1959, Симфонии Брамса

      Симфонии Брамса [Текст] / [редактор Н. Шахназарова]. — Москва : Государственное музыкальное издательство, 1959. — 39, [1] с. : нотні приклади. — (Библиотека слушателя концертов).

Шифр: 78.071.2Брамс     Авторський знак: С37


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.