1961, Избранные старинные русские романсы

1961, Избранные старинные русские романсы

Избранные старинные русские романсы [Ноти] / Облегченная обработка для фортепьяно Ю. Комалькова. — Москва : Государственное музыкальное издательство, 1961. — 39 с. — Номер дошки М. 29382 Г.

Шифр: Щ954.2(3)     Авторський знак: И32


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.