813-1869)

Песня Ольги (“Как у нас на улице…”) ; Песня Наташи (“По камушкам…”) [Ноти] : из оперы “Русалка” / A. Даргомыжский. — Москва : Государственное музыкальное издательство, 1958. — 7 с. — (Концертный репертуар вокалиста). — Номер дошки: М. 26947 Г.

Шифр: Щ943.1(3)     Авторський знак: Д20


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.