1962, Концертные вокализы-этюды : для среднего голоса с фортепьяно / составитель А. Ерохин

Концертные вокализы-этюды [Ноти] : для среднего голоса с фортепьяно /  составитель А. Ерохин. — Москва : Государственное музыкальное издательство, 1962. — 47 с. — Номер дошки: м. 30059 г.

Шифр: Щ943.2(3)я43     Авторський знак: К65

Зміст:

Ґ. Форе. Вокализ-этюд. С. 2-4

Ж. Кантелуб. Вокализ-этюд в форме бурре. С. 4-9

П. Дюка Вокализ-этюд в цыганском духе. С. 9-15

П. Ибер. Вокализ-этюд. С. 15-18

А. Онеґґер. Вокализ-этюд. С. 18-20

Ф. Якоби. Вокализ-этюд. С. 20-22

М. Каломирис. Вокализ-этюд. С. 22-28

И. Йонген. Вокализ-этюд. С. 28-32

Х. Нин. Вокализ-этюд. С. 32-36

С. Бакарис. Вокализ-этюд. С. 36-40

С. Йордан. Вокализ-этюд. С. 40-43

С. Ружицкий. Вокализ-этюд. С. 43-47


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.